Home / Sociaal / Asiel / Sans-papier Serge reageert op de uitlatingen van Theo Francken

Sans-papier Serge reageert op de uitlatingen van Theo Francken

17157083527_95c2b3f6dd_bIedereen was geschokt door het geweld tegen vrouwen in Keulen op oudjaar. Dit werd door extreemrechts aangegrepen om hun racisme te verspreiden en een volledige bevolkingsgroep te stigmatiseren. Ook Theo Francken ging daar een heel eind in mee, onder meer met het voorstel om asielzoekers een cursus “respect voor vrouwen” op te leggen. We spraken met Serge, de woordvoerder van het “comité van werkenden met en zonder papieren” van ACV Brussel-Halle-Vilvoorde.

Wat denk jij van de gebeurtenissen in Keulen?

“Het gaat om een nooit gezien incident dat ten stelligste moet veroordeeld worden. We mogen dit echter niet veralgemenen. Het is vreselijk voor de vrouwen die het slachtoffer waren van dit geweld. Zij verdienen onze volledige solidariteit, zowel op individueel vlak als collectief via onze organisaties zoals de vakbonden. We moeten tegelijk ingaan tegen de wijze waarop de media een amalgaam maakt van migranten en geweld.

“Natuurlijk zijn er misdadigers onder de migranten, dat is onder alle bevolkingsgroepen het geval. Maar de gebeurtenissen in Keulen kunnen we niet toeschrijven aan alle migranten van de ene of de andere gemeenschap, het ging om individuele daders. Zij zijn verantwoordelijk voor hun daden.”

Wat denk je van het voorstel van Theo Francken om cursussen voor vluchtelingen op te starten over “respect voor vrouwen”?

“Minister Francken staat graag in de belangstelling. Het is een opportunist zonder veel inspiratie. Als hij een situatie ziet waarin migranten betrokken zijn, staat hij meteen klaar om in de aanval te gaan. Seksisme is nochtans geen probleem dat door migranten wordt veroorzaakt, het is in de volledige samenleving aanwezig. Francken wil de bevolking verdelen door ons te stigmatiseren. Dit soort voorstellen zal geen antwoord bieden op het onderliggende probleem. Discriminatie en geweld tegen vrouwen komt voor in alle samenlevingen, ook de westerse. De strijd voor volledige emancipatie van vrouwen is nog niet gestreden, dat is een taak van ons allemaal.”

Hoe reageer je op diegenen die zeggen dat alle migranten het land uit moeten omdat ze verantwoordelijk zijn voor criminaliteit?

“We moeten resoluut ingaan tegen seksisme en racisme. Deze retoriek is gericht op discriminatie van migranten en het verdeelt de arbeidersbeweging in de strijd tegen het besparingsbeleid dat zowel door de Europese Unie als de Belgische regeringen wordt opgelegd. Eengemaakte strijd van alle werkenden – met of zonder papieren, met of zonder werk, gepensioneerden, asielzoekers, vluchtelingen, mannen en vrouwen, … – is de enige manier waarop we kunnen ingaan tegen verdelende argumenten zoals die van Francken en tegen onderdrukking in het algemeen.

“Daarom zullen we met ons collectief, maar ook met de coördinatie van mensen-zonder-papieren, deelnemen aan een actie op 4 februari voor het kabinet van Francken. We zullen er opkomen voor onze rechten en ingaan tegen zijn uitspraken. We blijven strijden voor een regularisatie van mensen-zonder-papieren, maar ook voor een rechtvaardige samenleving zonder geweld. Dat vereist een strijd tegen het kapitalisme.”

-> 4 februari om 16u30 aan de Wetstraat 18: actie aan het kabinet Francken