VIOME_43Gisteren was er in Brussel een conferentie over Viome, een Grieks bedrijf waar het personeel in 2012 de controle overnam. De productie werd aangepast naar biologische schoonmaakproducten. Vandaag verkoopt en exporteert het bedrijf goederen en dit ondanks juridische druk. De beslissingen worden collectief genomen door de werknemers. Naar aanleiding van de conferentie in Brussel werd een steunmotie verspreid. LSP onderschreef deze motie en heeft deze vertaald om te publiceren. Hieronder eerst een verslagje van de conferentie gisteren en daarna de motie van de arbeiders van VIOME.


Conferentie VIOME

Verslag door Alex (Brussel)

2015-11-12 20.26.40Donderdagavond vond er een meeting plaats georganiseerd door Bruxelles Laïque, Initiative de solidarité avec la Grèce qui résiste, SAWX-B, Attac Bxl 1, MOC, JOC en CADTM over Viome, een grieks bedrijf dat door werknemers bezet en gerund wordt.

Nadat de werknemers van Viome in 2011 gedurende een jaar niet betaald werden, werd er op een algemene vergadering beslist deze in handen te nemen. Sindsdien hebben de werknemers geprobeerd op allerlei verschillende wijzen hun strijd te voeren. Sindsdien wordt het bedrijf op een democratische manier gerund, met betrokkenheid van de werknemers en werden er aldus verbeteringen in het productieprocess aangebracht.

De bezetting, geen steun krijgend van de hogere hiërarchiën in de vakbond of van de politici, heeft massale steun gekregen van de Griekse bevolking.

Achteraf was er een discussie met de zaal, waarbij er lessen getrokken werden uit het vergaan van de coöperatieve beweging in België en waaruit ook bleek dat het gebrek aan een voldoende sterke revolutionaire politieke factor bij bedrijfsbezettingsbewegingen (zoals Spanje in ’36 en Frankrijk in ’68), gelegenheden geeft tot herstel van de krachten van het kapitalisme.


Oproep tot steun aan de strijd van de arbeiders van VIOME

Zoals jullie weten, vechten we nu al vier jaar voor ons leven en onze waardigheid. Met het personeel kozen we ervoor om sociale allianties te sluiten. We verwierpen de voorstellen van verschillende politieke organisaties om een “exclusieve” band met onze strijd te hebben om er richting aan te geven. Maar we hebben steeds uitnodigingen om te spreken en te communiceren aanvaard.

Toen grote delen van de samenleving beslissing om aan onze kant te staan en ons in de mate van het mogelijke te steunen, konden we een groot solidariteitsnetwerk opzetten. We slaagden erin om vertrouwensbanden te creëren doorheen gemeenschappelijke algemene vergaderingen waar iedereen aan kan deelnemen, waar gezamenlijk beslissingen werden genomen over de politieke koers van de strijd en andere thema’s.

Veel politieke organisaties waren het eens met het politieke kader dat we samen met de bredere gemeenschap naar voor brachten. Ze steunen ons nog steeds in onze poging om het bedrijf onder arbeiderscontrole op de productie en zelfbeheer te organiseren met de arbeidersraad.

Onder de politieke krachten die onze strijd steunden, bevond zich ook Syriza. Die partij kwam met verklaringen en beloften voor een onmiddellijke oplossing voor de fabriek. De beloften kwamen van de huidige premier.

Nadat Syriza aan de macht kwam, werden de verklaringen en de beloften steeds vager. De vastberadenheid die de partij in de oppositie toonde, werd vervangen door een erg timide opstelling en met voorstellen om ons compromissen te laten sluiten op een basis waar we niet mee instemden.

De grootste ‘verwezenlijking’ van Syriza na acht maanden regering is dat ze de strijd van VIOME heeft overgedragen aan het gerechtelijk stelsel. Hetzelfde gerechtelijk systeem dat de vorige eigenaar van VIOME, Christina Philippou, veroordeelde tot een maandenlange gevangenisstraf maar vervolgens gewoon vrijuit liet gaan onder het mom dat ze gemeenschapsdienst zou verrichten in een gemeente waar ze ‘sterke banden’ mee heeft. Ze daagde nog geen enkele dag op in de plaats waar ze gemeenschapswerk ging doen.

Het is een gerechtelijk systeem dat diegenen die de Griekse samenleving vijf jaar lang misbruikten en vernietigden vrijuit laat gaan en niet bestraft. De “eerste linkse regering ooit” draagt ons lot over aan dit gerechtelijk systeem.

Het politieke standpunt van de rechters blijkt uit de beslissingen die ze totnutoe al namen. Ze stelden dat we geen legitiem recht hebben om geld te eisen van onze voormalige werkgevers. Bij alle pogingen om ons geld op te eisen, zowel bij een interventie van de eigenaars van Philkeram als bij de vraag om de fabriek herop te starten, kregen we dezelfde antwoorden.

Natuurlijk ondernemen ze niets om een oplossing te vinden voor het draaien van de fabriek zodat wij, de arbeiders die beslisten om te blijven, aan de werkloosheid kunnen ontsnappen.

Volgens de beslissingen van de rechtbanken wordt de grond waar de gebouwen van VIOME op gevestigd zijn openbaar verkocht op 26 november en de drie daaropvolgende donderdagen. Als er geen geïnteresseerde koper opduikt, zal de openbare verkoop gewoon langer duren tot alles verkocht raakt en wij uit de fabriek worden gezet.

Het stuk grond omvat veertien delen, waarvan sommige direct of indirect door de Griekse regering aan de voormalige eigenaar Phillipou werden gegeven als erkenning voor de ‘sociale bijdrage’ van het creëren van jobs. Nu worden deze gronden openbaar verkocht om de schuldeisers van moederbedrijf Philkeram te betalen: de belastingdiensten, sociale zekerheid, voormalige werknemers, banken en leveranciers.

De gebouwen van VIOME zijn goed voor ongeveer 1/7 van de totale grond en ze kunnen gemakkelijk afgescheiden worden van de rest van het gebied. Maar de werknemers van VIOME worden nooit genoemd in de afhandeling van het faillissement, terwijl VIOME onderdeel was van Philkeram en door het moederbedrijf tot een faillissement werd gedreven. VIOME werd genegeerd, terwijl het wanbeheer van de familie Phillipou er wel voor zorgde dat middelen van VIOME verdwenen en het bedrijf een torenhoge schuld meedroeg om de persoonlijke voordelen te betalen. Dit vormde een belangrijke reden voor het faillissement. Dit werd bewezen, er was een studie door consultants van DELOIT die aantoonde dat beide bedrijven normaal konden functioneren.

Het gerecht kiest eens te meer de kant van het kapitaal en neemt beslissingen tegen de arbeiders die willen werken. En natuurlijk doet de staat niets om tot oplossingen te komen.

De arbeiders van VIOME nodigen dan ook iedereen uit om ons te steunen in de strijd, zeker op 26 november als de grond openbaar verkocht wordt, zodat we niet uit de fabriek worden gezet. We hebben deze ruimte nu al een tijd onder eigen controle en maakten er een plaats van werk maar ook van vrijheid van.

Steun ons, steun de werkenden die proberen om de productiekrachten los te koppelen van de kapitalistische klasse, een klasse die sowieso al veel productie naar het buitenland liet trekken. Steun de fabriek want wij, de arbeiders, zeggen duidelijk dat we niet vertrekken, dat ons leven met deze fabriek verbonden is.

Sta aan onze kant zodat we samen kunnen aantonen dat er een oplossing bestaat naast de adviezen van de ‘experts’: een oplossing op basis van diegenen die direct betrokken zijn in de strijd.

De algemene vergadering van arbeiders van Viome.