Home / Sociaal / Asiel / De vergeten crisis van de mensen zonder papieren

De vergeten crisis van de mensen zonder papieren

5 juni, 14u, Brussel-Noord

De Coördinatie van Mensen Zonder papieren in Belgie roept op tot een grote nationale betoging en eist:
affiche_sanspapier5juin2016-VL-De Regularisatie van Mensen Zonder Papieren
-De Sluiting van de Gesloten Centra
-De Stopzetting van de Uitwijzingen
-De Vrijheid van Verkeer voor Allen
-Het Einde van de Criminalisering van de Zonder Papieren
-Het Respect voor de Grondrechten
-Het Respect voor de Toepassing van de Kinderrechten

=> Op Facebook

Perscommuniqué

De verharding van het europese migratiebeleid in volle 21ste eeuw, de eeuw van de mondialisering, heeft Europa ertoe geleid om voor miljarden euro de migranten aan Turkije te verkopen.

De Sans-Papiers die met u samenleven in België hebben het recht om vrij te bewegen en zich te vestigen binnen een Staat zoals het artikel 13 van de Verklaring van de Mensenrechten vermeldt. Daarbij zijn het voornamelijk mensen die gevlucht zijn voor het geweld, het gevaar, de moeilijkheden om te overleven of de vrijheidsberoving, sommigen zijn hier al 5 of 10 jaar. Bij gebrek aan een verblijfsvergunning bevinden talloze sans-papiers zich in een schandalig precaire situatie, op verschillende plaatsen in België.
Zelfs de kinderen zonder papieren worden niet beschermd. Terwijl met een beetje menselijkheid die niet eens als sans-papiers beschouwd moeten worden, aangezien ze niet kiezen waar ze gaan wonen.

Sinds het begin van haar mandaat heeft deze regering nooit werk gemaakt van de kwestie van de sans-papiers. De persoon die verantwoordelijk is voor het onthaal en de immigratie blinkt uit door xenofoobe uitlatingen. Tegenover de vraag om asiel van nieuwe migranten, stelde hij onverschilligheid en afschrikking.

We hopen dat u het met ons eens bent dat de sans-papiers niet van het belgisch grondgebied zullen verdwijnen, noch door repressie, noch door de onverschilligheid van de overheid. Een ander beleid tegenover de sans-papiers en de vluchtelingen is nodig, een beleid dat rekening houdt met de huidige situatie en vooruitkijkt naar de komende jaren. Want de asielzoekers van vandaag zijn de sans-papiers van morgen.

Alles wat we vandaag willen is de toegang tot onze grondrechten. Niemand kan ons dit perspectief ontnemen. Dit is de reden waarom we op straat komen en aandacht vragen voor De Vergeten Crisis van de Sans-Papiers.

We vragen aan de regering en de oppositiepartijen om de problematiek van de sans-papiers eerstdaags op de agenda te plaatsen, en zich zonder dubbelzinnigheid uit te spreken over deze kwestie die duizenden mensen blootstelt aan alle vormen van uitbuiting.

We roepen iedereen op de sans-papiers te steunen waar die zich ook bevinden. De strijd tegen xenofobie en racisme gaat ook via de solidariteit met sans-papiers en asielzoekers.

Wij, de sans-papiers verenigd binnen de Coördinatie van Mensen Zonder Papieren in België, zijn overtuigd van onze ontelbare troeven en worden gedragen door een nieuwe hoop. Daarom zullen we verder onze solidariteit uitbouwen met de werknemers, de werklozen, de studenten en de gepensioneerden, overal waar nodig is. We zullen samen met hen actie blijven voeren, want net zoals zij verrijken wij dit land en worden we slecht behandeld. We zullen blijven druk uitoefenen op de regering Michel tot ze bereid is om het migratiebeleid om te gooien.

We vragen aan alle Belgen met een menselijke inborst om steun om de regularisatie te verkrijgen, om ons de kans te geven waardig te leven in België. Strijd met ons voor een menselijk en solidair migratiebeleid in België. Vergeet niet dat ook jonge Belgen migreren, naar de VS, naar Australië, naar Zwitserland, Canada, Latijns-Amerika of naar Afrika, om er te werken. Aanvaard dus dat anderen hier komen leven en werken.

Daarom roepen we jullie eens te meer op voor een betoging op 5 juni, samenkomst om 14u aan het Noordstation.

DE COORDINATIE VAN MENSEN ZONDER PAPIEREN IN BELGIE

affiche_sanspapier5juin2016-VL