Home / Vrouwen / Tegen seksisme, tegen racisme!

Tegen seksisme, tegen racisme!

gegenDe gebeurtenissen in Keulen op oudejaarsnacht deden heel wat stof opwaaien. Enkele dagen na nieuwjaar werd duidelijk dat honderden vrouwen het slachtoffer waren van overvallen, ongewenste seksuele intimiteiten en in twee gevallen zelfs van verkrachting. Hoe dit geweld onopgemerkt kon gebeuren, blijft een open vraag. In plaats van daarop te antwoorden ging alle aandacht naar een debat over vluchtelingen en migranten, de daders waren volgens de politie van Noord-Afrikaanse afkomst. Extreemrechts, dat van de eigen vrouwen eist dat ze aan de haard blijven en niet over hun eigen lichaam en lot kunnen beschikken, sprong meteen op de kar. Seksisme met racisme beantwoorden, zal de problemen enkel vergroten.

Artikel door Tine (Antwerpen)

Niet alleen extreemrechts schreef seksueel geweld meteen toe aan vluchtelingen. Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) stond meteen klaar met een cursus “Hoe omgaan met vrouwen” voor asielzoekers. De opmerkingen over het algemene probleem van seksisme, waaronder alledaags seksisme, werden aan de kant geschoven. Een televisieprogramma waarin een beeld werd getoond van een tweet over N-VA’er Pol Van Driessche, over wie verschillende vrouwen getuigden dat hij handtastelijk was geweest, deed voorzitter De Wever af als een “framing om van te kotsen.” Seksisme en ongewenste seksuele intimiteiten zijn om van te kotsen, wie ook de dader is.

Maar ook verschillende activisten gingen een heel eind mee in de retoriek die het probleem als een cultureel gegeven benadert. Zo schreef de Iraans-Belgische vrouwenrechtenactiviste Darya Safai op deredactie.be dat het probleem zijn oorsprong vindt in de “genderapartheid van de islamitische cultuur.” Ze riep de moslimgemeenschap op om zich uit te spreken tegen het geweld in Keulen en om de “superieure westerse rechtsregels” te aanvaarden. Volgens Darya Safai is er hier een cultuur “waarin vrouwen met respect behandeld worden en hun vrouwelijke en seksuele eigenheid ten volle kunnen beleven.”

Nochtans zijn er voorbeelden genoeg van ‘westerse’ seksdeliquenten, denk maar aan DSK, Berlusconi of operatie Kelk in de katholieke kerk. Ook blijft er een loonkloof van 25% voor bedienden en 17% voor arbeiders in België. Vrouwen verdienen minder en doen een groter deel van het huishoudelijk werk. Het besparingsbeleid doet het huishoudelijk werk toenemen, denk maar aan de sterke opmars van de mantelzorg en het tekort aan collectieve kinderopvang. Verder is er het alledaagse seksisme, denk maar aan de wijze waarop vrouwen in lingerie de verkoopscijfers op het Autosalon moeten opkrikken.

Cultuur is een uitdrukking van de achterliggende sociale omstandigheden. De maatschappij maakt de cultuur, niet omgekeerd. Onder het kapitalisme betekent dit een groeiende kloof tussen een kleine elite die superrijk is en de meerderheid van de bevolking die moeite heeft om rond te komen of in armoede leeft. Het winstbejag maakt van vrouwenlichamen koopwaar, bijvoorbeeld als reclame. Sociale tekorten leiden tot uitsluiting en isolement, wat meer ruimte biedt voor allerhande conservatieve stromingen.

Seksisme en seksueel geweld beantwoorden met racisme, is geen oplossing. De strijd voor vrouwenrechten moeten we koppelen aan strijd tegen de problemen die inherent verbonden zijn met het kapitalisme en die ons allemaal treffen. Structurele werkloosheid, de wachtlijsten voor sociale woningen, onderwijs dat steeds duurder wordt maar kwalitatief daalt, de steeds succesvollere voedselbanken, het dreigende klimaatprobleem, enzoverder.

We willen seksisme en racisme de wereld uit maar dat zal enkel lukken op basis van een programma gericht op een samenleving die aan de voorwaarden voldoet om van ieder mens een gelukkige mens te maken. Dit vereist een collectieve strijd, los van afkomst, geslacht of religie. Racisme en seksisme verdelen ons en dus verzwakken ze onze strijd voor een andere samenleving. Wij komen op voor een democratisch socialistische samenleving die de voedingsbodem voor racisme en seksisme wegneemt.

  • Zondag 21 februari (morgen dus!): betoging tegen extreemrechtse haat in Gent. 11u Veerleplein