#GastvrijGent organiseert een solidariteitsmars voor vluchtelingen

gastvrijgentBlokbuster neemt samen met een brede waaier van Gentse organisaties en burgers het initiatief voor het platform GastvrijGent waarmee de protestactie tegen de bijeenkomst van Voorpost op 21 februari wordt georganiseerd. Het vertrekpunt voor de actie wordt verlegd naar het Veerleplein (aan het Gravensteen). Hieronder de oproep van #GastvrijGent.

-> Facebook evenement


#GastvrijGent organiseert een solidariteitsmars voor vluchtelingen

Mensen op de vlucht voor oorlog, terreur en onrecht staan voor onze deur.
Krijgen ze een welkom, ook in onze stad?

Op zondag 21 februari wil de extreemrechtse organisatie Voorpost een haatmars door Gent organiseren. De mars van het nationalistische en racistische Voorpost wordt in niet mis te begrijpen termen aangekondigd : ‘De ongecontroleerde migratiestroom en alle problemen die dat met zich meedraagt zoals de aanrandingen te Keulen, stijgende misdaadcijfers, toegenomen terroristische activiteiten moet een halt toegeroepen worden. Kom daarom op 21 februari mee betogen te Gent. Terrorisme moe? Grenzen toe!’

Een brede waaier van Gentse organisaties en burgers verenigt zich onder de noemer ‘GastvrijGent’ en kiest om op 21 februari een solidariteitsmars te organiseren in de Gentse binnenstad. We roepen alle Gentenaars op om mee te stappen en op die manier een gastvrije en solidaire boodschap te verspreiden aan zowel de vluchtelingen als de lokale bevolking.

We koesteren de lange Gentse traditie van gastvrijheid. Tijdens de Spaanse burgeroorlog in de jaren dertig van de vorige eeuw boden Gentse gezinnen onderdak aan minderjarige oorlogskinderen. Tijdens de beide Wereldoorlogen boden heel wat Belgische gezinnen onderdak aan vervolgden en vluchtelingen. Na beide oorlogen en haar gruwelen ontwikkelden Europeanen de gemeenschappelijke wil om geen enkele vorm van fascisme ooit nog toe te laten. Na de eerste zwarte zondag en de opkomst van het Vlaams Blok kozen we voor een cordon sanitair t.a.v. al wie onze democratische rechtsstaat wil ondermijnen. Nu er vandaag een heel grote groep mensen opnieuw het slachtoffer is van oorlogsgeweld, kiezen wij – Gentenaars – uitdrukkelijk om ons solidair op te stellen.

Het oprukkend racisme in Europa vraagt naar een ondubbelzinnige houding: Gastvrij Gent wil zo veel mogelijk Gentse burgers mobiliseren die expliciet kiezen voor een solidaire, gastvrije en humane opvang en integratie van (oorlogs)vluchtelingen.

We starten onze solidariteitsmars in de historische binnenstad en wandelen vreedzaam in de richting van de Rigakaai waar op een ponton binnenkort 250 vluchtelingen worden opgevangen. In de eerste plaats om de vluchtelingen die daar (zullen) verblijven welkom te heten. Daarnaast willen we aan de diverse overheden een duidelijk signaal geven dat heel wat Gentse organisaties en burgers de commercialisering van de opvang van vluchtelingen afkeuren. De overheden moeten ten allen tijde garanderen dat de opvang van en zorg t.a.v. vluchtelingen op een kwaliteitsvolle en menswaardige manier wordt georganiseerd.

Aan de solidariteitsmars koppelen we een crowdfundingactie: voor elke meter haat die Voorpost in onze stad wil verspreiden, antwoorden wij met het veelvoud aan euro’s solidariteit. Dit veelvoud aan solidariteit storten we op de rekening van Gentse vrijwilligers die zich engageren t.a.v. de vluchtelingen.
Gastvrij Gent wil via crowdfunding 5.000 euro ophalen! Elke meter telt, dus steun Gastvrij Gent via: https://crowdfunding.gent/go/projects/gastvrij.gent

Delen:
Printen:

Steun ons: plaats uw boodschap in onze mei-editie!

Voorpagina van De Linkse Socialist

Uw boodschap in onze mei-editie