Verbod op hoofddoeken?

In navolging van de parlementairen langs Waalse zijde (MR en PS), pleit sinds kort ook VLD-minister Patrick Dewael voor een volledig verbod op het dragen van de hoofddoek in het gemeenschapsonderwijs. Hiervoor haalt Dewael een aantal valse argumenten aan die ogenschijnlijk progressief lijken, maar in feite het racistische karakter van zijn voorstel verbergen.

Boris Van Acker

Hij doet zich voor als de reddende engel die het opneemt voor onderdrukte moslimmeisjes. Hij stelt dat moslimmeisjes door het dragen van de hoofddoek verhinderd worden zich te emanciperen en dat ze door de moslimgemeenschap enkel als "te bewaren lustobjecten voor hun toekomstige echtgenoot" beschouwd worden. Hij haalt voorbeelden aan van intimidatie en gruwelijke verkrachtingen van moslimmeisjes die weigeren hun hoofddoek te dragen.

Daarmee stigmatiseert hij de gehele moslimgemeenschap, als zijnde oerconservatief en seksistisch. Hij haalt die voorbeelden volledig uit hun context en gaat op geen enkele manier in op de maatschappelijke achtergrond. Dat de allochtone gemeenschap in onze maatschappij te kampen heeft met sociale ongelijkheid en hoge werkloosheid, gaat volledig aan hem voorbij. Minister Dewael is immers van mening dat migranten zelf de oorzaak zijn van het bestaande racisme.

Internationaal Verzet stelt dat emancipatie van de moslimvrouw niet bevorderd wordt door een beperking van het recht op godsdienstvrijheid. Een verbod op de hoofddoek zal enkel leiden tot een verdere isolatie van migranten in onze samenleving. Wanneer moslimmeisjes geen hoofddoek meer zullen mogen dragen, zullen zij ongetwijfeld naar een oplossing zoeken door (in het beste geval) toe te treden tot een katholieke school, waar het verbod niet van kracht is, of een moslimschool, waar het dragen van een hoofddoek dan weer verplicht is. Dit betekent in beide gevallen een grotere concentratie en afscheiding van de allochtone gemeenschap.

HYPOCRIET BELEID

Als Dewael effectief naar integratie en emancipatie zou streven, dan zou hij moeten denken aan manieren om die vrouwen meer onafhankelijkheid te geven. Gelijke lonen voor mannen en vrouwen, creëren van jobs voor iedereen, massale sociale woningbouw en een vrij toegankelijk gratis onderwijs zou veel meer bijdragen tot de zelfstandigheid van moslimmeisjes en -vrouwen, en ook de integratie van de allochtone gemeenschap algemeen. Maar dat past natuurlijk niet in Dewaels neoliberale ideeëngoed. Hij vindt de afschaffing van de hoofddoek een veel efficiëntere oplossing, zij het niet voor de migranten, maar voor het in stand houden en versterken van het kapitalistisch systeem.

De grootste vrees van de heersende klasse is natuurlijk de verenigde strijd van de arbeidersklasse, het gezamenlijk strijden via stakingen en betogingen voor een betere levensstandaard. De VLD past met dit voorstel de "verdeel en heers"-strategie toe. Creëer racisme en seksisme in de maatschappij en je staat weer een stapje verder van solidariteit. Wij moeten hier een halt toe roepen! De jongeren van Internationaal Verzet streven naar een eengemaakte strijdbeweging tegen het kapitalisme!

Wat volgt na het verbod op religieuze symbolen? Logischerwijze een verbod op politieke symbolen (in Frankrijk wordt, na de invoering van het verbod op de hoofddoek, dit debat reeds gevoerd). Langzamerhand wordt ons recht op vrije meningsuiting steeds verder afgebouwd, en dit gebeurt recht evenredig met de verdere invoering van reclame op school. Multinationals mogen hun greep op ons onderwijs steeds verder verstevigen en jongeren aanzetten tot het kopen van de juiste merkkledij, de nieuwste GSM en de beste schoonheidsproducten.

Ze houden ons steeds op de hoogte hoe je er het mooist, hipst, slankst en rijkst uit kan zien. Een eigen persoonlijkheid en een eigen mening moeten maar liefst zo snel mogelijk afgeschaft worden. Hoe kan het onderwijs instaan voor het vormen van kritische, autonoom denkende jongeren als die allemaal moeten voldoen aan een door de staat vooropgesteld ideaal, waar geen enkele afwijking op wordt toegelaten?

I.V. VOERT ACTIE

Het is overduidelijk dat de strijd om het behoud van het recht op het dragen van de hoofddoek niet enkel de migrantengemeenschap aangaat. Het is de voorbereiding van een verdere aanval op de rechten en vrijheden van iedereen, om kritiekloos en ongestoord verder te kunnen gaan met de commercialisatie van het onderwijs.

Wat kunnen we doen? Het is onze taak om racistische en discriminerende aanvallen, zoals die van Dewael, af te slaan. We moeten een beweging uitbouwen die een alternatief biedt op het kapitalisme. Dit systeem is er een van globalisering, uitbuiting en sociale ongelijkheid. Racisme, seksisme en nationalisme worden misbruikt door de heersende klasse om dit in stand te houden. Verzet hiertegen, ongeacht religieuze, etnische of seksuele verschillen, vanuit een klassenstandpunt, is de enige mogelijkheid tot het effectief bestrijden van deze verdeeldheid en het behalen van overwinningen!

In Gent is op 23 januari een actie doorgegaan tegen het hoofddoekenverbod. De leden van Internationaal Verzet zijn er in geslaagd met relatief weinig mankracht en op heel korte tijd een 50-tal autochtone en allochtone jongeren op straat te brengen tegen het racisme van de VLD. Deze campagne was een hele uitdaging voor de jongeren van Internationaal Verzet Gent. Met de succesrijke mobilisatie naar de scholierenstaking op Dag X, hadden we ervaring met campagne voeren. Maar deze keer lag het onderwerp gevoeliger. Daar waar het verzet tegen de oorlog in Irak en het Amerikaans imperialisme iedereen leek aan te belangen, werden we nu geconfronteerd met een onderwerp dat sterk minderheidsgebonden leek.

We stonden voor de opdracht deze campagne uit z’n isolatie te trekken en om duidelijk te maken dat het niet enkel aan de moslimgemeenschap alleen is om tegen deze maatregel te ageren. Met een pamflet (dat de link tussen beperking van de vrije meningsuiting en commercialisatie van het onderwijs duidelijk maakte, onder de slagzin "reclame mag, een eigen mening niet") wisten we de kloof te overbruggen tussen autochtone en allochtone scholieren. Met deze campagne vonden we ingang in concentratiescholen en konden we de discussie aangaan met migrantenjongeren over een alternatief op het kapitalisme.

EENHEID IN STRIJD

Het resultaat was een eenheidsactie tussen verschillende gemeenschappen waarbij vele aanwezige moslimmeisjes hun appreciatie uitdrukten voor het initiatief, dat tot hun verbazing door autochtone jongeren was gelanceerd. Een aantal drukten enthousiast hun bereidwilligheid uit mee te willen werken aan de uitbouw van I.V., wat de bestaande kloof tussen de verschillende gemeenschappen overbrugt. Dit toont in de praktijk aan op welke manier we ons kunnen verzetten tegen de verdeel en heers strategie van de heersende klasse, hoe we iedere vorm van onverdraagzaamheid kunnen doen verdwijnen en plaats kunnen maken voor solidariteit.

Dat deze campagne veel potentieel heeft, en in alle opzichten een verrijking kan betekenen voor onze antikapitalistische organisatie, is ongetwijfeld duidelijk geworden.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist