Home / Belgische politiek / Nationaal / Een andere samenleving is nodig

Een andere samenleving is nodig

Foto: Liesbeth

Foto: Liesbeth

Een veilige wereld. Het is één van die basisbehoeften van de mens die deze maatschappij ons blijkbaar niet kan garanderen. Tot nu toe gebeurden de brutaalste vormen van geweld, oorlog en terreur ergens ver weg van hier. Daar is nu verandering in gekomen. Zoals Marc Van Ranst, dokter bij het UZ Leuven, in een opiniestuk De Morgen zei: “Het is een illusie te denken dat het mogelijk is om veilig vanuit een F-16 een oorlog te kunnen voeren duizenden kilometers van hier, en te hopen dat je diezelfde oorlog niet naar hier zal sleuren. Wanneer je aan het front in het Midden-Oosten bommen zaait, oogst je aanslagen op het thuisfront. Vrede breng je nooit door meer en meer bommen te gooien.”

Artikel door Bart Vandersteene uit de extra editie van ‘De Linkse Socialist’ die eind deze week uitkomt. PDF van deze bijlage

We kunnen er geld op inzetten dat het antwoord van de klassieke politici zal bestaan uit allerhande maatregelen om leger, politie en staatsveiligheid te versterken. Een groot deel van de bevolking zal ook denken dat dit het logische antwoord is op deze brutale vorm van geweld. Nochtans hebben de duizenden militairen op straat, in de luchthavens en stations deze aanslag niet kunnen verijdelen.

Verzet tegen maatregelen van ‘law and order’ wordt afgedaan als kinderlijk naïef of laks. Guy Tegenbos, redacteur bij De Standaard, bereidde op 23 maart de discussie al voor: “Terwijl metaaldetectoren en aanverwante maatregelen elders al gemeengoed waren, paste men ze hier met lange tanden toe. (…) Militairen in het straatbeeld werden als stemmingmakerij bestempeld.” Verzet tegen een militarisering van de samenleving, zou betekenen dat veiligheid niet ernstig wordt genomen.

Het tegendeel is nochtans waar. Het beleid van ‘law and order’ wordt al toegepast in de VS. En daar faalt het. De VS zijn het land met het hoogste percentage van de eigen bevolking in de gevangenis. Het land heeft 5% van de wereldbevolking, maar wel 25% van de wereldwijde gevangenispopulatie. Het land besteedt evenveel geld aan het gevangeniswezen als aan hoger onderwijs. Voor allerhande kleine vergrijpen en zelfs het bezit van een joint kan een gevangenisstraf volgen. En een strafblad legt een enorme hypotheek op je toekomst.

In zo’n maatschappij wordt de rol van de politie alsmaar repressiever. Ook bij ons is de taakomschrijving van de politie al lang niet meer de potentieel sociale functie, maar een repressieve. In Antwerpen wordt een mastergebouw voor politie gebouwd om voor kostenefficiëntie te zorgen, maar ook om personeel over te hevelen van lokale politiediensten en kantoren naar meer interventie-eenheden. Wijkgebonden kantoren en diensten waar een preventieve en sociale functie kan worden vervuld, maken plaats voor robocops.

Een op de vier Afro-Amerikaanse kinderen die in de VS geboren wordt, belandt ooit in de gevangenis. De linkse Amerikaanse presidentskandidaat Bernie Sanders verklaarde dat dit enkel kan opgelost worden door die jongeren een degelijke job en kwaliteitsvol onderwijs te bieden. Er is een sociaal antwoord nodig op sociale problemen. Een massaal programma van publieke investeringen in scholen, sociale huisvesting, … zou toelaten om de tekorten aan te pakken en zou duizenden degelijke jobs creëren. Het zou iedereen een toekomstperspectief bieden.

Enkel met democratische controle door de gemeenschap en de georganiseerde arbeidersbeweging kunnen we ervoor zorgen dat de politie efficiënt ingezet wordt in het belang van de meerderheid van de bevolking.

Dit betekent dat we moeten breken met het systeem waar het winstbejag van de 0,1% rijksten de rest met oorlog, terreur, milieurampen, vluchtelingencrisissen en andere problemen opzadelt. Socialisten staan voor een systeem van democratische controle en publiek bezit van de productiemiddelen zodat deze in het belang van de meerderheid van de bevolking kunnen aangewend worden.