Van SS-collaborateur tot Vlaams Blokker

Morgenavond toont het magazine ‘Histories’ op Canvas een reportage over een veroordeelde nazi-collaborateur uit Antwerpen, Tony Van Dijck. Die was in de oorlog een topman van de Algemene SS Vlaanderen en verantwoordelijk voor de moord op een aantal partizanen en anderen.

Na de oorlog werd hij terecht veroordeeld. Van Dijck kwam er van af met een aantal jaren gevangenisstraf, een straf die niet te vergelijken valt met de bestraffingen die hij zelf toebracht aan verschillende weerstanders.

Robert Verbelen herneemt in ballingschap in Oostenrijk zijn politieke activiteiten en brengt ondermeer bovenstaand tijdschrift uit. In 1988 spreekt hij op een meeting van de rechtse AFP. Eén van de buitenlandse sprekers is Vlaams Blok kopstuk Francis Van Den Eynde. Meer info hierover.

Van Dijck werkte in de SS nauw samen met Robert Verbelen die na de oorlog naar Oostenrijk vluchtte toen hij vervolgd werd wegens zijn rol in de collaboratie. Verbelen bleef in Oostenrijk politiek actief. Hiernaast zie je een afbeelding van een tijdschrift dat daar door Verbelen werd uitgebracht en dat weinig aan de verbeelding overlaat.

Ook Van Dijck deed geen afstand van zijn verleden als SS’er. Integendeel, hij is nog steeds trots op wat hij gedaan heeft en de ideeën die hij verdedigde (en verdedigt). In een interview met het dagblad ‘De Standaard’ verklaarde hij:"Wanneer ik de capriolen van onze politici bekijk, denk ik toch vaak: dat zou bij de Duitsers nooit mogelijk zijn geweest, met ons was dit nooit gebeurd."

Terwijl het Vlaams Blok er alles aan doet om haar banden met dit soort figuren te ontkennen, is iemand als Van Dijck daar wel eerlijk over. In hetzelfde interview met ‘De Standaard’ antwoordde hij op de vraag voor wie hij zou stemmen moest hij zijn burgerrechten niet kwijtgespeeld zijn: "Dan stemde ik allicht voor het Vlaams Blok. Ik ken daar bijna iedereen aan de top." Volledigheidshalve moet gezegd worden dat Van Dijck ook stelt dat hij niet meer voor het fascisme wil strijden "omdat bijna niemand er meer in gelooft". Hij zegt wel geen enkele spijt te hebben van zijn SS-verleden en is er zelfs trots op.

Wat zal de reactie van de Blok-top hierop zijn? Wellicht zullen ze zedig zwijgen in de hoop dat er snel aan voorbijgegaan wordt. Voor bredere lagen van de Blok-kiezers is een verwijzing naar nazi-Duitsland en de SS stoottroepen van Hitler immers onaanvaardbaar, en dat is ook bekend bij de Blok-leiding. Het Blok kan enkel electoraal scoren door zich als enige oppositie naar voor te schuiven en door op populistische wijze propaganda te voeren.

Intern hebben ze echter geen problemen met de standpunten van iemand als Van Dijck. Zo was er een studie met een onderzoek onder NSV-leden waaruit bleek dat ongeveer 50% van de NSV’ers meent dat "de vermenging van rassen leidt tot het verzwakken van ons volk". (pdf-file van deze academische studie). De toekomstige Vlaams Blok kaders (figuren als Dewinter en co komen uit de Nationalistische Studentenvereniging) zijn het dus wellicht roerend eens met een figuur als Van Dijck en met diens verleden. Het feit dat het Gentse Blok-kopstuk Van den Eynde zonder problemen samen met ex-SS’er Robert Verbelen op een politieke activiteit sprak, wijst eveneens op de inschatting die intern gemaakt wordt bij de Blok-leiding.

In ieder geval wordt het interessant om te zien hoe een ideologische wegbereider van het Vlaams Blok zoals het voormalige SS-kopstuk Tony Van Dijck vandaag terugkijkt op zijn periode bij de SS en de periode na de oorlog.

Histories (op Canvas): donderdag 26 februari om 21u

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist