Eerder deze week werd in verschillende bedreigde vestigingen van Albert Heijn gestaakt. De fusie van Ahold en Delhaize moet de winsten voor de aandeelhouders opdrijven. Dat gebeurt onder meer door schaalvergroting en kostenbesparingen (ook op personeel). De fusie moest volgens het toezicht op de concurrentie gepaard gaan met de sluiting van 8 winkels van Albert Heijn en 5 van Delhaize. Bij Albert Heijn zijn hierdoor 400 jobs bedreigd. BBTK verspreidt een pamflet met een stand van zaken.

[divider]

Een kort chronologisch overzicht

Op 22 februari licht Albert Heijn België al zijn werknemers in dat het vanwege de fusie met Delhaize 8 winkels in België moet verkopen. Als vertegenwoordigers van de werknemers bij Albert Heijn vragen we hierin gehoord te worden. Er worden 3 dagen afgesproken met de directie: 16 maart, 5 april en 28 april.

Op 23 en 24 februari staken verschillende van de getroffen winkels, om duidelijk te maken dat de werknemers geen komkommers zijn die zomaar mee verkocht worden met de winkel, maar mensen. De directie komt naar deze winkels en zegt dat ze dit snappen en het overleg met de vakbonden serieus gaan nemen.

Op 16 maart zitten de vakbonden voor het eerst samen. De directie geeft toe dat de beslissing voor het verkopen van de 8 Albert Heijn winkels op Ahold Delhaize niveau genomen is. De directie snapt de opmerking dat een deel van de mensen bij Albert Heijn niet verkocht wil worden maar bij Albert Heijn wil blijven, desnoods in een andere AH-winkel, en kondigt een aanwervingsstop af in alle AH-winkels om zo plaatsen open te houden.

De onderhandelingen van 5 april

Voorstel interne overplaatsing

Dit houdt in dat alle vacatures op de AH-website komen en dat werknemers in de te verkopen winkels voorrang hebben op anderen. Als je voor je huidige functie solliciteert, heb je voorrang en er wordt ook naar anciënniteit gekeken. Als deze afspraken niet nagekomen zouden worden, zou de supermarktmanager “een verdomd goede uitleg moeten hebben” om het met de woorden van de directie te zeggen.

Maar momenteel zou dit over slechts ongeveer 40 vacatures gaan. En zeker in de nieuwe winkels ligt de anciënniteit bij de meesten (ongeveer) gelijk. Aangezien dus niet iedereen zal kunnen muteren, vragen wij als BBTK een premie als compensatie voor zij die toch mee verkocht worden. Daar wil de directie momenteel niet op ingaan.

Loons- en arbeidsvoorwaarden:

Voor het personeel dat mee verkocht wordt, heeft de directie op onze vraag de lonen en extralegale voordelen opgelijst. Duidelijke garanties hierover moeten nog op papier gezet worden en wat betreft de jobomschrijving na de overname blijft men heel vaag.

Hoe nu verder?

Voordat de interne sollicitaties starten, moeten de spelregels wel duidelijk zijn. Men moeten weten hoe de supermarktmanagers hun mensen gaan uitkiezen. Maar wij moeten ook weten wat er gebeurt met zij die niet kunnen muteren. Omdat we begrijpen dat jullie zo snel mogelijk duidelijkheid willen, is de volgende vergadering vervroegd naar 20 april.

Het feit dat Ahold-Delhaize beslist om 1/4de van de geïntegreerde winkels te verkopen (en 5 gefranchiseerde Delhaizes) is volgens de BBTK geen goed teken voor de toekomst.

Daarom is de uitkomst van deze onderhandelingen niet alleen van belang voor de werknemers in de 8 getroffen winkels maar voor iedere werknemer van Albert Heijn België.