Home / Internationaal / Europa / Nieuwe actiedag tegen Franse ‘Arbeidswet’. Naar een algemene staking!

Nieuwe actiedag tegen Franse ‘Arbeidswet’. Naar een algemene staking!

France_16
Gisteren werd in Frankrijk opnieuw massaal geprotesteerd tegen de hervorming van de Arbeidswet. Zoals op 28 april trok een ploeg van LSP naar de betogingen in Valenciennes en Rijsel om er onze solidariteit te betuigen en het werk van onze Franse kameraden van Gauche Révolutionnaire te ondersteunen.

Sinds de vorige actiedag werd overgegaan tot blokkades van de raffinaderijen en begonnen verschillende stakingen in diverse sectoren. De repressie is ook opgedreven. Voor onze leden op de plaats van de betoging raakten, werden ze meermaals gestopt en gefouilleerd door een indrukwekkende ordedienst. Voor elk bankkantoor stond er een stevige ordedienst.

De regering besliste om de wet tegen de wil van de bevolking in door te drukken. Volgens peilingen is 70% tegen de hervorming gekant. De regering besloot om artikel 49.3 Grondwet in te roepen om het wetsvoorstel niet in het parlement te moeten laten stemmen. Zo hoopt de regering alles snel afgewerkt te krijgen en de beweging te demoraliseren. Dat de zelfs beperkte democratische controle op de regering hiermee aan de kant geschoven wordt, vormt voor de gevestigde politici en hun media geen probleem.

Terwijl er 3,5 miljoen werklozen zijn, realiseerden de 40 grootste Franse bedrijven 54 miljard euro winst in 2015. De middelen om tot oplossingen te komen zijn er dus. Het is mogelijk om de arbeidsduur te verminderen en de lonen op te trekken door de banken en de sleutelsectoren van de economie te nationaliseren onder democratische controle van de werkenden en de bevolking.

De strijd gaat door met acties in tal van sectoren. Het opdrijven en verenigen van het verzet is waar het nu op aankomt. Samen kunnen we winnen en we hebben dezelfde belangen. Doorheen de acties is er een forse toename van het aantal algemene vergaderingen van jongeren, personeelsvergaderingen op de werkvloer en pleinvergaderingen van Nuit Debout. Het opzetten van democratische strijdcomités om onze acties in handen te nemen, is van groot belang.

Met een algemene stakingsbeweging is het mogelijk om de besparingen te stoppen. Het is overigens opmerkelijk dat het Franse protest gericht is tegen een gelijkaardig asociaal beleid als in ons land, maar dan opgelegd door de PS. In het Franse geval kan de N-VA met recht en rede zeggen dat de PS aan de basis van de stakingsacties ligt, maar dan wel omdat de Franse sociaaldemocratie hetzelfde beleid als de N-VA voert…

Onze leden die naar de acties in Valenciennes en Rijsel trokken, hadden veel goede discussies en er was veel interesse in het feit dat er in ons land eenzelfde hervorming van de ‘arbeidswet’ is met ook een groeiend verzet ertegen. We hadden het in de discussies onder meer over het actieplan waarmee we de strijd kunnen opbouwen. Er was een grote interesse in uitwisseling van ervaringen om tot scherpere perspectieven en strijdmethoden te komen waarmee we tot overwinningen komen. Het zal er in de Franse strijd nu op aankomen om het ongenoegen te bundelen in een algemene staking.

Foto’s door Emily:
France 19 mai 2016