vottem_r_julie10-768x510

Zaterdag was er de 17de jaarlijkse betoging tegen het gesloten asielcentrum van Vottem, in de praktijk een gevangenis waar mensen opgesloten worden omdat ze oorlog, ellende, uitbuiting of dictatuur proberen te ontvluchten. Op de betoging in Luik waren er ongeveer 500 aanwezigen.

“Het is een success want het is belangrijk dat mensen hun solidariteit betuigen in een context die moeilijker is door de opmars van extreemrechtse bewegingen en ideeën, wat versterkt wordt door sommige uitlatingen van staatssecretaris Theo Francken die een amalgaam maakt van vluchtelingen en criminelen of van migranten en terroristen,” stelde France Arets van het organiserende comité CRACPE.

De Linkse Socialistische Partij en de Actief Linkse Studenten waren aanwezig met een levendige delegatie die slogans naar voor bracht tegen het kapitalisme, tegen het besparingsbeleid en voor de regularisatie van vluchtelingen.

Zoals we in ons pamflet voor de betoging opmerkten, ontbreekt het niet aan middelen om iedereen een degelijke toekomst te bieden, zowel vluchtelingen als anderen. Nooit voorheen was er zoveel rijkdom als vandaag, nooit voorheen beschikten we over zoveel technologische mogelijkheden. Maar de kapitalistische elite eigent zich het resultaat van onze arbeid toe. Het schandaal van de ‘Panama Papers’ toonde eens te meer aan hoe absurd dit systeem is. Eerder wees Oxfam erop dat amper 62 superrijken evenveel bezitten als de armste helft van de wereldbevolking. Iedereen zou een degelijk leven kunnen leiden, maar dan moeten we breken met deze regeringen die een beleid voeren van cadeaus voor het patronaat (fiscale geschenken, privatiseren, …) terwijl ze de levens- en arbeidsvoorwaarden van werkenden aanvallen en naar de vluchtelingen en hun zogenaamde maatschappelijke kost wijzen als zondebokken.

Laat ons de strijd verderzetten om een einde te maken aan dit systeem!

Foto’s: René Andersen en Julie N. (Luik)

Manifestation contre le centre fermé de Vottem 2016