Wij willen dienstverlening, geen prestigeprojecten

Besparingspolitiek in Gent

City-Marketing

Ondertussen gaan een aantal prestigeprojecten van het stadsbestuur gewoon door. Besparingen of geen besparingen. Het project ‘Zuurstof voor de Brugse poort’ dat meer dan 50 miljoen euro zal kosten om de ‘sociale mix’ in de wijk te verbeteren gaat gewoon door. Net als de aanleg van de jachthaven naast het Van Eyckzwembad (1.2 miljoen euro) met de dure naam ‘Portus Ganda’ en de bouw van een nieuw concertgebouw ‘Het Forum’ (50 miljoen euro) in de Lammerstraat. Tegelijkertijd moet er bij tal van bestaande culturele organisaties bespaard worden.

Om de rekening dit jaar rond te krijgen wil het stadsbestuur de belastingen verhogen van 5,7% naar 6.9% en besparingen doorvoeren. Gentenaars zullen ook voor allerlei diensten meer moeten betalen. In totaal wil men komend jaar voor maar liefst 21 miljoen euro besparen. Het stadspersoneel zal nog verder moeten inleveren, 250 jobs verdwijnen. Men wil dit doen zonder de ‘basisdienstverlening’ in het gedrang te brengen. De vraag is uiteraard wat men bij het stadsbestuur nog verstaat onder basisdienstverlening. Minder en minder, zo te zien.

Betaalbare kinderopvang is voor het Gentse stadsbestuur blijkbaar geen basisdienst. Tal van ouders kregen al een brief in de bus waarin staat dat ouders meer zullen moeten betalen voor kinderopvang in het stedelijk net. Er staat dat de prijzen die de ouders nu betalen ‘onrealistisch’ laag liggen en dat men in tijden waarin meer dan ooit ‘efficiënt’ gewerkt moet worden ze dat niet langer konden negeren.

Je zou je als ouder bij het lezen van de brief bijna schuldig voelen voor de financiële problemen van de stad! Het stadsbestuur stelt wel in de pers dat ze niet verantwoordelijk is voor de problemen. Naar de eigen bevolking toe wil ze echter de indruk geven dat we geen reden hebben om te klagen. Dat de besparingen logisch zijn. Dat we het niet zullen voelen.

Federale belastingsverlaging, lokale belastingverhoging

Dat terwijl de regering zegt dat ze de belastingen verlaagd heeft. Wat ze ons aan de éne kant geeft wordt ons aan de andere kant even vlug weer afgenomen door de belastingen te verhogen en allerlei diensten in Gent duurder te maken. Uiteraard wil men daar vlak voor de verkiezingen niet teveel aandacht aan besteden. Het is pijnlijk voor de zogezegde anti-belastingspartij VLD om vlak voor de verkiezingen de belastingen te verhogen. Het moet dubbel pijnlijk zijn omdat de belangrijkste reden voor de belastingsverhoging de liberalisering van de energiemarkt is. Een maatregel waar de VLD, maar ook de SP-a, grote voorstanders van zijn. Zogezegd omdat de energierekening daardoor zou dalen. Voor de patroons wellicht maar voor de gewone gebruiker?

Minder diensten voor meer geld!

Stijging van de prijzen in de zwembaden, strengere boetes in de bibliotheek, parkeerboetes van 12.5 naar 20 euro, een tweede parkeerkaart voor 200 euro, 7,10 euro per kind, per dag voor opvang tijdens de schoolvakanties, … dit is het resultaat van het Paarse beleid in Gent.

Een interview met een alleenstaande moeder

Wat is het effect van de prijsverhoging in de kinderopvang in jouw situatie?

Het is een ramp. Vooral voor de opvang van mijn kleuters op woensdagmiddag en tijdens de schoolvakanties, waar de prijs stijgt van 1.49 euro naar 7.10 euro per dag per kind. Met 2 kinderen betekent dit dat ik tijdens een zomermaand minimum 250 euro betaal.

