Irak: verscheurd land stevent af op burgeroorlog

Internationaal actualiteitsoverzicht

Een regionale top in Koeweit (Irak, buurlanden en Egypte) vroeg de VN om de machtsoverdracht op 1 juli en de organisatie van de verkiezingen in 2005. Er was een discussie tussen de VS-gezant en de Sjietische leider Al-Sistaani waarbij voornoemde kalender werd aanvaard. Er komt eind juni een machtsoverdracht aan de Iraakse regeringsraad, maar de autoriteit van die instelling is nihil.

Intussen neemt het aantal aanvallen op bezettingstroepen en de Iraakse politie verder toe. Het zal niet evident zijn om het land bijeen te houden gelet op o.a. de Koerdische mobilisatie voor onafhankelijkheid (er was reeds een betoging met 10.000 deelnemers) en de steeds meer gewelddadige conflicten voor de controle van gebied. De dreiging van een burgeroorlog wordt met de dag reëler.

KORT NIEUWS

  • Afghanistan is de VN begonnen met de registratie van de kiezers voor de komende verkiezingen. Slechts 8% van de bevolking is inmiddels geregistreerd. De registratie wordt bovendien bemoeilijkt door de aanhoudende gevechten en een zekere hergroepering van de Taliban in delen van het land. De verkiezingen zouden midden 2004 moeten plaatsvinden.
  • VS-president Bush hoopt in de verkiezingscampagne een aantal internationale successen te kunnen voorleggen, waaronder de machtsoverdracht in Irak en de verkiezingen in Afghanistan. In realiteit is er geen blijvende oplossing voor beide landen en is zelfs een min of meer stabiele "oplossing" op korte termijn onwaarschijnlijk. Wellicht daarom wordt nu de VN ingezet. De enige doorbraak die Bush eigenlijk kon maken was in Libië.
  • De Britse premier Blair wil 18.000 jobs schrappen in de ambtenarij en daarmee 15 tot 20 miljard euro besparen. Als die plannen doorgevoerd worden, zullen we grootste besparingsoperatie zien sinds Thatcher!
  • Het bezoek van de Congolese leider Kabila aan België bewijst dat de permanente revolutie de enige weg vooruit is. Nu geen geschipper meer mogelijk is tussen de twee polen (de VS versus de Sovjetunie), gaat de nationale burgerij plat op de buik voor het imperialisme. Voor de PvdA moet dit pijnlijk zijn (voorzitter Ludo Martens was adviseur van Kabila sr.), maar het is de logica van haar twee-stadia-theorie. Niet enkel de stalinisten stappen hierin mee, zelfs een aantal zogenaamde Trotskistische organisaties, waaronder de strekking van de SAP in België, leggen wat ze noemen "realisme" aan de dag (denk maar aan de steun voor de VN-operatie in Oost-Timor).
  • In Haïti werd Aristide aanvankelijk gezien als een verdediger van de armste lagen van de bevolking, maar hij moest buigen voor de VS om aan de macht te kunnen blijven. Vandaag worden de consequenties daarvan gezien: harde repressie tegen iedere vorm van oppositie. De situatie is aan het escaleren waarbij de politiemacht geen weerstand lijkt te kunnen bieden voor de oprukkende rebellen. In overleg met de VS zou er gedacht worden aan vervroegde verkiezingen in een poging de situatie te kalmeren.
  • In het Australische Sydney kwam het tot rellen nadat de aboriginals op straat kwamen naar aanleiding van de verdachte dood van een 17-jarige aboriginal. De politie wordt ervan verdacht de jongen te hebben vermoord. Dat de oorspronkelijke inwoners van Australië nog steeds worden achtergesteld, wordt niet enkel duidelijk door dat politie-optreden, maar ook door de vaststelling dat de gemiddelde levensverwachting 20 jaar korter is dan de rest van de bevolking. In Zimbabwe dreigt een hongersnood voor minstens 6 miljoen mensen. Dit komt vooral omdat bij de overname van het land van de blanke boeren (4 jaar geleden bezaten 4.500 blanke boeren 70% van de landbouwgrond, nu blijven er daar slechts 400 blanke grootgrondbezitters van over) de grond niet ging naar arme zwarte boeren, maar naar regeringsambtenaren, militairen en oorlogsveteranen. Hierdoor ligt veel grond braak en is de voedselproductie met 80% gedaald.
Delen: Printen: