Home / Internationaal / Noord-Amerika / Kshama Sawant herkozen in Seattle!

Kshama Sawant herkozen in Seattle!

kshamaherkozenSocialisten slagen er niet alleen in om verkozen te raken, we slagen er ook in om herkozen te raken. Met een derde van de stemmen geteld staat Kshama Sawant in het derde district van Seattle op 52,6% van de stemmen. Aangezien latere stemmen doorgaans in ons voordeel spelen, kunnen we ervan uitgaan dat Kshama Sawant vier jaar in de gemeenteraad zal zitten.

In de buurt Capitol Hill van Seattle kwamen honderden activisten bijeen om de verkiezingsresultaten te volgen. Iedereen was zegezeker omwille van het uitstekende werk van Kshama in de gemeenteraad en onze campagne in het district.

De avond voordien werden de vrijwilligers voor een laatste huis-aan-huis campagne aangemoedigd door Jeremy Prickett, een syndicalist bij Boeing en lid van Socialist Alternative. Hij zei: “Het is een privilege om hier te mogen zijn. Er was zo lang geen enkele arbeidersaanwezigheid in de politiek. Socialist Alternative en Kshama Sawant brengen daar verandering in.”

Meer dan 600 vrijwilligers, meer dan 30 vakbonden en tientallen progressieve organisaties steunden Kshama tegen een kandidaat die gesteund werd door de bedrijfswereld, de vastgoedlobby, Amazon.com, huisjesmelkers, zes conservatieve gemeenteraadsleden en zelfs een aantal Republikeinse miljonairs die tienduizenden dollars uitgaven om ons aan te vallen en de Democratische tegenkandidaat in de laatste weken te ondersteunen.

Tegen deze machtige kracht van het establishment, die een bereidwillig gehoor vond in veel gevestigde media en ondersteund werd door torenhoge bankrekeningen, gingen wij deur aan deur langs bij 90.000 mensen en voerden we 170.000 telefoongesprekken. We spraken met duizenden mensen over betaalbaar wonen, ongelijkheid, de rijken belasten en de noden van de arbeidersbeweging. Het was een nooit geziene campagne van onderuit.

Een nieuwe politiek

Zoals Jeremy hierboven aangaf, ging deze campagne voor velen niet alleen over de herkiezing van Kshama. Het ging over de opbouw van een nieuw soort politiek waarmee consequent wordt opgekomen voor de werkende gezinnen en niet voor de bedrijven. Het toont wat mogelijk is als werkende mensen zich organiseren.

Op een ogenblik dat de bedrijven in Seattle vijf keer meer aan de verkiezingscampagnes uitgaven dan ooit voorheen in locale verkiezingen, slaagden wij erin om een recordbedrag aan steun op te halen. We haalden bijna 500.000 dollar op onder 3.500 individuele donoren. Onze mediaan gift was amper 50 dollar en er waren meer mensen die onze campagne steunden dan gelijk welke andere kandidaat in de stad. Zoals de campagne van Bernie Sanders die giften van bedrijven weigert, maar wel 28 miljoen dollar op drie maanden tijd ophaalde, toonde de campagne van Kshama dat er een enorm potentieel is voor een politieke kracht van de arbeidersklasse.

“De mate waarin Kshama Sawant iedereen overtreft op het vlak van bepaalde financiële ophalingen en het feit dat ze zoveel kleine donoren heeft, is de duidelijkste indicatie dat de oude garde dooreen geschud wordt in deze verkiezing.” (Crosscut.com)

Beweging opbouwen

Niemand heeft het politieke establishment in Seattle de voorbije twee jaar meer kopzorgen bezorgd dan Kshama Sawant. “Ik ben trots dat ik als socialist verkozen ben”, verklaarde ze in januari 2014 toen ze de eed aflegde in de gemeenteraad als opvolger van een Democraat die 13 jaar in de raad zat. Ze beloofde toen: “Er zullen geen achterkamerakkoorden zijn met bedrijven of hun politieke lakeien. Er zal geen rotte uitverkoop zijn van de mensen die ik vertegenwoordig.”

Kshama hield woord. Haar kantoor werd een centrum voor verzet van onderuit van werkenden, huurders, gekleurde mensen, LGBTQI-mensen, migranten en inheemse groepen. Kshama duwde het politieke debat in Seattle naar links. “Betaalbaarheid” werd een van de meest herhaalde woorden. Maar Kshama werd meermaals afgeblokt door de conservatieve meerderheid in de gemeenteraad, een meerderheid die nauw verbonden is met het establishment uit de bedrijfswereld. Toch bleef Kshama onversaagd opkomen voor de belangen van de werkende bevolking en daarbij legde ze steeds opnieuw uit dat wat in de gemeenteraad kon afgedwongen worden, grotendeels afhankelijk was van de kracht van de bewegingen buiten de raad. Ze deed er ook alles aan om die bewegingen actief te ondersteunen.

Dezelfde opstelling werd voortgezet in de verkiezingscampagne. We wisten dat we sterk stonden, er was een zee van rode affiches en tuinborden in het district. Maar we bleven hard campagne voeren omdat we weten hoe democratie in het kapitalisme werkt, met cash geld worden stemmen gekocht en de gevestigde media beperkt en verwringt de discussie. We baseerden ons op de opbouw van een onafhankelijke kracht die duizenden kiezers kan bereiken door werkenden en jongeren actief te maken om met duizenden kiezers te discussiëren.

In de laatste weken werd 60.000 dollar via drie PAC’s (Political Action Committee, een methode om grote bedragen in campagnes te pompen) tegen ons ingezet. We waren voorbereid. Op enkele dagen tijd verdeelden we een pamflet in heel het district om te waarschuwen voor de campagne op basis van dit geld uit de bedrijfswereld. Toen onze tegenkandidaat twee negatieve pamfletten rondstuurde, verdeelden wij een pamflet onder duizenden mensen om de oneerlijke aanval te beantwoorden.

Een voorbeeld om op te bouwen

Kshama was de eerste socialist die in Seattle verkozen raakte sinds een eeuw. De verkiezingscampagne had dan ook een groter belang dan andere lokale verkiezingen. Al Jazeera had het over een van de zeven verkiezingen in de VS die moest gevolgd worden dit jaar. De campagne gebeurde tegen de achtergrond van een groeiende steun voor Bernie Sanders die zichzelf als socialist voorstelt en oproept tot “een politieke revolutie tegen de klasse van miljardairs.”

De ervaring van de afgelopen jaren in Seattle biedt veel lessen voor socialisten en werkenden in heel het land. Kshama zou zelf de eerste zijn om te zeggen dat het verschil dat in Seattle werd gemaakt, het resultaat was van een georganiseerde socialistische beweging en Socialist Alternative in het bijzonder.

Socialist Alternative bood belangrijke politieke steun voor Kshama om in te gaan tegen de druk van een verkozen positie en om te bouwen aan een brede beweging. We waren in staat om richting te geven aan de groeiende woede tegen ongelijkheid, stijgende huurprijzen en gevestigde politici die mijlenver van de gewone bevolking afstaan. We deden dit door te bouwen aan een beweging die vertrekt van de eigen krachten, de eigen organisaties en de eigen financiële middelen.

De mogelijkheden om de socialistische beweging in de VS uit te bouwen, worden groter. Het kapitalisme slaagt er niet in om de werkende bevolking vooruitgang te bieden. Veel mensen hebben het gehad met het establishment. Er is een groeiende interesse in socialistische ideeën. Dat leidde tot een grote interesse toen Bernie Sanders in het debat met Clinton stelde dat hij zichzelf als een democratische socialist ziet. De beweging voor een hoger minimumloon van 15 dollar per uur heeft een aantal overwinningen geboekt, studenten komen in actie tegen de studieschulden, een nieuwe generatie jonge activisten kwam in actie met Black Lives Matter. De wereld verandert, er was nooit een beter ogenblik om de rangen van de socialisten te vervoegen.

Deze verkiezingsoverwinning is uiteraard geen eindpunt. We moeten de kansen grijpen en op deze overwinning bouwen. Dit betekent dat we nog meer georganiseerd moeten zijn. Door te bouwen aan een beweging zijn we zo ver geraakt. Sluit aan en help ons bouwen aan een sterkere socialistische beweging!

Nu we zeker zijn van de zetel van Kshama zullen de honderden vrijwilliggers een welverdiend feest houden. Veel mensen in de rest van het land en de wereld zullen met ons vieren. Dit is een overwinning voor alle socialisten en werkende mensen. Samen kunnen we winnen!