Sociaaldemocratische poging om het systeem te ‘hervormen’ door het zelf mee te besturen, loopt faliekant af. Nogmaals.

Foto vanop Wikipedia

Foto vanop Wikipedia

SP.a-voorzitter John Crombez moet erkennen dat het failliet van Optima niet goed is voor het imago van zijn partij. Hij probeert de schade te beperken tot voormalig kopstuk en voormalig Optima-bestuurder Luc Van den Bossche, maar het probleem zit dieper.

Zelf ging Crombez in 2013 vlot op de foto met de toplui van Optima, ook al waren er toen al opmerkingen over de werking ervan. Dat Optima eerder de bankdivisie van Ethias had overgenomen, op aangeven van SP.a-kopstuk Steve Stevaert, zal er wel voor iets tussengezeten hebben. Optima had in Gent goede contacten met zowel SP.a als Open VLD, die al jarenlang een coalitie vormen in de Arteveldestad. Ook burgemeester Termont werkte meermaals samen met Optima-topman Piqueur.

Toen Optima in 2011 een banklicentie kreeg, werd Luc Van den Bossche voorzitter van het directiecomité. De raad van bestuur werd voorgezeten door voormalig SP.a-senator Herman Verwilst (tevens voormalige topman van Fortis Bank). In de raad van bestuur zat verder ook lokaal VLD-kopstuk Geert Versnick. De Standaard schreef dat de regeringscommissaris van de Ugent en UZ Gent, Yannick De Clercq, toelating gaf aan UZ Gent om 10 miljoen te storten aan Optima. De Nationale Bank stelde een veto. Maar voor de liberale regeringscommissaris en voorzitter van basketclub Gent Hawks, voorheen Optima Gent, was er geen vuiltje aan de lucht voor een investering in Optima Bank…  ‘Ons kent ons’ in de kringen van het Gentse paarse establishment.

Dat verschillende SP.a-kopstukken zoveel inspanningen deden voor Optima bank is opmerkelijk aangezien de groep zich vooral op een laag van rijken richtte en bovendien weinig zorgvuldig omging met personeelsleden die blijkbaar als schijnzelfstandige werden ingeschreven. De grootheidswaanzin van topman Piqueur die graag zijn rijkdom etaleert, maakt het helemaal af.

Is dit hoe de SP.a’ers denken de bankwereld te ‘hervormen’? Is dit wat er van het ‘meest progressieve’ stadsbestuur langs Vlaamse kant kan verwacht worden? Natuurlijk probeert Crombez de banden tussen SP.a en Optima te minimaliseren en af te doen als “perceptie”, maar er kan niet aan voorbijgegaan worden dat Optima een wel erg paarsgekleurd bedrijf was. Met Van den Bossche, samen met Guy Verhofstadt de architect van de eerste paarse coalitie in Gent in 1988 (vlak nadat Verhofstadt uit de regering verdwenen was wegens onaanvaardbaar Thatcheriaans…), die mee aan het roer van Optima stond, werd dit symbolisch bevestigd.

Na het Arco- en Dexia-débâcle is nu ook de opvolger van de bankdivisie van Ethias in een schandaalsfeer terechtgekomen. Wordt hieruit de les getrokken dat de pogingen van de ‘linkerzijde’ en de arbeidersbeweging om het bankensysteem beter te beheren dan de kapitalisten mislukt zijn? Dat ze in plaats van de bankenwereld te hervormen, zelf hervormd werden tot kapitalisten die niet anders waren dan de andere bankiers?

De linkerzijde moet energie steken in het bestrijden van een systeem dat leidt tot een nooit geziene kloof tussen rijk en arm. Het moet daarbij consequent de kant kiezen van de armste meerderheid van de bevolking in plaats van aan te pappen met omhooggevallen ‘nouveaux riches’ als Piqueur. Socialisten kunnen beter opkomen voor een financiële sector in publieke handen met een democratische controle op het financiewezen. Pogingen om het systeem te hervormen door het mee te besturen (en “betere” kapitalisten te zijn dan de kapitalisten) mislukken keer op keer. Tijd om te breken met dit systeem.