Home / Belgische politiek / Nationaal / Tegenover terreur en racisme: eenheid van de werkende bevolking en haar jongeren!

Tegenover terreur en racisme: eenheid van de werkende bevolking en haar jongeren!

26025581921_031972b55a_zHet amalgaam tussen islam en terrorisme liet niet lang op zich wachten. Amper enkele uren na de aanslagen in Brussel gooide een Spaanse extreemrechtse groep molotov-cocktails naar een moskee in Madrid en werd een spandoek ontrold met als slogan: “Vandaag Brussel, morgen Madrid?”. Meteen na de aanslagen verspreidde het Vlaams Belang een afbeelding met de slogan “Grenzen sluiten”. Deze werd 63.000 keer gedeeld op vier dagen. Dat de terroristen niet vanuit het buitenland maar ‘van eigen kweek’ zijn, was geen argument. Op 27 maart kregen extreemrechtse amokzoekers andere voetbalsupporters mee in een mars op de vreedzame solidariteitswake in Brussel. Op 2 april wil “Génération Identitaire” dit herhalen in Molenbeek. We moteen de waarschuwingen ernstig nemen!

Artikel door Nicolas Croes uit de extra editie van ‘De Linkse Socialist’ die eind deze week uitkomt. PDF van deze bijlage

Extreemrechts probeert gebruik te maken van de vluchtelingencrisis en de aanslagen om een breder gehoor te vinden. Daarbij wordt niet ingegaan tegen de echte verantwoordelijken voor de economische crisis en de vluchtelingencrisis. Als de arbeidersbeweging dit niet doet en op collectieve wijze zowel de discussie voert als overgaat tot acties tegen terreur en haat, dan groeit de ruimte voor racistische vooroordelen. Als de arbeidersbeweging zich niet op het politieke toneel begeeft, laten we dit over aan andere krachten.

Diegenen die voor de aanslagen pleitten voor het opzetten van “Belgisch Guantanamo” zoals de burgeester van Knokke. Of de media die zoals de kranten van Sudpresse langs Franstalige kant (La Capitale, La Meuse, …) openden met de grote titel: “Invasie door migranten, Belgische kust bedreigd.”
Nooit voorheen was er op deze aardbol zoveel rijkdom aanwezig, nooit voorheen waren er zoveel technologische mogelijkheden. Maar dit wordt niet aangewend om iedereen een degelijk leven te bieden. De concentratie van rijkdom bij een handvol mensen gaat langs de andere kant van de sociale ladder gepaard met een groeiende groep die uit de boot valt. Wie bedreigt dan de veiligheid? Wie is verantwoordelijk voor de crisis? Voor het gebrek aan sociale huisvesting?

Het verzet organiseren

Vakbondsdelegaties moeten een centrale rol spelen in het organiseren van discussies en acties op de werkvloer en daarbuiten. Enkel zo kan racisme doorkruist worden en antwoorden we tevens op de logica van steeds meer repressie, het enige ‘antwoord’ van de gevestigde partijen en media dat zijn falen heeft aangetoond en meteen botst op de besparingspolitiek die nog altijd boven alles staat.

Algemene vergaderingen laten toe om te discussiëren over de aanslagen en de context die ertoe geleid heeft. Ze kunnen ook toelaten om de wortels van de problemen aan te pakken. In januari wees de vakbond ACOD er nog op dat privatiseringen de veiligheid op de luchthaven van Zaventem ondermijnen.

De linkerzijde en de vakbonden moeten aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat er solidariteitsacties en momenten van collectief debat zijn. Het neoliberale beleid dat onze sociale verworvenheden vernietigt en de bevolking tot armoede veroordeelt, moet beantwoord worden met strijd. Denk maar aan het opbouwende actieplan van eind 2014 met de algemene staking van 15 december 2014. Dat werkte verenigend. Als de vakbondsleidingen de strijd toen niet vroegtijdig stilgelegd hadden, was een overwinning mogelijk. Dan was het terrein niet vrijgelaten voor allerhande reactionairen, van religieuze fundamentalisten tot racisten.

De afwezigheid van de linkerzijde en de arbeidersbeweging in de armste wijken maakte dat religieuze fundamentalisten er makkelijker ingang vonden om er jongeren mee te sleuren in afgrijselijke wanhoopsdaden. We moeten onze wijken heroveren door sociale strijd te organiseren voor middelen voor onderwijs, jobs, degelijke diensten en tegen alle pogingen om ons te verdelen zoals racisme en islamofobie. Alles wat ons verdeelt, versterkt slechts de elite.

Neen aan oorlog en ellende!
Betoging tegen aankoop gevechtsvliegtuigen

Op 24 april is er een nationale betoging tegen de aankoop van gevechtsvliegtuigen door de Belgische regering. Om oorlog te voeren zijn er wel middelen, maar voor de slachtoffers van de westerse interventies zoals de vluchtelingen niet. Op sociale diensten wordt bespaard, op oorlog niet. Investeren in oorlog zal niet tot vrede leiden, het zal de meerderheid van de bevolking niet ten goede komen.

De betoging van 24 april komt er ook nadat premier Michel aankondigde dat België zal deelnemen aan bombardementen in Syrië. Dezelfde oorlogspolitiek die tot het ontstaan en de opkomst van Islamitische Staat gebruiken om het te stoppen, is een illusie. We verzetten ons tegen de oorlog, tegen de wapenwedloop en tegen imperialistische instellingen als de NAVO en de EU. Hun beleid draagt bij tot de nachtmerrie in het Midden-Oosten.

Hiervoor werd in 2003 al gewaarschuwd bij het begin van de oorlog in Irak. Er waren massale betogingen en de bevolking keerde zich tegen de oorlog. Nog voor de oorlog begon, was er de grootste internationale actiedag ooit met miljoenen betogers in februari 2003. Wij ondersteunden en versterkten het protest met slogans als “Internationaal Verzet tegen de oorlogen van het kapitaal” en met scholierenstakingen op ‘Dag X’, de dag van het begin van de oorlog. We waarschuwden toen dat de oorlog Irak en de regio in chaos dreigden onder te dompelen. Jammer genoeg hadden we gelijk.

24 april: 14u Brussel Centraal. Betoging tegen gevechtsvliegtuigen