piketvubAan de Vrije Universiteit Brussel gaan midden mei 2.800 personeelsleden stemmen voor hun vakbondsvertegenwoordiging. Bart Vandersteene sprak met Jo Coulier, sinds 1995 afgevaardigde van het ABVV, voorzitter van het nationaal bestuur van ACOD-onderwijs en lid van LSP.

Om de 4 jaar kiezen de werknemers hun vertegenwoordigers in de Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Hoe gaat het ABVV aan de VUB de verkiezingen tegemoet?

Jo Coulier

Jo Coulier

Jo: “We hebben 58 kandidaten. Dat is het hoogste aantal ooit en een mooi resultaat van een intensief syndicaal werk de afgelopen 20 jaar. We hebben het meest diverse team kandidaten ooit, alle personeelsgroepen staan samen op onze lijst: van cafetariapersoneel tot academisch personeel. 48% van onze kandidaten zijn vrouwen terwijl ze 41% van het personeel uitmaken. Deze goede mix heeft alles te maken met de nadruk die wij leggen op een strijdbare en inhoudelijke werking.

“We verwachten een goed resultaat voor het ABVV, ook al zijn er een aantal factoren die we niet zo goed kunnen inschatten. Voor het eerst neemt het ACV deel aan de verkiezingen. We haalden in 2012 bijna 65% van de stemmen, het ACLVB haalde 29% en de andere stemmen waren blanco of ongeldig. Een gelijkaardig resultaat zou een bevestiging zijn van het goede werk dat we hebben geleverd.”

Hoe ziet jullie campagne er uit?

Jo: “In tegenstelling tot een algemene tendens bij de vakbond waarbij er vooral aandacht uitgaat naar de vorm van campagnes hebben wij bewust geïnvesteerd in inhoud. We hebben een brochure opgemaakt met vijf hoofdstukken. [deze brochure kan je hier online bekijken]

“We beginnen met de nood aan meer publieke investeringen in hoger onderwijs om in te gaan tegen de besparingslogica. Investering in hoger onderwijs creëert ook jobs, want 80% van de uitgaven van een universiteit gaan naar personeel. In een tweede hoofdstuk sommen we de strijdpunten op voor de verschillende categorieën van het personeel. In een derde hoofdstuk verdedigen we de huidige collectieve arbeidsvoorwaarden en onze sociale zekerheid tegen de liberale ideeën over verloning naar prestatie en individuele verzekeringen. Daarna hebben we het over welzijn op het werk en we sluiten af met een argumentatie waarom sterke vakbonden een absolute noodzaak zijn.

“We proberen alle personeelsleden te bezoeken met deze brochure en zo ook de discussie aan te gaan over de rol van de vakbond en de principes die onze ABVV-delegatie zal verdedigen.”

Hoe vertaalt deze inhoudelijk benadering zich in de periode tussen verkiezingen?

Jo: “We komen op regelmatige basis samen met de delegees, maar we nodigen vaak ook iedereen die geïnteresseerd is uit om met ons samen te zitten om te discussiëren, eisenbundels op te stellen, … We houden regelmatig inhoudelijke infomomenten voor het personeel. Deze vergaderingen vinden plaats op de middag en we nodigen dikwijls gastsprekers uit. Zo hebben we eens iemand van Geneeskunde Voor Het Volk laten spreken over de gevaren van asbest naar aanleiding van een concreet dossier aan de VUB. We hadden al infomomenten over arbeidsrecht, over het financieringsmodel van het hoger onderwijs. We nodigden jou ook recent uit als ervaringsdeskundige over de situatie in de VS, eerder hadden we ook toenmalig Europarlementslid Paul Murphy over de EU. Via deze inhoudelijke momenten hebben we een discussiecultuur gecreëerd waarbij de leden van het ABVV meer en meer betrokken geraken bij de werking en dat heeft een heel positief effect.”

Wat is het effect van de besparingsregeringen op de werking van een universiteit? En komt er bij het personeel ook verzet op gang?

Jo: “We hebben een aantal heel belangrijke actiemomenten gehad aan de VUB en hebben ook voor onze normen heel goede participaties gehad aan de manifestaties en stakingen. We zien al langer een afbouw van de publieke financiering van het hoger onderwijs en de effecten op het personeel en de studenten. Anderzijds hebben we wel een groot deel van onze eisen in het afgelopen jaar kunnen binnenhalen. Dit was het resultaat van een jarenlange opbouw van druk en van een nieuwe directie die meer openstond voor onze argumenten. Maar het is vooral het resultaat van vele jaren volharding in onze werking. We hopen dat deze inzet en resultaten ook worden beloond bij de sociale verkiezingen.”

Veel succes!