Iedere zaterdag publiceren we een overzicht van enkele opvallende nieuwtjes, feiten, opmerkelijke uitspraken of video’s.“Geen brutale verkrachting”

Waanzinnig. Enkel op die manier kan een uitspraak van een Gentse rechter in een verkrachtingszaak omschreven worden. Een radiopresentator had een vrouw verkracht tijdens een uitzending. De rechter stelde dat de presentator schuldig is aan verkrachting, maar “het gaat niet om een brutale verkrachting”. De dader kreeg geen straf. Betekent dit dat er een onderscheid kan gemaakt worden tussen ‘brutale’ en ‘niet-brutale’ verkrachtingen? En dat niet-brutale verkrachtingen nu eenmaal deel zijn van ‘onze’ normen en waarden? Asielzoekers zouden een cursus omgaan-met-vrouwen moeten volgen omdat ze niet dezelfde verheven normen en waarden als wij zouden delen, maar ondertussen gaat een schuldig bevonden verkrachter vrijuit omdat “de feiten in een bepaalde context passen” en het “geen brutale verkrachting” was. Komt dat dan ook in die befaamde cursus? ‘Vrouwen aanranden mag als je voorzichtig bent en aandacht hebt voor de context.’ Seksisme is een algemeen fenomeen dat bestreden moet worden in al haar vormen. Racisme is geen antwoord op seksisme.Water afgesloten

De Morgen op woensdag: “Steeds meer gezinnen kunnen hun factuur niet meer betalen en worden afgesloten van leidingwater. In Vlaanderen werden in 2013 volgens de Koning Boudewijnstichting meer dan 4.700 gezinnen afgesloten. In 2009 waren dat er nog maar 800. Vooral in Antwerpen komen veel inwoners in de problemen: bij maar liefst 2.049 gezinnen werd de kraan dichtgedraaid, zo blijkt uit tellingen van watermaatschappij Water-Link. Een onrustwekkende stijging, die vooral te wijten is aan betalingsmoeilijkheden. “De waterfactuur wordt steeds hoger, terwijl de laagste inkomens niet stijgen”, zegt Ellen Dries van Samenlevingsopbouw Antwerpen. De organisatie wijst ook op de stijgende energiearmoede in Vlaanderen – zo hebben duizenden gezinnen een budgetmeter voor gas – en pleit voor een basisrecht op energie.” Energie en water moeten een recht zijn, geen voorrecht.


Solidariteit in Flint

Op de regering of de lokale autoriteiten kan de bevolking van Flint, waar het water sterk vervuild is, niet rekenen. Gelukkig konden ze wel op honderden loodgieters rekenen die via hun vakbond vrijwillig gingen helpen in Flint.

flintAuto-industrie haalt slag thuis (1)

De Klimaattop in Parijs is al lang vergeten. Er is fraude bij grote automobielbedrijven? Dan pakken we niet de fraude aan, maar passen we de normen aan zodat de fraude legaal wordt. Dat is waar de beslissing van de EU op neerkomt. Het Europees Parlement besliste deze week, met steun van CD&V en Vlaams Belang, om de uitstootnormen te versoepelen. “Dieselwagens mogen nog tot 2021 meer dan dubbel zo veel stikstofoxiden (NOx) uitstoten als de wettelijke norm. Het Europees Parlement besliste daar geen veto tegen te stellen. NOx wordt nochtans in verband gebracht met ernstige gezondheidsproblemen.” Zo lazen we donderdag in De Standaard.Auto-industrie haalt slag thuis (2)

Ondertussen is het al jarenlang wachten op de mogelijkheid van een voorpaginatitel als ‘Gewone werkenden halen slag thuis’, ‘Werklozen halen slag thuis’, ‘Gepensioneerden halen slag thuis’. Neen, als er vandaag slagen thuis gehaald worden, gebeurt dit steevast door de grote bedrijven en superrijken.

auto


Brave CD&V’ers…

Dokter Marc Van Ranst was geschokt door de uitspraken van de West-Vlaamse gouverneur Decaluwé die opriep om vluchtelingen geen eten te geven. Van Ranst schreef maandag op de sociale media: “Gisteren deed de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwe een oproep aan de bevolking om de vluchtelingen in zijn kustprovincie, net als de meeuwen op het strand, niet meer te voederen, want op die manier komen er nog meer, en dat is niet goed voor het toerisme. Dit is de schaamte voorbij… En deze huichelaar zit dan ’s zondags waarschijnlijk als brave CD&V-er in de kerk iets vaags godsvruchtig te prevelen over ‘naastenliefde’ en ‘de hongerigen spijzen’. De maskers vallen af. Racisme en xenofobie zijn blijkbaar weer salonfähig en behoren voor sommige politieke partijen nu tot de tien geboden.”Nieuwe vorm van delokalisatie

Donderdag schreef Trends.be: “De informaticadienstverlener Atos importeert goedkope Indiase werkkrachten om er dan hier werk voor te zoeken. Ondertussen vallen er ontslagen bij de vaste werknemers. Het sociaal klimaat bij Atos Belgium is al lang verziekt, maar in september werd het nog een graadje killer door de aankondiging van het ontslag van 21 vaste werknemers. Tegelijk importeerde Atos 28 Indiase krachten. Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een stakingsaanzegging ingediend, die geactiveerd wordt zodra nog een ontslag wordt aangekondigd. (…) Goedkoper zijn de Indiërs in elk geval. Atos stelt hen tewerk onder het socialezekerheidsverdrag met India, dat Karel De Gucht op 3 november 2006 ondertekende. Dat stelt dat Indiërs hier vijf jaar mogen werken, terwijl ze in India sociale zekerheid betalen. Dat scheelt een slok op een borrel.”Dalende koopkracht

Afgelopen donderdag lazen we in De Standaard: “De daling van de olieprijzen is niet langer voldoende om de lage loongroei in ons land te compenseren. Daardoor bestaat de kans dat de koopkracht van de Belgische huishoudens daalt. Dat blijkt de uit de vooruitzichten van de Europese Commissie. De groeiverwachting voor ons land blijft wel stabiel: een groei van 1,3 procent in 2016 net als vorig jaar en 1,7 procent groei van het bbp in 2017. De Commissie waarschuwt wel dat de koopkracht van de gezinnen onder druk staat van tegengestelde krachten. ‘Dalende olieprijzen en verlagingen van de personenbelastingen, die vorig jaar de koopkracht ondersteunden, worden meer en meer overschaduwd door een lage aangroei van de lonen en stijgingen van de indirecte belastingen en elektriciteitsprijzen, die ook de inflatie doen stijgen’, zo staat in het rapport.”


Om bij na te denken

vluchtelingen