Home / Jongeren / Jongeren en vakbonden: geen match?

Jongeren en vakbonden: geen match?

Foto: PPICS

Foto: PPICS

We krijgen vaak te horen dat vakbonden ouderwets zijn en geen aansluiting vinden bij jongeren. Nochtans valt het op dat ook jonge werkenden zich actief inzetten in de strijd tegen de rechtse regering. Volgens een studie van de KU Leuven zouden jongeren omwille van het imagoprobleem van de vakbonden minder interesse tonen en pas lid worden als ze problemen op hun eigen bedrijf ervaren.

Mogelijk heeft het ontbreken van sterke syndicale jongerenorganisaties inderdaad een effect op de betrokkenheid van jongeren bij de vakbonden. Maar zelfs de cijfers wijzen op een vrij groot aantal vakbondsleden. De Tijd stelde: “Slechts 7 à 8 procent van de leden van het ACV en het ABVV is jonger dan 25 jaar. Daarmee is de groep -25-jarigen die lid is van de vakbond kleiner dan het aantal 60-plussers.” De twee grote bonden zijn goed voor 3,2 miljoen leden waarvan er dus minstens 224.000 (7%) jonger dan 25 jaar zijn. Dat betekent dat meer jongeren lid zijn van de vakbonden dan van de chiro of scouts. De actieve bevolking jonger dan 25 jaar bestond in 2015 uit 307.622 werkenden en 87.432 werklozen of samen bijna 400.000 jongeren. Daarvan is ruim de helft lid van de vakbond. Zo weinig is dat toch niet?

Maar uiteraard kan alles beter: strijdbare vakbonden die jongeren niet alleen organiseren rond de thema’s die op elke specifieke werkvloer leven maar ook rond kwesties in de samenleving waar jongeren mee bezig zijn, vakbonden die scholieren en studenten organiseren in het verzet tegen duurder wordend onderwijs waarbij het tekort aan middelen steeds groter wordt. Toen de Gentse scholieren in 2014 naar de grote vakbondsbetoging in Brussel trokken in het kader van hun strijd tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld, werden tientallen van hen lid van de vakbond om mee naar Brussel te trekken. Het ging niet enkel om de treintickets die hiervoor aangeboden werden, maar ook om het afstemmen van de acties van de scholieren op die van de arbeidersbeweging. Tegen het besparingsbeleid ingaan, betekent vechten voor een toekomst voor de jonge en komende generaties.