Flageyplein. Foto: Wikipedia

Flageyplein. Foto: Wikipedia

Afgelopen zaterdag voerde LSP op diverse plaatsen in Brussel campagne rond vrouwenrechten. We deden dit in het kader van de internationale vrouwendag van 8 maart. We stelden onze standpunten voor en mobiliseerden naar onze vormingsdag van 5 maart met sprekers uit Ierland, Keulen en België. We mobiliseerden ook naar de betoging van mensen-zonder-papieren voor vrouwenrechten op 6 maart.

LSP-Elsene voerde campagne op het Flageyplein, aan de markt. We kregen daar van de politie te horen dat het verboden was om pamfletten uit te delen of onze krant te verkopen. Er werd een proces-verbaal opgesteld om ons een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) te geven wegens het “zonder toelating uitdelen van pamfletten.”

Onder het mom van overlast werden de beruchte GAS-regels, waar wij al langer tegen ingaan, bovengehaald. Eens te meer gebeurde dit om de vrije meningsuiting aan banden te leggen. Misschien moeten de gemeenten eens een engagementsverklaring tekenen waarin ze de mensenrechten erkennen? In Elsene zou dit niet misstaan. Nu is het de meerderheid van MR, PS en SP.a die beslist of een politiek pamflet kan verspreid worden en of een politieke krant mag aangeboden worden of niet.

Het is een inbreuk die ingaat tegen de grondwet, dit doet af aan de vrije meningsuiting en de vrije pers. En dit in een context waar ook elke vorm van verzet stilaan aan banden wordt gelegd, denk maar aan de beperkingen van het stakingsrecht die de rechtse partijen willen opleggen.

Het verdedigen van vrouwenrechten wordt door de gemeente Elsene blijkbaar als overlast beschouwd. De gemeente zal zelf over deze politieke kwestie moeten oordelen: ofwel wordt het PV bevestigd en wordt een GAS-boete uitgeschreven, ofwel worden de agenten teruggefloten. Als er een GAS-boete volgt, zullen we die uiteraard betwisten. We moeten reageren op elke aanval op onze fundamentele vrijheden.

Het feit dat een campagne voor vrouwenrechten aan banden wordt gelegd in een gemeente met een vrouwelijke burgemeester, bevestigt dat de emancipatie van vrouwen uit de arbeidersklasse niet zal bekomen worden door te vertrouwen op carrièrevrouwen van de gevestigde partijen. Die voeren een brutaal besparingsbeleid dat ingaat tegen de belangen van de meerderheid van de vrouwen die economisch steeds afhankelijker worden van hun partner. We moeten samen strijden, met mannen én vrouwen, mensen met en zonder papieren, … allemaal samen voor een radicale maatschappijverandering!

  • Stop GAS-boetes
  • Stop repressie
  • Stop de criminalisering van sociale en syndicale bewegingen

censuur