sociaalwerk2Ondanks het vreselijke weer maandagavond werd toch actie gevoerd aan de Antwerpse gemeenteraad. Het voorstel van schepen Duchateau om een deel van het sociaal werk op de markt te gooien, botst op verzet van personeel en cliënten. Dat gebruikers van inloopcentrum ‘De Vaart’ maar liefst 3000 handtekeningen met een petitie verzamelden, werd sterk benadrukt.

Er waren enkele sprekers die uitlegden wat de plannen van het stadsbestuur concreet inhouden en waarom dit nefast is. Maar er werd ook verder gekeken dan deze actie. Zo verwees Hannes van Sociaal Werk Actie Netwerk (SWAN) naar het ongenoegen in tal van andere sectoren en het actieplan van de vakbonden waar het protest van het sociaal werk zich bij kan aansluiten, onder meer door met een groep aan de betoging van eind september deel te nemen.

sociaalwerk1De uitgeregende actie eindigde met een muzikaal intermezzo. Slongs Dievanongs verwende de aanwezigen met wat muziek. Hiphop is muziek van de onderdrukten, zei ze. En dus bracht ze ‘Sta vandaag op voor morgen’. De regen was spelbreker voor de actie, maar dit was slechts het begin.

[divider]

Standpunt LSP Antwerpen: ‘Sociaal werk niet te koop’

De plannen van Fons Duchateau, schepen van sociale zaken, om in Antwerpen in 2017 een deel van het sociaal werk op de markt te gooien, zijn ronduit onaanvaardbaar! De voorbeelden in binnen- en buitenland toonden al aan dat enkel de winstcijfers van de private investeerders hier beter van worden.

sociaalwerk3Duchateau loopt niet hoog op met de sociaal werkers, dat werd duidelijk in het interview in de Gazet van Antwerpen. Om ons in een slecht daglicht te stellen, schrok hij er niet voor terug om een loopje met de werkelijkheid te nemen. Het is absurd om de schuld voor de aanwezigheid van 200 langdurige daklozen in Antwerpen bij de sociaal werkers te leggen. Het is toch niet onze verantwoordelijkheid dat er een torenhoog tekort is op de private en sociale huurwoningenmarkt met de daaraan verbonden hoge prijzen?!

Voor 2017 wordt er al een klein aantal projecten getenderd. Maar voor Duchateau is dit slechts een begin. In de komende jaren zullen verschillende projecten binnen de beleidsdomeinen wonen, (kinder-)armoede en drugs volgen. Het is niet uitgesloten dat andere steden en gemeenten alsook de Vlaamse overheid zijn plannen overnemen.

Deze eerste actie is een stap in de goede richting. Het maakt het stadsbestuur duidelijk dat we hun plannen niet zomaar aanvaarden. Maar het zal niet genoeg zijn. We moeten ervoor zorgen dat het protest zo breed mogelijk gedragen wordt. Dat betekent in de eerste plaats dat we alle deelwerkingen van het CAW moeten meekrijgen. Dat kan enkel door hen voldoende te informeren. Het actieplan van de vakbonden biedt daar een uitstekende gelegenheid voor. Laat ons met de vakbonden, SWAN en iedereen die wilt helpen de algemene staking van 24 juni aangrijpen om langs alle afdelingen van het CAW Antwerpen te gaan om met onze collega’s te discussiëren.

Het zal belangrijk zijn om concrete solidariteit op te bouwen met de collega’s uit andere organisaties en sectoren zoals de gehandicaptenzorg. Zij worden uiteindelijk met hetzelfde besparingsbeleid geconfronteerd. De cliënten hebben een belangrijke plaats in de beweging. De petitie van een aantal van hen om hun inloopcentrum De Vaart open te houden, maakt het moeilijk voor Duchateau om te doen alsof de maatregel er in het belang van de cliënten is.

Dit stadsbestuur heeft een fundamenteel andere visie op sociaal werk. Ze wilt de problemen niet oplossen, maar via een repressief beleid uit het straatbeeld krijgen. We kunnen niet wachten tot de verkiezingen in 2018 om tot een ander beleid te komen. In 2 jaar tijd kan het huidig bestuur nog heel wat schade kunnen aanrichten.
Van de aanval op de langdurige zieken, de Turteltaks, tot de afschaffing van de medische waarborg. Op alle niveaus voert deze coalitie (N-VA, CD&V en Open-VLD) zware besparingen door. Ze zal niet stoppen tenzij we haar ten val brengen. Het actieplan van de vakbonden biedt daar een kans toe. Ons protest daaraan koppelen kan het alleen versterken. Op 29 september is er een nationale vakbondsbetoging in Brussel. Laat ons mobiliseren voor een grote delegatie van sociaal werkers en cliënten op die betoging om duidelijk te maken dat ook wij dit beleid niet aanvaarden. Sociaal werk is immers niet te koop!

1 juni: meeting LSP-Antwerpen

Strijden voor sociaal werk in tijden van neoliberale afbraak

Hoe verder met het verzet tegen de vermarkting van het sociaal werk? Hoe het afbraakbeleid van de neoliberalen stoppen? Hoe verbinden we deze strijd met die van het algemene actieplan tegen de rechtse regeringen?

Spreker: Hannes
Woensdag 1 juni om 19u30 in café Multatuli, Lange Vlierstraat 9. Iedereen welkom!