Home / Jongeren / Actief Linkse Studenten / Kastenstelsel omschrijven als westers construct om kastendiscriminatie toe te dekken

Kastenstelsel omschrijven als westers construct om kastendiscriminatie toe te dekken

rss

Op een website van de Ugent wordt een bijeenkomst van het extreemrechtse RSS aangekondigd. Professor Balu gaat wel meer spreken voor deze groepering.

De stellingen van professor Balu en zijn ploeg aan de Universiteit Gent over het kastenstelsel zijn beledigend voor onder meer de 200 miljoen kastelozen die dagelijks aan discriminatie onderworpen worden in India. Om het beledigende karakter van zijn politieke standpunt nog sterker in de verf te zetten, omschreef Balu collega’s in India als idioten met als enige verdienste dat ze van een lagere kaste zijn. Een historische voortrekker van de strijd tegen kastendiscriminatie, Ambedkar, wordt een derderangsfiguur genoemd. In India is dat voor velen schokkend. Voor Tamil Solidariteit ook. Hierbij een poging om uit te leggen hoe dat komt.

Deze tekst verscheen ook als lezersbrief in het studentenblad Schamper

Wat indien het over racisme en seksisme ging?

Het kastenstelsel is in Europa niet erg bekend, nochtans bestaat het ook hier onder migranten van Aziatische afkomst en zijn er ook in Europa pakweg eremoorden op basis van dit stelsel. Discriminatie op basis van afkomst, want dat is kastendiscriminatie, kan vergeleken worden met racisme. Er zijn natuurlijk belangrijke verschillen, maar om het schandalige karakter van de uitspraken van professor Balu beter te begrijpen, kan deze vergelijking nuttig zijn: wat indien de professor had gezegd dat racisme een construct is om ervoor te zorgen dat zelfs derderangsfiguren als Obama president kunnen worden terwijl zijn enige verdienste is dat hij zwart is? Wat zou de universiteit Gent ervan denken indien een professor zou gaan spreken op een bijeenkomst van de Ku Klux Klan over hoe idioot Martin Luther King was?

Is de vergelijking te ver doorgetrokken? We denken van niet. Zo lezen we op de website van de vakgroep van professor Balu dat er in samenwerking met de RSS in Bangalore een lezing was over de ideeën van Ambedkar. In het interview met Schamper werd Ambedkar door professor De Roover een derderangsfiguur genoemd, professor Balu deed in het Indische Hyderabad hetzelfde. De RSS is geen onschuldige organisatie, het is een extreme hindoenationalistische organisatie die beweert op te komen voor de Indische cultuur en tegen kolonialisme. De RSS is in 1925 opgezet en haalde onder meer inspiratie bij het fascisme. Tot op vandaag is het een erg reactionaire massa-organisatie die nauwe banden heeft met de hindoenationalistische regering van Modi. In 2002 was Modi deelstaatpremier in Gujarat toen daar een groot aantal moslims werden vermoord, alle verslagen wijzen erop dat er medewerking door de lokale regering hiervoor was. Nu Modi nationaal premier is, neemt sectair geweld tegen onder meer moslims toe. De RSS speelt daar een centrale rol in. Op 27 mei 2012 was er een lezing door professor Balu voor de RSS gepland met als thema: “Wat het betekent om hindoe te zijn”. In april 2014 was er in samenwerking met de RSS een lezing over de ideeën van Ambedkar.

Kastenstelsel als westers construct?

In bepaalde hindoenationalistische kringen, zeker onder de hogere kasten waartoe de Brahmaan Balu behoort, wordt discriminatie van mensen van lagere kasten onder een antikoloniaal sausje verborgen. Professor Balu is geen uitzondering hierop. Het standpunt dat het kastenstelsel een westers construct is, houdt nochtans geen steek.

Omwille van de eigenheden van het Aziatische productiemodel is er al eeuwenlang sprake van rigide hiërarchische indelingen van de bevolking, dit was ook het geval voor de ontwikkeling van het ‘moderne’ Sathi-systeem in India. Recent wetenschappelijk onderzoek bevestigde deze weerlegging van de stellingen van Balu. (zie onder meer: http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/abs/nature08365.html)

