Leidt “Presidentiële coup” bij de VLD tot winst voor “Vlaams kartel”?

Binnenlands actualiteitsoverzicht

De VLD-vaudeville kent voorlopig een einde met de aanduiding van Dirk Sterckx (ex-VRT-journalist) als ad-interimvoorzitter. Er was een heuse "presidentiële coup" door Verhofstadt nadat de VLD zichzelf onder leiding van Karel De Gucht had vastgereden. Sterckx moet nu als sierstuk naar buiten treden om de schijn hoog te houden dat het krabbennest VLD een eenheid zou vormen.

De vraag stelt zich in hoeverre de VLD nog een betrouwbare partij is voor de burgerij. Een antwoord op die vraag is niet eenduidig. De CD&V onder Declerck vormde geen alternatief. Met Leterme is die partij misschien aanvaardbaar, maar het probleem blijft dat er geen Franstalige tegenhanger is voor de christen-democraten. Het kartel met de N-VA is nuttig voor de CD&V om de Vlaams-nationale kaart te spelen. Dat is tijdelijk bruikbaar voor de burgerij om Wallonië harder te laten besparen (bvb. door de splitsing van de sociale zekerheid op de agenda te plaatsen). Maar het ontbreken van een Waalse tegenhanger voor de christen-democraten kan op langere termijn problematisch zijn en evolueren naar een door de burgerij ongewilde splitsing van België.

Een ander probleem voor Leterme is dat hij gaat voor korte termijn successen op basis van het kartel met de N-VA, terwijl hij onvoldoende rekening houdt met de mogelijke reacties bij het ACV. Een deel van de burgerij staat open voor ideeën rond een "Forza Flandria", zeker nu de VLD er niet in slaagt de beloftes waar te maken.

In ieder geval dreigt een institutioneel probleem indien de score van het "Vlaams Kartel" (van CD&V en N-VA) de meerderheid op Vlaams niveau breekt. Het staat vast dat het besparingsbeleid zal verdergezet worden, maar er is onzekerheid over de formule waaronder dit zal gebeuren. Een rechtse regering op Vlaams niveau zou problemen opleveren met het federale niveau. Het is mogelijk dat het tot een tripartite komt om de federale regering niet te laten vallen. Alleszins zal de CD&V een betrouwbare factor voor de burgerij willen blijven en de problemen niet op de spits willen drijven.

Een rechtse regering in Wallonië is numeriek niet mogelijk. Dit kan ertoe leiden dat de communautaire spanningen toenemen om de aandacht af te leiden van de besparingen.

Op langere termijn is het mogelijk dat vanuit het perspectief van de burgerij enkel de sociaal-democratie overblijft als politiek instrument. In Groot-Brittannië is dat nu reeds het geval aangezien de Tories al 10 jaar in crisis zijn waardoor de burgerij het met Blair moet stellen. Ook in Duitsland wordt de kaart van de sociaal-democratie getrokken.

Onder een rechtse coalitie van liberalen en christen-democraten zou het onmogelijk zijn om de basis van het ABVV en het ACV onder controle te houden. De liberalen zijn niet sterk genoeg om hun wil op te leggen. Tenzij gekozen wordt voor een harde confrontatie zoals in 1986. Toen leidde de confrontatie tot de val van ‘baby-Thatcher’ Guy Verhofstadt en kwam een rooms-rode coalitie tot stand.

KORT NIEUWS

  • Ludo Sannen stapt op als Groen!-minister, wellicht komt er een splitsing van Groen! In Limburg waarbij een deel aansluit bij SP.A-Spirit. Slimme carrièristen verlaten het zinkende schip voor het te laat is.
  • Ducarme (MR) neemt ontslag als Brussels minister-president nadat bekend werd dat hij de voorbije jaren geen belastingen had betaald. Hij moet nu 8.000 euro per maand afbetalen aan de fiscus. Zijn vervanging door Simonet omwille van dit schandaal is alleszins koren op de molen van de PS.
  • Maandag werd betoogd door de non-profit. Er waren een 10.000 aanwezigen en de eisen gingen vooral rond de nood aan meer personeel, betere arbeidsvoorwaarden en betere verloning. In het ABVV wordt soms gezegd dat deze actie een politiek spel van het ACV is (het grootste deel van de betoging was groen), maar er kan niet ontkend worden dat de eisen reëel zijn. 40% van de verplegers werkt deeltijds, de lonen zijn gemiddeld 17% lager dan in andere sectoren,…
  • De KBC-fraudezaak komt na 8 jaar eindelijk voor de rechter. Met naar schatting 400 miljoen euro gederfde inkomsten voor de fiscus is dit één van de grootste fraudezaken in de Belgische geschiedenis. Wellicht zullen slechts een aantal kleine garnalen veroordeeld worden.
  • De vraag naar dienstencheques via interimkantoren blijkt groter te zijn dan het aanbod. Voor de vooral vrouwelijke schoonmaaksters zou het interessanter zijn om in het zwart te blijven werken.
  • Het aantal winkeldiefstallen daalt door veiligheidsmaatregelen. Maar het feit dat vooral speelgoed (+40%) en groenten en fruit (+24%) een toename kennen, wijst erop dat meer en meer uit armoede wordt gestolen.
Delen: Printen: