kernklein

Een bonte en internationale betoging tegen kernenergie trok vandaag door de straten van Antwerpen. De betoging ging van het museum aan het Zuid naar de Groenplaats waar enkele toespraken en muzikale intermezzo’s werden gehouden. Het intitiatief ging uit van de 11 Maart Beweging, een actiegroep die verwijst naar die fatale gebeurtenis vijf jaar geleden op 11 maart 2011 in het Japanse Fukushima. Er waren een duizendtal betogers.

De beweging tegen kernenergie staat bij ons nog niet zo sterk als in pakweg Duitsland, maar het is positief dat meer organisaties zich achter het protest scharen. Een ongeval in Doel zou dan ook rampzalige gevolgen hebben voor onder meer Antwerpen. Na de aanslagen in Parijs werd veiligheid door de regering uitgeroepen tot een absolute prioriteit. Er werden zelfs sommige democratische rechten voor aan de kant geschoven of beperkt. Maar blijkbaar eindigt de aandacht voor veiligheid daar waar het de winsthonger van grote bedrijven bedreigt.

Zoals we in ons pamflet op de betoging stelden: “De winstlogica is een gevaar voor de veiligheid. Dat werd reeds aangetoond met verschillende rampen, van de kernramp in Fukushima tot de olieramp in de Golf van Mexico waarbij BP beschuldigd werd van grove nalatigheid.

“De nucleaire sector stelt dat hun centrales goed zijn voor het milieu omdat ze niet bijdragen aan de opwarming van de aarde. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met alle elementen van vervuiling als gevolg van het productieproces en al helemaal niet met de kwestie van nucleair afval. Bovendien is er steeds het gevaar op ongevallen, zeker naarmate de centrales ouder worden. Om de winsten veilig te stellen, is veiligheid voor private energiebedrijven geen prioriteit. Dat speelde een grote rol in de kernramp van Fukushima. Laten we het hier ook zo ver komen?

“Energie is te belangrijk en de productie ervan te gevaarlijk om dit in handen van de private sector te laten. Er is nood aan veilige, duurzame en goedkope energie. Daartoe moeten we de volledige sector in publieke handen nemen. Het zou een rationele planmatige benadering mogelijk maken waarbij van de expertise van het personeel in de sector gebruik kan gemaakt worden om de productie af te stemmen in functie van de behoeften, waaronder ecologische behoeften.

“Maar om dat te bereiken hebben we een krachtsverhouding nodig. Acties rond kernenergie zijn daarvoor noodzakelijk en een goed begin. Maar om een beweging uit te bouwen hebben we meer nodig. Het sluiten van de kerncentrales is op zich geen voldoende antwoord op de klimaatsverandering en de milieuproblematiek. We hebben nood aan een programma dat een reëel alternatief vormt: een samenleving waarin de behoeften van de meerderheid van de bevolking centraal staan en niet de winsten van een kleine minderheid. Bouw mee aan een socialistisch alternatief!”

Op 27 april houdt LSP in Antwerpen een open afdelingsvergadering onder de titel: “Voor zowel de betaalbaarheid, milieu  als de veiligheid: Breng energie in publieke handen.”

Hieronder een fotoreportage door Liesbeth:

Geen Fukushima aan de Schelde // Liesbeth