Paule C

Het is met veel droefheid dat wij moeten berichten over het overlijden van Paule Chauvaux, sinds vele jaren lid van onze LSP-afdeling in Elsene.

Door de LSP-afdeling Elsene

Paule was een socialistische militante gedurende haar hele professionele leven. Als docente Statistiek aan de hogeschool, was ze vooral syndicaal militante tijdens de woelige jaren ’70 en ’80. Als socialiste en strijdbare syndicaliste, verdedigde ze haar ideeën, ook tegen de vakbondsleiding of de leiding van de sociaaldemocratie in, wanneer die ingingen tegen de belangen van de basis.

Na haar pensionering kwam ze in contact met de Linkse Socialistische Partij, een contact dat haar motiveerde om al snel sympathisante van de partij te worden. Kort daarna werd ze ook lid, waarna ze de nestor van onze partij in Brussel werd. Ondanks haar hoge leeftijd, was ze vaak aanwezig op de afdelingsvergaderingen van de afdeling Elsene, die vaak ook plaatsvonden in haar huis. Tijdens discussies kwam ze regelmatig tussen op basis van haar eigen ervaringen uit strijdbewegingen die ze zelf had meegemaakt, en waaraan ze zelf actief had deelgenomen. Samen met andere LSP-leden was ze kandidate bij de verkiezingen in 2007, 2009, 2010, 2012, en nogmaals in 2014, op de verschillende lijsten waaraan LSP deelnam. Tijdens dezelfde periode nam ze ook de verantwoordelijkheid op van penningmeester van onze Brusselse afdeling en was ze sterk betrokken bij de maandelijkse productie van ons Franstalig maandblad Lutte Socialiste, waarbij ze elke keer instond voor het herlezen en taalkundig verbeteren van ons blad.

Regelmatig was ze ook aanwezig tijdens onze politieke stands op het Flageyplein, of op meetings, bijeenkomsten of andere activiteiten van de partij. Enkel de laatste jaren moest ze noodgedwongen haar activiteit verminderen, omdat haar gezondheid en de vermoeidheid het niet meer toestonden. Maar zelfs dan bleef haar deur altijd open voor discussies met kameraden.

Ze was altijd een vechter, maar verliet ons op 86-jarige leeftijd, na de laatste strijd tegen een langdurige ziekte te hebben verloren.

We zullen altijd herinneringen hebben aan haar klinkende humor, haar charme, haar vrijgevigheid en vooral aan haar strijdbaarheid voor haar socialistische ideeën.

De Linkse Socialistische Partij, de afdeling Elsene, en het district Brussel houden er aan hun oprechte deelneming te betuigen aan haar familie en haar naasten.