Home / Kort / Kort & Krachtig

Kort & Krachtig

Iedere zaterdag publiceren we een overzicht van enkele opvallende nieuwtjes, feiten, opmerkelijke uitspraken of video’s.

Te snel: fout van de chauffeur

Als Jambon significant te snel rijdt op de autosnelweg is het de schuld van zijn chauffeur. Een baas die niet de verantwoordelijkheid opneemt voor zijn personeel, is een slechte baas. Jambon is niet alleen een politicus die steeds de belangen van de bazen verdedigt, hij is nu dus ook geout als een slechte baas. We wensen al wie bij hem in dienst is een sterke vakbond toe, het zal nodig zijn. Over de snelheidsduivel schreef Gazet van Antwerpen: “Met 150 kilometer per uur vliegt de wagen er over de weg, waar 120 toegelaten is. Even verder zakt de snelheidsbeperking tot 100 per uur, maar de Audi van Jambon blijft vlot 130 rijden. “De schuld van mijn chauffeur”, aldus de minister, die de bewuste avond vanuit Hasselt terugkeerde naar Antwerpen na een lezing. “Het is duidelijk: je ziet dat mijn chauffeur te hard rijdt. Dat valt niet goed te praten, hier zijn geen excuses voor”, zegt Jambon. “Mijn chauffeur is in de fout gegaan. Ik heb nog eens herhaald dat ik niet wil dat de verkeersregels overtreden worden.” De chauffeur kreeg een ernstige waarschuwing.”

Te veel gedronken? Schuld van de media

Op de Nacht van de Televisiesterren was er opnieuw een N-VA’er die de show stal. Deze keer geen als panda verklede Bart De Wever die over de trappen struikelt, maar een minstens licht aangeschoten Liesbeth Homans. De trappen wist ze te vermijden, het pandakostuum was tijdig vermist geraakt. Wat kon er nog foutlopen? Blijkbaar wel één en ander. Homans raakte amper uit haar woorden, maar achteraf was het uiteraard niet haar schuld. Ze werd constant onderbroken en raakte daardoor haar kluts kwijt, luidde het. Neen, voor N-VA’ers is het nooit hun eigen schuld, er is altijd wel een zondebok. Naargelang de gelegenheid de verbindingsofficier in Turkije, de chauffeur van Jambon, de presentator van de Nacht van de Televisiesterren, de PS, de vakbonden, de Franstaligen, de dansende moslims, de CD&V die niet hard genoeg wil besparen, … Kortom, iedereen is schuldig behalve de N-VA zelf.

Onze mening over het incident met Homans in N-VA-taal vertaald? “Dat krijgt dan alle kansen van de samenleving maar is te lui om te werken (vandaar al het gezever over racisme dat relatief zou zijn, dan moet ze als minister van gelijke kansen geen zak uitsteken) en vult haar dagen met zuipen – straks gaat ze nog van de sociale zekerheid profiteren als ze zoals een significant aantal alcoholverslaafden op ziekenkas moet gaan.”

Geef haar nog een pintje!

zatterita

Dansende politici

Deze week zagen we dansende politici in Brussel. Ze hielden een heuse liberale stoelendans. Alsof ze ons in ons gezicht willen uitlachen, maakten ze een voormalig personeelslid van een Luxemburgs durfkapitaalfonds verantwoordelijk voor de fraudebestrijding. Philippe De Backer volgt Tommelein op als staatssecretaris. Het Europarlementslid voerde eerder strijd tegen de wet-Major.

Pegida betoogt (en doet meer dan dat)

De actie van Pegida in Antwerpen leidde tot incidenten. De extreemrechtse militanten waren gewelddadig tegenover migranten en al wie hen niet aanstond. Vreemd genoeg werd een winkelier opgepakt toen hij zich tegen die agressie wilde verdedigen. De man deed zelf zijn verhaal op de sociale media. “Voor mij was het een gewone werkdag, ik zie veel volk buiten, ik was iemand aan het knippen en we gingen buiten kijken wat er gebeurde. Ik wist niet eens dat dat extreemrechtsen waren. Vanuit de deuropening staan wij te filmen met de gsm. Mijn gsm wordt op de grond geslagen door betogers met een stok. Als ik me buk om die op te rapen, word ik geslagen met stokken door betogers. Ik pak een stok af en wil mij verdedigen maar dan zie ik iemand die een wapen trekt. Ik was echt bang voor mijn leven én wil mijzelf verdedigen. Ik laat alles vallen en loop mijn winkel binnen. En ik pak het eerste beste dat er ligt om mij te verdedigen: een BEITEL, geen BIJL. Dat ligt er omdat ik aan het verbouwen ben in mijn zaak. Dan riep de politie: laat uw wapen vallen en had ik pas door dat die mensen die wapens trokken, blijkbaar politie in burger was. Dan liet ik die beitel los natuurlijk. En toen ben ik opgepakt door de politie. Ondertussen, toen de politie in mijn winkel is, hebben betogers mijn ruit kapotgemaakt. Verschillende collega-ondernemers van deze straat hebben deze feiten zien gebeuren en zullen beamen dat de Pegidabetogers zich agressief gedroegen. In dezelfde straat hebben deze betogers ook racistische leuzes staan scanderen naar andere zwarte mensen en ze hebben zelfs Hitlergroeten gedaan.”

Kracht van verandering

België is anders dan de rest van Europa. Onze economische groei blijft achter, de inflatie gaat door de vele taksen en nieuwe belastingen sneller de hoogte in en nu blijkt ook dat de tewerkstellingsgraad fors achterloopt. Deredactie.be schreef dinsdag: “Overal in de Europese Unie is de tewerkstellingsgraad in 2015 toegenomen, met uitzondering van België en Finland. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. De tewerkstellingsgraad (percentage van de bevolking met een baan) van de 20- tot 64-jarigen in de Europese Unie steeg vorig jaar naar 70,1 procent. Dat is een verbetering tegenover de 69,2 procent in 2014, maar nog steeds (licht) onder de piek van 70,3 procent in 2008. In bijna alle lidstaten, zo verheugt Eurostat zich, ging de tewerkstellingsgraad erop vooruit. Er zijn twee uitzonderingen: Finland, waar de tewerkstellingsgraad afnam van 73,1 procent naar 72,9 procent, en België. Waar de tewerkstellingsgraad in ons land in 2014 67,3 procent bedroeg, daalde dat licht naar 67,2 procent in 2015. België scoort met 67,2 procent ook het op zes na slechtste resultaat qua tewerkstellingsgraad in de EU. Enkel Bulgarije, Roemenië, Spanje, Kroatië, Italië en Griekenland scoren slechter.” Het besparingsbeleid heeft blijkbaar niet het effect dat gehoopt werd? En de propaganda over dalende werkloosheidscijfers blijkt effectief gewoon propaganda te zijn, terwijl de realiteit er anders uitziet.

Jonge dokters in staking

Britse dokters zijn gewoon werknemer van de nationale gezondheidsdienst NHS. De regering voert besparingen uit op de jonge dokters, de “junior doctors”. Die voeren al maandenlang actie tegen de besparingen en zijn stilaan doorwinterde syndicale militanten geworden. Het geeft aan dat minder traditionele lagen vandaag eveneens tot strijdbare bewegingen in staat zijn.

Dictator Erdogan

Het Turkse regime staat bekend als niet subtiel tegenover politieke tegenstanders. Dat ondervonden de Koerden toen de oppositiepartij HDP, een pro-Koerdische partij, naar de mening van Erdogan teveel stemmen haalde in de verkiezingen. Dit speelde een rol in het heropstarten van de oorlog tegen de Koerdische bevolking. Wie kritisch is, wordt met repressie bedreigd. En deze repressie stopt niet aan de Turkse grens. De Standaard schreef deze week: “Tegenstanders, ook in België, zijn het slachtoffer van door Ankara georganiseerde laster en intimidatie. De oproep van het Turkse consulaat in Rotterdam om beledigingen van Erdogan te signaleren, die afgelopen dagen voor ophef in Nederland zorgde, is slechts het topje van de ijsberg. Turkse Belgen getuigen aan De Standaard, zij het meestal anoniem, over de intimidatie die ze ondervinden. Praktijken die Erdogan in eigen land gebruikt, waaien over naar België. In Turkije zette Erdogan een leger van zesduizend trolls, internetspionnen, aan het werk. Ze voeren lastercampagnes tegen critici van het regime, ze verspreiden leugens, ze speuren websites af naar elk onvertogen woord over de regering. Dergelijke websites worden ook hier gebezigd, zeggen Turkse Belgen. Tevens staan er 1.224 Turkse Belgen op een ‘zwarte lijst’ van mensen die Turkije niet meer binnen mogen. Wie het zijn en hoe ze daarop terechtkomen, is hoogst onduidelijk.”

Iedereen gelijk!

PVDA-voorzitter Peter Mertens stelde terecht op het VTM Nieuws van woensdag dat pensioenminister Daniel Bacquelaine zelf op pensioen mag op 55 jaar met 4.250 euro netto per maand. Net als ministers Jambon en Peeters. En zij beslissen dat de rest tot 67 jaar moet werken. “Twee maten en twee gewichten,” is dat. Inderdaad. Misschien moeten we de pensioenleeftijd, het minimumpensioen en het minimumloon gelijkstellen met wat de parlementairen krijgen… Zullen er dan nog veel politici zijn die voor besparingen gaan. Besparen is plezant, als het niet over uzelf gaat.

Groter draagvlak voor vakbonden

In De Morgen lees je wel eens forse kritiek op de vakbonden en stakingsacties. Luchtverkeerleiders of spoormannen en -vrouwen moeten het voor de redactie van de krant niet wagen om te staken en daarbij wordt al eens gewezen op het zogenaamde afbrokkelende draagvlak voor syndicale acties. Als dat weerlegd wordt door cijfermateriaal, heet het plots dat dit ingaat tegen wat “bepaalde trendwatchers” dachten. De krant moest op 21 april toegeven: “De bewering van sommige trendwatchers als zou het draagvlak van de vakbonden in de bedrijven structureel dalen, blijkt volgens de studie [van Randstad, niet bepaald een werknemersorganisatie] evenmin te kloppen. Zo stelt 71 procent van de werknemers dat vakbonden weten wat er leeft bij werknemers, tegenover 66 procent vier jaar geleden. Ruim de helft (53 procent) voelt zich sterk betrokken bij de vakbond, tegenover 44 procent in 2012. De onderzoekers vermoeden dat de vroegere daling vooral conjuncturele oorzaken had. Tot slot is ook de interesse van de werknemers voor de sociale verkiezingen opnieuw toegenomen. Ruim de helft (53 procent) is geïnteresseerd en 55 procent zou gaan stemmen indien hij of zij de kans krijgt. In bedrijven waar met zekerheid sociale verkiezingen worden gehouden, is dat 72 procent.”