Home / Sociaal / Asiel / Akkoord met Turkije vergroot problemen voor vluchtelingen

Akkoord met Turkije vergroot problemen voor vluchtelingen

Foto vanop de recente betoging van mensen-zonder-papieren. Foto: PPICS

Foto vanop de recente betoging van mensen-zonder-papieren. Foto: PPICS

Het aantal Syrische vluchtelingen dat tot in Europa geraakt neemt sterk af. Voor het establishment is het vluchtelingenprobleem daarmee opgelost. Dat er nog steeds immense vluchtelingenstromen uit onder meer Syrië zijn, raakt hen niet. Zolang die stroom maar niet tot hier geraakt. In België is het niet anders.

De regering kondigt bijna trots aan dat ze aan de oorlog in Syrië zal deelnemen, alsof het voeren van oorlog geen gevolgen heeft. Het platbombarderen van Irak maakte een opmars van een vreselijk reactionaire en barbaarse groep als ISIS mogelijk. 15 jaar ‘oorlog tegen het terrorisme’ leert ons dat dit niet leidt tot vrede, maar net ruimte biedt aan mogelijk nog barbaarsere groepen.

Het akkoord tussen de EU en Turkije moet de vluchtelingenstroom in Turkije tegenhouden. Daar heeft de EU wel enkele miljarden voor over en de dictatoriale eigenschappen van president Erdorgan worden er gemakshalve bijgenomen. Plots zijn die veelbesproken Westerse waarden en normen zoals democratie van geen tel meer. Momenteel zijn er al 2,5 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije. De belofte van de EU om er op twee jaar tijd 20.000 over te nemen, zal weinig verschil maken. Alles samen zouden er 160.000 vluchtelingen uit Turkije, Griekenland, Italië, … doorheen de EU verspreid worden. Bij het ter perse gaan van deze krant stond de teller op 1.500.

De poging om het vluchtelingenprobleem in Turkije te stoppen, is gedoemd om te mislukken. Het akkoord werd meteen onder vuur genomen door mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch dat opmerkt dat Turkije geen veilig asielland is. Er raakte al bekend dat er Syrische kinderarbeid in Turkse fabrieken is. Turkije sloot al meermaals de grenzen met Syrië, waardoor vluchtelingenkampen in Syrië ontstonden zonder enige middelen en onder constante dreiging van oorlogsgeweld. In eigen land drijft Erdogan de repressie op en voert hij een oorlog tegen de Koerdische bevolking. Wat als Turkije verder afglijdt naar een oncontroleerbare burgeroorlog? Wat als Turkije een nieuw Syrië of Pakistan wordt? Waar zullen de 2,5 miljoen Syrische vluchtelingen die nu al in Turkije zitten dan naartoe gaan?

Ook elders blijven de problemen groot. De burgeroorlog in Afghanistan kende de voorbije maanden een nieuwe opleving, het aantal vluchtelingen nam er toe: meer dan een miljoen Afghanen is binnen het land op de vlucht. En dan zijn er nog de andere brandhaarden: Irak, Libië, Somalië, … Kortom, het einde van de vluchtelingencrisis is nog lang niet in zicht.

Het lot van vluchtelingen in Europa is evenmin rooskleurig. Een groot aantal kinderen, “niet-begeleide minderjarige vluchtelingen” in het jargon, is gewoon verdwenen. In de eerste vier maanden van dit jaar opende Child Focus in ons land alleen 32 dossiers, naar eigen zeggen “slechts het topje van de ijsberg.” Vaak worden deze kinderen door mensensmokkelaars verkocht, onder meer voor prostitutie of als huispersoneel.

De vele tekorten op vlak van betaalbare huisvesting, openbare diensten, degelijke jobs, … treffen vluchtelingen des te harder. De droom van een betere toekomst wordt voor velen een nachtmerrie. Dat geldt niet voor iedereen: mensensmokkelaars doen gouden zaken. Europol schat dat de ‘business’ goed was voor een omzet van 5 tot 6 miljard dollar in 2015.

Een systeem dat geen toekomst biedt aan de meerderheid van de bevolking en criminelen lucratieve winsten laat maken op de kap van menselijke ellende, is rot tot op het bot. We moeten ingaan tegen het kapitalisme en opkomen voor een systeem waarin niemand moet vluchten, een wereld zonder oorlog, armoede en ellende.