InaugurationMaandag waren er 400 aanwezigen voor de eedaflegging van de nieuwe gemeenteraad in Seattle. Er werd geapplaudiseerd als verkozenen stelden dat de huisvestingscrisis, dakloosheid en politiegeweld moeten aangepakt worden. Maar het luidste applaus kwam er voor de herkozen Kshama Sawant. Deze openlijke socialistische kandidate raakte herkozen ondanks een mobilisatie van groot geld voor haar tegenkandidaat. Met 56% van de stemmen was het resultaat overtuigend.

Elk gemeenteraadslid mag zelf kiezen aan wie ze de eed afleggen. Kshama koos voor Sahro Farah en Osman Osman, twee moedige huurders van een huisjesmelker die de huurprijzen met meer dan 100% wilde optrekken maar na verzet van onderuit gedwongen was om dit in trekken. Sahro en Osman zijn inspirerende voorbeelden van wat mogelijk is als we ons organiseren.

De voorbije twee jaar met Kshama in de gemeenteraad hebben het politieke debat (en de retoriek) naar links geduwd. In haar toespraak riep ze werkenden op om zich te organiseren en te strijden voor een betere, socialistische, wereld.

Dit was haar volledige toespraak:

“Broeders en zusters, het socialisme kent een opmars.

“Doorheen de VS en de rest van de wereld verwerpen jongeren en werkenden het beleid van de grote bedrijven en het kapitalisme. Ze zijn de diepgaande ongelijkheid beu, net zoals het brutale racisme en de vernietiging van het milieu onder dit systeem.

“Nationaal voert Bernie Sanders een opmerkelijke campagne als democratische socialist die oproept voor een politieke revolutie tegen de klasse van miljardairs.

“Miljoenen mensen vragen zich af wat socialisme is. Een socialistische samenleving zou de mensen centraal stellen en niet de winsten, zou het milieu verdedigen en niet de grote oliebedrijven. Een samenleving waarin de middelen van de grote bedrijven onder democratisch publiek bezit geplaatst worden en rationeel gepland worden met het oog op de behoeften van de volledige samenleving.

“Wat we in Seattle de afgelopen twee jaar uitgebouwd hebben, is een voorbeeld van hoe werkende mensen zich kunnen organiseren en ingaan tegen het establishment. We hebben niet alles gewonnen. Maar onze overwinning rond het minimumloon van 15 dollar per uur toont wel aan dat we kunnen winnen als we strijden.

“Het politieke systeem in dit land en deze stad werkt niet. Dezelfde oude politiek van business-as-usual zal daar geen verandering in brengen. Het gevaar van de Republikeinse rechterzijde neem ik ernstig. Maar dat is slechts een deel van het probleem.

“Decennialang werd Seattle gedomineerd door een establishment van de Democratische Partij die toekeek terwijl de huisvestingscrisis toenam, terwijl de ongelijkheid steeds groter werd, de loonkloof op basis van gender tot de grootste in het hele land uitgroeide en de politie steeds minder verantwoording moest afleggen.

“Het is tijd voor iets nieuw. Werkenden hebben een eigen politieke partij nodig die consequent opkomt voor onze belangen. Het feit dat ik hier vandaag sta, bewijst dat we zelfs tegenover honderdduizenden dollars van bedrijfsmiddelen in verkozenen van de arbeidersklasse kunnen verkiezen. Duizenden mensen gaven 10, 20 en 50 dollar. We zorgden samen voor een nieuw recordbedrag dat in een gemeenteraadsverkiezing werd opgehaald en dit zonder een cent van bedrijven.

“Seattle zal een krachtig voorbeeld blijven van de politiek die nodig en mogelijk is. In deze mooie stad met zijn grote ongelijkheid moet 2016 het jaar worden waarin we ingaan tegen de inhaligheid van de enkelingen aan de top om zo de behoeften van de meerderheid centraal te stellen. We kunnen niet wachten tot de overheid dit doet, we moeten ons niet laten stoppen door een verouderde beslissing van het Supreme Court in de deelstaat Washington uit de jaren 1930. Neen, Seattle kan en moet de miljonairs belasten!

“We moeten de rijken laten betalen zodat er middelen zijn voor onderwijs, openbaar vervoer en menselijke diensten. De VS is het enige land in de geïndustrialiseerde wereld waar werkenden geen ouderschapsverlof hebben, nochtans is dat een essentiële maatregel om tot gelijkheid tussen mannen en vrouwen te komen. We moeten dit jaar een maatregel invoeren waardoor alle werkenden in Seattle recht hebben op minstens 12 weken betaald familial verlof.

“We moeten opkomen voor betaalbare huisvesting met rechten voor de huurders. Het gebrek aan betaalbare huisvesting zal niet opgelost worden door projectontwikkelaars die enkel op de winsten uit zijn. Er zullen stoutmoedige maatregelen nodig zijn zoals een controle op de huurprijzen en de ontwikkeling van een publiek alternatief op de private huizenmarkt door duizenden stedelijke woongelegenheden te bouwen.

“We moeten politiegeweld en racistische profiling uitroeien – ‘Black Lives Matter’ moet in de praktijk omgezet worden. Dit vereist een democratisch verkozen comité van de gemeenschap met volledige bevoegdheden om toe te kijken op de politie.

“We moeten investeren in onderwijs en degelijke jobs, niet in een nieuwe jongerengevangenis.

“Seattle is op weg naar een minimumloon van 15 dollar. Drie dagen geleden ging het minimumloon voor personeel bij McDonalds en andere grote bedrijven naar 13 dollar. Dat is goed, maar het is niet genoeg. Voor deze werkenden moeten er ook regels komen rond rechtvaardige werkplanningen.

“Ik roep alle werkenden die tegen de agenda van de grote bedrijven willen ingaan op om zich te organiseren. Doe mee met mij en Socialist Alternative in onze strijd voor economische en sociale rechtvaardigheid.

“Tenslotte wil nog de woorden van de belangrijke strijder en radicale activist Martin Luther King aanhalen: “Het kwade van het kapitalisme is hetzelfde als het kwade van militarisme en het kwade van racisme.” Hij zei nog: “Noem het democratie of democratisch socialisme, maar er moet een betere verdeling van rijkdom onder alle kinderen van god komen in dit land.

“Broeders en zusters, doe nu mee met onze beweging om een betere wereld tot stand te brengen. Solidariteit!”