Home / Internationaal / Europa / Schokkende moord op Brits parlementslid Jo Cox

Schokkende moord op Brits parlementslid Jo Cox

De moord op Labour-parlementslid Jo Cox heeft miljoenen mensen geschokt. De Socialist Party veroordeelt deze daad van brutaal geweld ten stelligste.

Eerste reactie van de Socialist Party, onze zusterpartij in Engeland en Wales

Er is op dit ogenblik weinig geweten van de motivaties van de man die haar vermoord heeft. Maar er wordt gezegd dat hij ‘Britain First’ riep tijdens de aanval. Dit kan erop wijzen dat de aanval ingegeven was door nationalisme of racisme.

Zelfs indien dit niet het geval was of indien de aanvaller geen deel uitmaakte van een georganiseerde rechtse groep, dan nog moet vastgesteld worden dat gevestigde politici langs beide kanten van de campagne in het EU-referendum op gevaarlijke wijze inspeelden op racisme en afkeer tegen migranten.

Veel kiezers die voor het behoud van het lidmaatschap van de EU zullen stemmen, doen dit uit afkeer tegen de enggeestige vertegenwoordigers van de officiële campagne om uit de EU te stappen.

Maar ook Cameron en co proberen zich zo hard mogelijk op te stellen rond de kwestie van migratie. De grondstroom van steun voor een exit, het standpunt dat ook de Socialist Party verdedigt, komt van werkende mensen die de kans grijpen om hun afkeer tegen de Tories en het gevestigde establishment te uiten.

Er is echter geen massale onafhankelijke stem van de werkende bevolking die opkomt voor een eengemaakte strijd tegen besparingen en racisme. Dit leidt tot een gevaar, los van de uitkomst van het referendum, van een toename van geweld, in het bijzonder tegen migranten en etnische minderheden.

De arbeidersbeweging moet bouwen aan een sterke beweging die in staat is om de groei van extreemrechts te stoppen, zoals dit al meermaals in het verleden gebeurde.