15422867153_914f3b82a7_zThomas is kandidaat voor de sociale verkiezingen bij Albert Heijn, een nieuwe speler in de sector van de supermarkten in ons land. Er zijn voor het eerst sociale verkiezingen waarbij de directie het aantal personeelsvertegenwoordigers liefst zo beperkt mogelijk houdt. Hier geen afspraken zoals het aanstellen van twee delegees per winkel zoals bij Mediamarkt. Neen, het wettelijke minimum is zowel voor lonen als voor personeelsafvaardiging de norm.

Thomas: “Het is niet evident om een syndicale werking vanuit het niets op te bouwen. Gelukkig had ik voorheen ervaring in de industrie. In mijn eigen vestiging in Gent kan ik kort op de bal spelen: daar zie ik de collega’s elke dag en wordt het ook sneller duidelijk dat een vakbondsaanwezigheid een verschil maakt. Maar ik ben ook verantwoordelijk voor zes andere vestigingen. Daar verloopt het natuurlijk trager en moet een vertrouwensband opgebouwd worden. Momenteel zijn de meeste winkels van Albert Heijn in eigen handen: eerst wil het bedrijf zijn merk vestigen in ons land. Maar met de overname van Peeters-Govers in Antwerpen zijn er nu wel meer winkels die door zelfstandige geranten worden uitgebaat.

“Een van de grootste problemen voor het personeel bij Albert Heijn zijn de deeltijdse contracten. Bijna iedereen werkt met contracten van 20 of 24 uur. Zonder voltijdse job heb je ook geen voltijds inkomen. Aangezien de werkroosters pas kort op voorhand bekend zijn, is het onmogelijk om nog een tweede halftijdse job te zoeken. De reden voor het algemene gebruik van deeltijdse contracten moet bij de flexibiliteit gezocht worden. Blokken van 4 uur werken kunnen makkelijker op de piekmomenten afgestemd worden, in een blok van 7 uur zijn er volgens de directie teveel dode momenten. Vaak worden personeelsleden meer uren beloofd als ze maar genoeg hun best doen. Dit moet de productiviteit opdrijven, maar het leidt ook vaak tot problemen als burn-out.

“De fusie tussen Ahold, de overkoepelende groep van Albert Heijn, en Delhaize leidde bij het personeel van Albert Heijn aanvankelijk tot weinig bezorgdheid. We hebben nu al minimumnormen. Na een fusie kan niet nog lager gegaan worden. Bovendien ziet het ernaar uit dat het merk Albert Heijn gewoon zal blijven bestaan naast Delhaize. Bij Delhaize was er wel meteen ongerustheid: daar kan de fusie jobs kosten in onder meer het kader. Maar nadien raakte bekend dat er toch enkele winkels van Albert Heijn moeten overgenomen worden waardoor 400 jobs bedreigd zijn.

“Sociale verkiezingen zijn belangrijk. Het versterkt ons mandaat in onderhandelingen met een directie die niet bepaald meegaand is en zich steeds tot het wettelijke minimum voor ons wil beperken. Het biedt ook de mogelijkheid om het belang en de rol van de vakbonden aan alle personeelsleden uit te leggen. In zo’n nieuw bedrijf is een inhoudelijke campagne des te belangrijker.”