Britse ambtenaren in actie voor een degelijk loon

Tienduizenden ambtenaren van de DWP (Ministerie van tewerkstelling en arbeid, met werknemers in jobcentra, werkloosheidsinstellingen,…) gingen op 16 en 17 februari in staking tegen hun loonsvoorwaarden. We spraken met een aantal vakbondsleden die lid zijn van onze organisatie.

Janice Godrich, voorzitter van de vakbond Public and Commercial Services Union (PCS) en lid van onze Schotse zusterorganisatie zei: "In de DWP steunde 85 tot 90% van de leden de staking. Het is duidelijk dat de stakingsbereidheid enorm toenam nadat het management terugkwam op haar eerdere belofte om onderhandelingen op te starten met de vakbond. De werkgevers zullen nu gedwongen zijn om rekening te houden met de standpunten van onze leden en om ernstige onderhandelingen op te starten rond de problemen inzake de lage lonen, de voorstellen inzake loonsverhogingen die nu onder de inflatie zitten en het beoordelingssysteem dat een pure vorm van discriminatie betekent.

"Als het management daar niet toe bereid is, zullen nog hardere acties volgen. De vakbond zal de druk hoog houden met bijkomende stakingsacties om onze eisen af te dwingen. Op 6 maart is er een vakbondscongres om verdere acties te bespreken."

Mark Everden uit Brightond zei: "In Brighton was er een grote deelname aan de staking. Maandag bleef 80 tot 85% van de werknemers buiten en dinsdag 90%. Op de pikketten sloten heel wat mensen aan bij de vakbond. In Hastings was er een ambtenaar die eerst naar binnen ging, maar na een uur naar buiten kwam en zei: "Ik kan het daarbinnen niet meer aan". Die ambtenaar kwam naar buiten en vulde direct een lidkaart van de vakbond in. Er was bij het kantoor van de dienst voor de kinderbijslag in Hastings voor het eerst ooit een pikket! Thomas House, een lid van de Socialist Party aan de universiteit van Sussex, sprak aan het pikket over de geplande staking van de vakbond van professoren en hoogleraars (AUT) samen met de onderwijsbond tegen de introductie van een hoger inschrijvingsgeld. Er waren ook solidariteitsberichten van de vakbond van brandweermannen en van postmannen."

In Leicester werden de vakbondsleden zelfs verboden om hun interne e-mail te gebruiken om de staking te organiseren. Toch kwamen heel wat ambtenaren naar buiten. Een PCS-lid in Leicester zei: "In een jobcentre in het stadscentrum beslisten vier werknemers met een tijdelijk contract om in staking te gaan op maandag en om de dag nadien een pikket te vormen. Ze zeiden dat ze daarmee wilden aantonen dat een pikket bestaat uit normale mensen die opkomen voor hun rechten en niet uit wilde agitatoren zoals gesuggereerd werd door het management. Dit was belangrijk omdat voor het eerst tijdelijke werknemers naar buiten kwamen en een leidinggevende rol speelden in een stakingsactie. Het management vertelde mij dat slechts één derde van de werknemers deelnam aan de stakingsacties, maar het was aan de pikketten duidelijk dat slechts een erg kleine minderheid effectief ging werken, en dan nog voornamelijk niet-vakbondsleden. We hopen dat we met deze actie duidelijk gemaakt hebben dat het management de vakbondsvertegenwoordigers niet zomaar kan afblaffen en intimideren, maar dat we vastberaden zijn en de solidariteit niet zullen laten breken."

Deze staking was erg belangrijk om het verzet te organiseren tegen de besparingsplannen van de regering-Blair. Onze leden spelen een belangrijke rol in de PCS (de ambtenarenvakbond met 80.000 leden) en domineren de leiding in de DWP-sector van de PCS. In die zin zijn deze acties ook een voorbeeld voor de linkerzijde binnen de vakbonden. De linkerzijde kwam de afgelopen periode sterker naar voor binnen tal van vakbonden. Het zal echter belangrijk zijn dat deze linkerzijde aantoont dat het bereid is om de strijd voor de rechten van hun leden effectief op te nemen.

Delen: Printen: