17afficheZes jaar onderhandelen over een Belgisch klimaatakkoord leverde niets op. Maar op een drafje werd wel een akkoord gesloten tussen de Belgische regering en Electrabel voor het langer openhouden van de kerncentrales. Electrabel kreeg er meteen een serieuze korting van enkele honderden miljoenen euro bovenop.

Voor het milieu is het ontbreken van een klimaatakkoord rampzalig, het sluiten van een nucleair akkoord met Electrabel is dat ook. Het geeft bovendien aan waar de prioriteiten liggen: de winsthonger van grote bedrijven gaat voor alles, ook voor de toekomst van de mensheid.

Destijds werd in de klimaatbeweging gezegd: “als het klimaat een bank was, dan was het al lang gered.” Waar er tijdens de bankencrisis bijzonder snel miljarden werden gevonden, was dit voor het milieu nooit het geval. Vandaag is de slogan van de klimaatbeweging aan een update toe in België, de winnaar van de “fossiel van de dag”. Moest het klimaat in België een kerncentrale zijn of een aandeelhouder van een reeds lang afgeschreven kerncentrale, dan was er al lang een akkoord bereikt en lagen de miljarden voor het grijpen.

Het langer openhouden van Doel 1 en 2 is risicovol, het zijn oude kerncentrales die al lang gesloten hadden moeten zijn. Toch blijven ze langer open omdat dit de portefeuille van de aandeelhouders van Engie, het moederbedrijf van Electrabel, goed uitkomt. Eens te meer zegt de regering dat het langer openhouden van Doel 1 en 2 een overgang naar andere energievoorzieningen in de tussentijd mogelijk moet maken. Indien de regering dit ernstig neemt, moet de volledige energiesector in publieke handen genomen worden zodat er controle mogelijk is om effectief te investeren in andere energiebronnen. Nu krijgt Electrabel gewoon een nieuwe blanco nucleaire cheque. De aandeelhouders keren tevreden naar Frankrijk terug.

climateDe nucleaire rente, de belasting voor het langer openhouden van de kerncentrales, wordt bovendien gehalveerd tot 200 miljoen euro dit jaar en volgend jaar gaat er nog eens een stuk van de prijs af, dan betaalt Electrabel nog 130 miljoen euro. De winsten liggen natuurlijk een pak hoger. Er zullen bij de grote aandeelhouders wellicht wel enkele flessen champagne ontkurkt zijn. In ruil voor het miljoenencadeau zou Electrabel in ons land investeren, er wordt daarbij vooral naar Doel en Tihange verwezen. Kortom, met het cadeau dat nu gegeven wordt, bereidt Electrabel zich voor om in de toekomst nog meer cadeaus te eisen.

Energie moet in publieke handen komen. Het is een te belangrijke kwestie om over te laten aan grote bedrijven die enkel op de winsten uit zijn. De welwillendheid van deze regering voor de belangen van Electrabel staat in een schril contrast met het totale gebrek aan welwillendheid om ernstige maatregelen te nemen om ons milieu te beschermen. Deze regering beweert sinds de terreurdreiging dat er ‘nationale eenheid’ nodig is, maar ondertussen blijft ze zelf gewoon voor de rijken rijden.