Home / Foto's / Solidariteitsactie met Marokkaanse stagiair-leerkrachten

Solidariteitsactie met Marokkaanse stagiair-leerkrachten

maroc8Zaterdag werd in Brussel een actie gehouden uit solidariteit met de strijd van de Marokkaanse stagiair-leerkrachten. Die protesteren tegen de afschaffing van het statuut en hun degradatie tot studenten die geen loon maar een beurs krijgen, een beurs die bovendien slechts de helft van het voorheen al lage loon was. Het protest van de stagiair-leerkrachten botste op harde repressie door het neoliberale regime in Marokko.

Een verslag door Rachid:

“We waren met een dertigtal progressieve Marokkanen en LSP-leden op een solidariteitsactie voor de stagiair-leerkrachten in Marokko (zie ons vorige artikel). We werden vervoegd door enkele Koerdische militanten.

“We staan natuurlijk nog ver af van de mobilisaties die de Marokkaanse linkerzijde in de jaren 1970 en 1980 op de been kon brengen. Dat is een uitdrukking van de achteruitgang in politiek bewustzijn onder de volledige bevolking, zowel Marokkanen, Belgen als anderen, na de val van de Berlijnse Muur en de bocht naar rechts van de sociaaldemocratie en de volledige reformistische linkerzijde. Dat speelt zeker een rol, maar we wilden ons niet beperken tot overtuigde militanten in de vorm van een actie aan de ambassade of een andere plaats die symbolisch is voor het Marokkaanse regime.

“Doorheen de solidariteit met de stagiair-leerkrachten willen we met deze actie ook bijdragen aan het bijeenbrengen en organiseren van wat overblijft van de Marokkaanse linkerzijde in Brussel. In Marokko is er net zoals in België een neoliberaal beleid ten dienste van de multinationals die onze verworvenheden aanpakken en de bevolking in armoede onderdompelen. Als de linkerzijde geen antwoord biedt in de vorm van collectieve strijd, dan kunnen populisten van allerhande slag het vacuüm vullen. In de Marokkaanse gemeenschap hebben fundamentalisten spijtig genoeg kunnen profiteren van de afwezigheid van de linkerzijde in de wijken om onze jongeren in rampzalige avonturen mee te slepen.

“We kozen ervoor om op het Anneessensplein actie te voeren. We wilden vooral de lokale bevolking bereiken, met hen in discussie gaan naar aanleiding van de strijd van de stagiair-leerkrachten, maar ook rond het feit dat het Marokkaanse regime de pensioenleeftijd wil optrekken en de subsidies voor basisgoederen zoals bloem, suiker, gas en brandstof wil intrekken. Deze laatste maatregel zal ook gevolgen hebben voor de Marokkaanse gemeenschap in het buitenland, velen steunen hun familie in Marokko en zullen ook gevraagd worden om bij te springen naar aanleiding van deze prijsstijgingen. We wilden met de actie tenslotte ook onze wijken heroveren door met werkenden en andere uitgebuitenen in België een collectief antwoord naar voor te schuiven op de tekorten in het onderwijs, de werkloosheid, het gebrek aan netheid in de wijken en op alle pogingen om ons te verdelen.”

Hieronder enkele foto’s van de actie door PPICS:

Solidarité avec les enseignants stagiaires en Maroc // Photos de PPICS

One comment

  1. Pingback: Terrorisme bestrijden door samen te werken met repressieve regimes zal niet lukken | Linkse Socialistische Partij