Iedere zaterdag publiceren we een overzicht van enkele opvallende nieuwtjes, feiten, opmerkelijke uitspraken of video’s.

[divider]
Moeite om rond te komen

Knack.be schreef woensdag: “Uit een onderzoek van Famifed (het federaal agentschap voor de kinderbijslag) blijkt dat 23 procent van de gezinnen die kinderbijslag uitbetaald kregen, moeilijk kan rondkomen met het beschikbare gezinsinkomen. Ongeveer de helft beschikt niet over de mogelijkheid om een onverwachte uitgave van 900 euro te doen.” Wie leeft boven zijn stand?

[divider]
Dood op straat

Woensdag schreef De Morgen: “Vorig jaar stierven 55 mensen in de Brusselse straten. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Collectief Straatdoden, waarover Bruzz bericht. Dat zijn er weer meer dan vorig jaar. “En vermoedelijk zijn het er nog veel meer.” In 2015 noteerde het Collectief Straatdoden in Brussel 55 overlijdens: 47 mannen en 8 vrouwen. De jongste was 19, de oudste 87. Onder 55 mensen telt de organisatie 20 nationaliteiten: 40 procent Belgen, maar ook onder meer Polen, Roemenen en Fransen. Zowat de helft van die mensen leefde op straat op het moment van hun overlijden. De rest leefde in een kraakpand, bij vrienden of in een rusthuis. Acht van hen hadden een eigen huis, maar allemaal waren ze ergens in hun leven dakloos.”

[divider]
“Anarchist”?

Vaste lezers van socialisme.be weten dat wij meningsverschillen hebben met anarchisten. Maar de wijze waarop afgelopen dinsdag een extreemrechtse relschopper als ‘anarchist’ werd voorgesteld – “framing” heet dat in het jargon – was er toch ver over. De betrokkene werd nadien op de trein naar Antwerpen gespot waar hij wel erg rechtse praat verkocht. Ook de vlag wijst in die richting: het is niet alleen een Vlaamse leeuwenvlag maar dan ook nog eens de versie die met zwart omzoomd is. Deze versie werd door het Vlaams Belang verspreid. Waarom lazen we nergens titels als “VB-relschopper probeert vreedzame betoging te saboteren” of “Hield N-VA-sympathisant een tegenbetoging?”.

anarchist

[divider]
Meer middelen voor onderwijs nodig!

Waarom zijn er meer middelen voor onderwijs nodig? Om wat volgt in de toekomst te vermijden. Gazet van Antwerpen meldde woensdag: “Jongeren uit Arendonk die deeltijds leren en deeltijds werken, hebben in het concentratiekamp van Auschwitz zowaar een stukje van zichzelf herkend. “Werken kan ook ons bevrijden”, zeggen ze. (…) Arbeit macht frei, zo luidt de spreuk boven de toegangspoort van het kamp. “We hebben geleerd dat de letter B in de spreuk door de gevangenen zelf werd omgedraaid, uit protest”, zegt een van de Arendonkse scholieren. Tegelijk ontdekten ze in de leuze Arbeit macht frei ook een persoonlijke betekenis. “Dat werken ook echt bevrijdend kan zijn, weten onze jongeren maar al te goed”, zegt leerkracht Geert Verdonck van het CDO in Arendonk.” Deeltijds werken als hulkop, kelner of lasser zou de jongeren dus bevrijden. En dat leerden ze in Auschwitz?

[divider]
Geweld tegen vrouwen

Het incident in Keulen op nieuwjaarsnacht is al lang vergeten. Toch bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Vorig weekend schreef De Standaard: “Hoezo partnergeweld? Er zijn toch geen slagen gevallen? Die enge definitie gebruikte Vreemdelingenzaken om een Ivoriaanse vrouw uit te wijzen. ‘Onzorgvuldig’, klinkt het nu. In 2009 trouwt een Ivoriaanse met een landgenoot die in België asiel heeft gekregen. Anderhalf jaar later volgt ze haar man naar ons land in het kader van gezinshereniging. Het geluk is van korte duur. In december 2011 vonnist een vrederechter dat de vrouw gescheiden van haar man mag leven, ‘gezien de ernstig verstoorde verstandhouding.’ (…) De wet zegt dat vreemdelingen die slachtoffer zijn van familiaal geweld, in aanmerking komen voor een bijzondere bescherming. DVZ vond dat dat niet van toepassing was. Zijn argumentatie: de vrouw heeft geen klappen gekregen, dus is er geen sprake van familiaal geweld. De vrouw stapte naar de beroepsinstantie, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Die gaf haar onlangs gelijk en vernietigde de beslissing van de DVZ.”

[divider]
Eeuwenlang rijk

Decorrespondent.nl schreef op 20 mei: “Rijke families in 1427 zijn zeshonderd jaar later nog steeds rijker. Dat is de schokkende bevinding uit een nieuw wetenschappelijk paper van de Bank of Italy. De onderzoekers gebruikten belastinggegevens uit 1427 over de stadstaat Florence en vergeleken deze met gegevens uit 2011. Ze gebruikten achternamen om te herleiden wie de voorouders waren in 1427. Zo konden ze de vraag beantwoorden: is er een verband tussen het inkomen nu en het inkomen van voorouders zeshonderd jaar geleden? (…) Voor de goede orde: het effect is klein. De onderzoekers schatten de elasticiteit op 0,04. Het is vooral verrassend dat er überhaupt een effect is na zeshonderd jaar.”

[divider]
Het eeuwige wachten

Maandag schreef De Standaard: “Ruim drieduizend personen met een handicap wachten op een persoonlijk assistentiebudget. Minister Vandeurzen heeft daarvoor een groeiend budget, maar dat kan de toenemende vraag niet volgen. (…) De persoonlijke assistentiebudgetten zitten serieus in de lift, blijkt uit het jongste zorgregierapport, dat De Standaard kon inkijken. De PAB’s moeten mensen meer vrijheid geven om zelf zorg aan te kopen, eerder dan dat de overheid instellingen financiert die dan zelf uitmaken wie ze opvangen – en wie op een wachtlijst terechtkomt. Vorig jaar kregen 243 bijkomende mensen een persoonlijk assistentiebudget. Een stijging met 9,55% tegenover 2014. Ook voor de zogenaamde ‘zorg in natura’, zoals dagcentra en begeleid wonen, kwamen er 1.849 goedgekeurde dossiers bij. Maar helaas: in beide gevallen overstijgt de vraag het aanbod. De budgetten stijgen wel, maar kunnen geen gelijke tred houden. Daardoor groeien ook hier de wachtlijsten. In totaal wachtten 14.554 volwassenen eind 2015 op steun, van wie 3.326 op een persoonlijk assistentiebudget. Sommigen van hen krijgen wel al bepaalde steun. Maar zowat de helft wacht al meer dan drie jaar.”

[divider]
Jesse Hughes (Eagles of Death Metal) van antwoord gediend

Verschillende media berichtten deze week over een open brief van Ismael El Iraki die op 13 november op het concert van Eagles of Death Metal in Parijs was. Hij schreef een open brief aan zanger Jesse Hughes die zich racistisch opstelde tegenover moslims, niet verwonderlijk voor een Trump-aanhanger. In de open brief stelt El Iraki: “Fans houden van je omdat je een beetje een domme dwaas bent. Nu heb je bewezen dat je eigen dwaasheid gevaarlijk is. (…) Jij zegt dat de islam het probleem is. Ik zeg: racisme en weigeren elkaar als complexe menselijke wezens te zien is het probleem. Anderen reduceren tot wat je denkt te weten, is het probleem. Je hebt de aanslagplegers gezien die avond. Die vreselijke moordenaars waren niet in staat een gelijkwaardig menselijk gezicht te herkennen. Kerel, wees niet zoals zij. Doe het niet.”