Kinderopvang zal ons veel meer gaan kosten. Dat terwijl ze ons zeggen dat de belastingen verminderen en dit en dat gratis is geworden. Veel verschil merk ik daar niet van op het einde van de maand.

Hoe evalueer jij het beleid in Gent?

Ik stel vast dat dit bestuur veel geld over heeft voor prestigeprojecten maar dat de dienstverlening daar zwaar onder lijdt. Enkele jaren geleden was het de huisvuilophaling, sinds enkele jaren problemen op het vlak van huisvesting, nu de kinderopvang en ontspanningsfaciliteiten. We evolueren meer en meer naar een maatschappij waar enkel degenen met geld zich een degelijk leven kunnen veroorloven.

Massale investeringen in huisvesting noodzakelijk.

Huisvesting is voor veel gezinnen de belangrijkste maandelijkse uitgave. Wonen is de laatste jaren echter veel duurder geworden. Op 20 jaar tijd geven de meeste gezinnen bijna 2 keer zoveel uit aan huisvesting. Het inkomen steeg in dezelfde periode minder dan 10%. Bijna een vierde van alle gezinnen besteedt meer dan 20% van hun inkomen aan huisvesting. Bij mensen die een woning huren is het probleem nog veel groter. Meer dan de helft van de huurders besteedt een vijfde van zijn/haar inkomen aan huisvesting. Op 10 jaar tijd zijn koopwoningen 130% duurder geworden in Gent. Tussen 2002 en 2003 alleen al zijn woningen in Oost-Vlaanderen maar liefst 23% duurder geworden! Degelijke huisvesting wordt voor veel mensen echt onbetaalbaar.

Er wachten in Gent meer dan 7000 gezinnen op een sociale woning. Het stadsbestuur stelt dat ze tegen 2007 2000 bijkomende sociale woningen wil bouwen. Het is vandaag echter nog niet duidelijk of er daarvoor voldoende geld is. Ondertussen hebben tal van Gentse huisvestingsmaatschappijen hun huurprijzen verhoogd. In een aantal gevallen met meer dan 10%!

Wij vinden dat de overheid moet garanderen dat niemand meer dan 20% van zijn of haar inkomen moet betalen aan huisvesting.

Er moet ook massaal geïnvesteerd worden in de bouw van sociale woningen. In Nederland heeft maar liefst 40% van de bevolking een sociale woning. In Vlaanderen is dat nog geen 6%. Studies wijzen uit dat er nood is aan minstens 100.000 extra sociale woningen in Vlaanderen. Aan het huidig tempo zal het echter nog tientallen jaren duren voor die er komen.

We kunnen daar niet op blijven wachten. Ondertussen betalen mensen zich immers blauw aan woningen die niet deugen. Van de bestaande politieke partijen moeten we niet veel verwachten. Die steken hun kop in het zand en zetten het asociaal huisvestingsbeleid gewoon verder. Dat dit beleid bankroet is, moet je maar vragen aan de 300.000 gezinnen die nog steeds in een krot wonen en de 62.000 gezinnen die op een wachtlijst voor een sociale woning staan die er niet is.

Ondertussen gaan de plannen van de stad om de sociale mix in de oude wijken te "verbeteren" gewoon door. Het is de bedoeling om rijke tweeverdieners naar de stad te lokken door een aantal wijken zoals de Brugse Poort een beetje op te knappen. Uiteraard zijn we voorstander van investeringen in oude wijken, maar niet ten koste van de mensen die er nu wonen! De huurprijzen die nu al hoog zijn, zullen alleen maar verder stijgen en de mensen in de problemen brengen. Het gaat toch niet op dat mensen die al jaren in een wijk wonen, moeten verhuizen omdat de stad zonodig mensen met poen wil aantrekken door allerlei dure prestigeprojecten uit te voeren.

Dat ze eerst maar eens de sociale mix in het miljoenenkwartier verbeteren door er een pak sociale woningen te bouwen vooraleer ze de slopershamer bovenhalen in arme wijken en mensen uit hun huis zetten!

Delen: Printen: