Vakbonden betogen tegen regeringsbeleid

Op 20 maart wordt in Oostende betoogd aan de nieuwe "superministerraad" die ditmaal plaatsvindt in de thuisstad van Johan Vande Lanotte. Het ABVV en ACV kondigden in een persbericht aan waarom ze willen betogen. De centrale eisen zijn:

  • voor de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen
  • voor het behoud van de sociale zekerheid
  • voor werk
  • voor de stopzetting van de fiscale discriminatie van de nieuwe bruggepensioneerden

Welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen

De vakbonden protesteren tegen het feit dat de sociale uitkeringen in de realiteit zijn afgenomen. Ze halen cijfers aan over de kloof tussen de sociale uitkeringen en de lonen waarbij 20 jaar geleden de werkloosheidsuitkering 42% van het gemiddeld loon bedroeg tegenover 28% vandaag. Het gemiddeld pensioen bedroeg 20 jaar geleden 34% van het gemiddeld loon tegenover 32% vandaag. De invaliditeitsuitkering bedroeg 44% van het laatste loon, nu nog slechts 33%.

Behoud van de sociale zekerheid

De vakbonden spreken zich uit tegen de ondermijning van de sociale zekerheid door de afbouw van de patronale bijdragen aan die sociale zekerheid. Die patronale bijdragen vormen in feite een onderdeel van ons loon, de verlagingen van de patronale bijdragen zijn dus een verkapte loonsverlaging. De vakbonden verklaren voorstander te zijn van "een algemene sociale bijdrage waarbij alle bevolkingsgroepen bijdrage aan de solidariteit, dus ook de inkomens uit kapitaal."

Werk

ABVV en ACV willen een antwoord op de herstructureringen en massa-ontslagen van de afgelopen periode die versterkt worden door de personeelsinkrimpingen bij de Post, de NMBS, Belgacom en in de openbare besturen.

De vakbonden brengen echter geen alternatief naar voor. Ze beperken zich tot het meedelen dat ze voor een "voluntaristisch industrieel beleid" zijn, wat daarmee ook moge bedoeld worden.

Komaf maken met de fiscale discriminatie

Met dit punt willen de vakbonden protesteren tegen de discriminatie van bruggepensioneerden die vanaf 1 januari 2004 in het stelsel van brugpensioen stappen.

Zo’n bruggepensioneerde moet namelijk in een aantal gevallen (indien zijn/haar partner een beroepsinkomen heeft) een extra belastingssupplement betalen dat kan oplopen tot 1.000 euro per jaar.

Mobilisaties

De betoging van 20 maart zal erg belangrijk zijn. De vakbonden moeten gaan voor een maximale mobilisatie. De betoging zal er tevens komen na eerdere mobilisaties tegen het asociale regeringsbeleid. Vanaf dinsdag 2 maart voert het LBC in de non-profit een reeks "dinsdagacties" waarbij iedere dinsdag een actie wordt ondernomen tot aan een nationale betoging op 1 april.

Op 1 maart is er in Luik een lokale betoging tegen de maatregelen van Vandenbroucke tegen de werklozen, op donderdag 4 maart is er daartegen een regionale betoging in Namen.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist