In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten,… Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. Nieuwe leden kunnen uitleggen waarom ze lid geworden zijn (en waarom jij dat ook moet doen).


Betoging tegen extreemrechts in Gent

Komend weekend is er een belangrijke actie tegen extreemrechts in Gent. We namen hiervoor begin januari al het initiatief, maar probeerden tegelijk te bouwen aan een bredere alliantie. Dat is nu gelukt met een oproep van het platform GastvrijGent voor een solidariteitsmars. Er wordt vertrokken om 11u aan het Veerleplein (aan het Gravensteen) om te eindigen aan de asielboot die klaargestoomd wordt. De vroegere Rotterdamse gevangenisbooit (‘bajesboot’) is immers naar Gent gehaald om asielzoekers in op te sluiten. De asielboot zal door een privaat bedrijf uitgebaat worden. Het protest op 21 februari richt zich niet alleen tegen extreemrechts, maar ook tegen racisme in het asielbeleid en tegen private winsten op de kap van vluchtelingen.

In de week na deze betoging houdt LSP Gent een publieke meeting: “Op de vlucht voor oorlog en terreur – welk alternatief op de imperialistische politiek”. Facebook evenementMobiliteit en milieu: één strijd

Pamflet 'Rode Wapper' van LSP Antwerpen

Pamflet ‘Rode Wapper’ van LSP Antwerpen. pdf van dit pamflet

3 miljard euro wil minister Galant tussen 2016 en 2019 bij de spoorwegen besparen. Daarbij moeten meer dan 6000 jobs verdwijnen bij Infrabel, NMBS en HR-Rail. 1 op 5 treinen zal daardoor geen treinbegeleider meer aan boord hebben en zeker 600 loketten zullen sluiten. De productiviteit moet tot 20% omhoog! Daarvoor moet minder personeel meer presteren. Het betekent afbouw van diensten en veiligheid en meer afschaffingen en vertragingen van treinen (verdere onderinvestering in infrastructuur). Het is voor velen duidelijk dat de besparingen maar tot een ding zullen leiden: miserie voor personeel en reizigers, en het vooruitzicht op een geprivatiseerd openbaar vervoer. Als we hiervoor naar de omringende landen gaan kijken zien we dat dit een veel duurder en minder efficiënt openbaar vervoer zal veroorzaken.

Ook bij De Lijn staan straffe besparingen op het vooruitzicht, de Vlaamse regering wil tot 115 miljoen euro gaan besparen, dit bovenop de vorige reeks besparingen van 2012 (50 miljoen). Bij De Lijn wordt vooral bespaard door de reiziger rechtstreeks meer te laten betalen (denk maar aan de talloze tariefverhogingen) alsook door bussen minder frequent te laten rijden en de vroegste en laatste bussen eveneens af te schaffen. Ook worden de trajecten steeds langer waardoor ook meer vertraging zal veroorzaakt worden.

Na de klimaattop COP21 moet er dringend naar oplossingen voor de ecologische catastrofe gezocht worden. In plaats daarvan beslissen zowel de Vlaamse als de Belgische regering om niet te investeren in de meest ecologische vorm van transport, namelijk deftig werkend openbaar vervoer. De besparingen bij het openbaar vervoer zullen onmiddellijk effect hebben op de vergroting van het fileprobleem en de versterking van de CO2 uitstoot.

Het is duidelijk dat zowel personeel als reizigers onder deze situatie zullen lijden, of het nu is door afgeschafte treinen, het gebrek aan spoorpersoneel om de veiligheid en organisatie te kunnen garanderen of het uitvallen van de busdiensten buiten de stad en de afschaffing van nachtbussen in de steden. Enkel een eengemaakt antwoord van reizigers en personeel kan de besparingstrein stoppen! Het is daarom noodzakelijk om samen te zitten en geïnformeerd tussen te komen in het debat en zo het thema weer op de politieke agenda te plaatsen.

Om de strijd tegen besparingen in het openbaar vervoer te ondersteunen, organiseert de Linkse Socialistische Partij op 24 februari een meeting in café Multatuli om 19u30, onder het motto: “niet besparen, maar investeren in milieuvriendelijk openbaar vervoer!”.

Gastsprekers zijn een syndicale militant van het spoor en een militant van De Lijn. Verder komt ook een student aan het woord die zal ingaan op de gevolgen van privatisering en de gevolgen voor het milieu. Na de sprekers is er plaats voor discussie en vragen.

-> Facebook evenement

milieumobiliteit5 maart: vrouwendag

LSP houdt op 5 maart een nationale vormingsdag in het kader van de internationale vrouwendag. Er komt een spreker van onze zusterorganisatie in Keulen (Duitsland), maar ook uit Ierland waar de campagne ‘Rosa’ is opgezet om jonge vrouwen te organiseren in onder meer de strijd voor het recht op abortus. Op 6 maart zal er eveneens in Brussel een betoging zijn die wordt georganiseerd door vrouwen binnen de beweging van mensen-zonder-papieren in ons land.

Om de campagnes rond internationale vrouwendag te ondersteunen, hebben we steunkaartjes gemaakt.

steunk

Er zijn ook lokale meetings gepland rond de strijd tegen seksisme en racisme:‘Feel the Bern’

Socialisme is terug in de VS, zo stellen de gevestigde media vast nu Bernie Sanders het uitstekend doet in de voorverkiezingen. Het enthousiasme voor een politicus die openlijk durft te spreken over socialisme is opmerkelijk, het wijst op een zoektocht naar een alternatief. Deze zoektocht zal zich niet beperken tot de overkant van de Atlantische Oceaan. Redenen genoeg om ook hier de Amerikaanse verkiezingen te volgen en na te gaan wat het belang van de opmars van Bernie Sanders is.

We plannen verschillende meetings en bijeenkomsten over de VS. Bart Vandersteene, LSP-woordvoerder, verbleef de afgelopen jaren lange tijd in de VS om mee te bouwen aan Socialist Alternative. Hij is onze VS-kenner en spreekt op verschillende meetings. Een eerste is alvast deze week woensdag in Brussel gepland.

-> Facebook evenement