Home / Edito - Op de werkvloer / Van de worsten van Woeste tot de smartphone van Accent Jobs

Van de worsten van Woeste tot de smartphone van Accent Jobs

woesteHet belang van sterke vakbonden op de werkvloer werd aangetoond door de opstelling van Accent Jobs. Als dit uitzendbedrijf er een extra dag verlof en een nieuwe smartphone voor elke werknemer voor over heeft om geen sociale verkiezingen te houden, is het een teken dat er voor de werknemers met sociale verkiezingen meer in zit.

De erg doorzichtige en ook sterk op verdeeldheid gerichte poging om sociale verkiezingen te vermijden, doet denken aan de wijze waarop Charles Woeste in de tijd van Daens stemmen ronselde met worsten. Zo hoopte Woeste een organisatie van de arbeidersbeweging tegen te gaan. Hij slaagde daar gelukkig niet in, anders zaten we nog met kinderarbeid en was er enkel liefdadigheid in plaats van sociale zekerheid. Laat er ons voor zorgen dat ook Accent Jobs er niet mee weg komt.

Dat de directie van Accent Jobs het personeel betere voorwaarden kan aanbieden, blijkt ook uit de maatregel. De directie geeft immers aan dat er ruimte is voor een extra dag verlof en een nieuwe smartphone. Een georganiseerde werknemersafvaardiging  is het beste geplaatst om ervoor te zorgen dat die ruimte ook effectief wordt waargemaakt, zonder dat wat met de ene hand gegeven wordt met de andere terug wordt afgenomen.

Accent Jobs moet wettelijk gezien een ondernemingsraad opzetten, het bedrijf telt 1.500 werknemers of ruim meer dan de 50 die vereist zijn voor het opzetten van een Comité Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) of de 100 voor het opzetten van een ondernemingsraad (OR). Enkel als er geen kandidaten zijn, kunnen sociale verkiezingen vermeden worden. Kortom, de directie chanteert het personeel om geen gebruik te maken van het democratische recht op sociale verkiezingen.

Verdeeldheid zaaien onder het personeel gebeurt wel meer bij Accent Jobs. Een belangrijk deel van het loon is variabel en hangt af van behaalde doelstellingen. Dat werkt onbetaalde overuren in de hand. Wie daar niet meer in mee wil of kan stappen, wordt naar de uitgang geleid. Met onmogelijke doelstellingen probeert het bedrijf de werknemers zelf ontslag te laten nemen. Dat is immers goedkoper.

De poging om de sociale verkiezingen te boycotten, werd al lange tijd voorbereid. Op dzjoef.be (http://www.dzjoef.be/beschaving-interim-2/) verscheen in december 2013 een interview met een voormalige werknemer van Accent. Die vertelde: “Enkele jaren terug was er een sketch op een seminarie. De vakbond werd afgeschilderd als de boeman die al onze voordelen zou afnemen. Er werd één euro extra maaltijdcheques en een extra dag verlof beloofd, indien niemand zich kandidaat stelde voor de sociale verkiezingen. Als er één iemand zich kandidaat stelde, ging je heel veel werknemers ongelukkig maken, zeiden ze op het seminarie. Niemand van de zevenhonderd werknemers heeft zich kandidaat gesteld. Normaal gezien is dat wettelijk verplicht in zo’n groot bedrijf. Er dient zich echter eerst iemand kandidaat te stellen vooraleer dat wettelijk afdwingbaar is. Dat is dus pas verplicht indien zich iemand kandidaat stelt.” Het verschil tussen wat toen verteld werd en wat nu voorgesteld wordt? Een verhoging van de maaltijdcheques met één euro levert een werknemer meer op dan een eenmalig geschenk in de vorm van een smartphone.

Dit incident bevestigt net als in de tijd van Daens dat democratische rechten en verworvenheden door de arbeidersbeweging worden afgedwongen. Diegenen die vandaag graag praten over ‘westerse waarden en normen’ zoals democratische normen, hebben de neiging om dat aspect gemakshalve te vergeten. Het afdwingen van de democratische normen bij Accent Jobs kunnen we alvast niet overlaten aan de directie van dat bedrijf. Zij denken immers dat alles te koop is, ook onze democratische rechten en sociale verworvenheden.

Een bedrijf dat bijzonder radicaal tewerk gaat om het eigen personeel uit te persen en te verdelen, heeft er inderdaad belang bij dat het personeel niet georganiseerd is en dat er geen vakbondsaanwezigheid is. Dat het bereid is om het personeel daartoe om te kopen, bevestigt op indirecte wijze waarom vakbonden en sociale verkiezingen zeker ook in de uitzendsector zo belangrijk zijn. Tegenover de pogingen om ons te verdelen, plaatsen we best een eengemaakt verzet om samen op te komen voor onze rechten.