foot: wikipedia

foto: wikipedia

Na veel discussie en enorme verontwaardiging onder de bevolking, is het onvermijdelijke dan toch gebeurd: minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld) heeft ontslag genomen. Dat is na de aanhoudende problemen met de Belgische kerncentrales, het schandalige belastingbeleid voor Electrabel en het voorstel van de gehate Turteltaks, niet meer dan normaal. Het ontslag van de minister betekent echter geenszins dat deze problemen nu opgelost zijn; dezelfde maatregelen liggen nog steeds op tafel. Enkel een energiesector in publieke handen, onder democratische controle van de bevolking, kan een oplossing bieden.

Artikel door Jarmo (Antwerpen) uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

De Turteltaks is een asociale belasting die iedereen – rijk of arm – 100 euro extra kost op de energiefactuur, vanaf maart wordt dit door de energieleveranciers in de factuur doorgerekend. Volgens Turtelboom moest ze aftreden omdat de discussie niet meer over de taks zelf ging, maar over haar persoon, wellicht omdat de media het woord ‘Turteltaks’ in de mond namen. Die analyse is volledig fout: het probleem ligt bij het rampzalige energiebeleid dat deze regering, maar ook de voorgaande regeringen, gevoerd hebben. In die zin betekent het opzij schuiven van de ene neoliberale minister ten voordele van de andere (in dit geval Bart Tommelein) absoluut geen oplossing.

De aanleiding voor de Turteltaks was het gebrek aan investeringen in groene, hernieuwbare energie. Het is vreemd om die desinvestering aan te klagen nadat je zelf decennia lang gepleit hebt voor een liberalisering van de energiemarkt, en uiteindelijk ook meegewerkt hebt aan de uitverkoop ervan. Dan is het nogal cynisch om achteraf op te merken dat er niet in groene energie geïnvesteerd werd. Via de Turteltaks wordt geprobeerd om de werkende bevolking voor het gefaalde beleid en de woekerwinsten van de privé op te laten draaien. Het is logisch en nodig dat dit op onstuitbaar verzet onthaald wordt. Nu blijkt dat de aanleg van nieuwe biomassacentrales goed is voor het grootste deel van de Turteltaks valt overigens ook het oude excuus dat ingeroepen werd, met name de subsidies voor zonnepannelen, weg. Niet de buren die zonnepannelen hebben, maar de energiesector waar de winsten niet in hernieuwbare energie geïnvesteerd werden, liggen aan de basis van deze taks.

De problemen met de kerncentrales rusten op hetzelfde fundament. Hoewel Electrabel in de afgelopen jaren 20 miljard euro winst geboekt heeft – waarvan het dankzij het gunstige fiscaal regime dat voor haar op maat gemaakt werd zo goed als alles kon bijhouden – werd er totaal niet geïnvesteerd in het onderhoud van de kerncentrales, laat staan in onderzoek naar hernieuwbare energie. Het is de waanzin voorbij om de illusie te koesteren dat een privébedrijf met enkel het winstmotief als drijfveer, de verantwoordelijkheid voor een degelijk energiebeleid zou opnemen. Wie de energiemarkt liberaliseert, moet achteraf niet komen klagen dat dat desastreuze gevolgen heeft.

Het is overduidelijk dat energie een veel te belangrijke sector is om in privéhanden te laten. Enkel een volledig genationaliseerde energiesector kan het hoofd bieden aan de uitdagingen die de komende jaren en decennia op ons afkomen, indien ze onder democratische controle van de werkende bevolking wordt geplaatst.