De ontwikkeling van het kastensysteem gebeurde niet ten tijde van het kolonialisme, maar als gevolg van de specifieke productiemethode in Azië. Elke werkende had een specifieke vaste taak gericht op de zelfvoorziening van de gemeenschap die afhankelijk was van een centraal beheer van waterbevoorrading waarmee erg grote landbouwopbrengsten mogelijk waren. De rigide vaste taak van elke werkende werd doorheen de jaren een erfelijk gegeven. Het ontwikkelde samen met de opkomst van eengemaakte religies op het continent tot een erg onderdrukkend kastenstelsel. Protest hiertegen leidde onder meer tot het ontstaan van het boedhisme, wat overigens niet betekent dat er in boedhistische landen geen kastenstelsel bestaat (denk maar aan de Sri Lankese Singalese bevolking). Wat wel klopt, is dat het Britse kolonialisme inspeelde op bestaande verdeeldheid. Verdeel-en-heers was een politieke tactiek die niet tot taal en religie beperkt was, ook kasteverschillen werden gebruikt.

Kastendiscriminatie blijft duren

Los van de vraag hoe het kastenstelsel is ontstaan, blijft het feit overeind dat er een toename is van geweld en discriminatie op basis van kaste. In India houdt het National Crime Records Bureau (NCRB) daar cijfers over bij: in 2014 werden 47.064 misdrijven tegen Dalits (kastelozen) geregistreerd, een jaar eerder waren dat er 29.408 en in 2012 33.655. Dit jaar zal het cijfer ongetwijfeld hoger liggen en in veel gevallen worden misdrijven niet geregistreerd omdat de politie niet wil meekwerken. Het geweld is bovendien erg brutaal. Twee voorbeelden die door de Nationale Campagne voor Dalitrechten in de deelstaat Bihar werden gegeven: de hand van een jonge Dalit werd afgehakt omdat hij een horloge droeg, een andere werd vermoord omdat hij een lied over Ambedkar als ringtone op zijn GSM had.

Ook is er een toename van geweld tegen mensen van andere godsdiensten. Het eten van het vlees van een koe volstaat om moslims gewelddadig aan te pakken. Meer nog: de verdenking van het eten van dit vlees leidt tot gewelddadige aanvallen. Voor hindoes is de koe een heilig dier.

Critici de mond snoeren

Professor Balu en zijn medestanders reageren steeds fors op kritiek. Over de professoren van de English and Foreign Language University (EFLU) in Hyderabad stelde hij: “Die universiteit in Hyderabad was vier jaar geleden echt een terreurnetwerk van ambedkarites. Letterlijk ook, ze zijn bezig met linken te leggen met Islamitische en Maoïstische terreurgroepen.” Al wie het niet met hem eens is, wordt meteen in het kamp van de terroristen geplaatst. De aanwezigheid van een professor die moslim is, volstond om over islamitische terreurgroepen te spreken. Wie links is, wordt meteen bij de maoïstische guerrilla ondergedeeld.

Kritiek in eigen land wordt toegeschreven aan een gebrekkige kennis en incompetentie. Desnoods wordt met het argument van ‘racisme’ geschermd. Professor Balu gebruikt hier dezelfde tactiek als in Hyderabad: een forse aanval als beste verdediging.

Met Tamil Solidariteit aanvaarden we dit niet en protesteren we tegen de uitspraken van professor Balu. We doen dit vanuit ons standpunt: een politieke organisatie die uitgesproken links is, op zich niets met de universiteit van Gent te maken heeft maar tegelijk niet aanvaardt dat mensen van lagere kasten geschoffeerd worden als onderdeel van een bijzonder reactionaire politieke agenda. We doen dit als zelforganisatie met vluchtelingen van Tamil afkomst uit Sri Lanka, aangevuld met andere politieke activisten uit België, als onderdeel van een internationale campagne die ook in onder meer India actief is. Dus ja, onze standpunten zijn gekleurd. We trokken eerder dit jaar samen met activisten van Kasjmiri, Pakistaanse, Afghaanse en Koerdische afkomst de straat op tegen de genocide van het boeddhistische bewind van Birma tegen de Rohingya minderheid. We protesteerden tegen de vervolging van Tamils in Sri Lanka, maar even goed tegen de vervolging van Kasjmiri in India en Pakistan. Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons. De reactionaire standpunten van professor Balu vallen daar ook onder.

Tamil Solidariteit vraagt:

  • Verontschuldigingen van de universiteit;
  • Laat S N Balagangadhara niet langer faciliteiten van de universiteit gebruiken om haatpropaganda tegen de meest onderdrukten te verspreiden;
  • Organiseer met de Ugent een debat met Dalit academici, activisten en Tamil Solidariteit.