Home / Op de werkvloer / Bpost / Bpost: nood aan eengemaakte strijd tegen aanvallen op personeel en stakingsrecht

Bpost: nood aan eengemaakte strijd tegen aanvallen op personeel en stakingsrecht

bpostacvSinds afgelopen donderdag zijn er verschillende acties en werkonderbrekingen in sorteercentra en postkantoren van Bpost. Het initiatief gaat vooral uit van ACV Transcom. Aanleiding is een nieuw werkschema waarbij het voordeel voor zaterdagwerk verdwijnt. Totnutoe kregen werknemers die op zaterdag moesten werken een arbeidsduurvermindering van 38 tot 36 uur. Dat wil de directie afschaffen.

Artikel door Simon (Luik), geschreven voor het akkoord dat deze namiddag werd gesloten

De nieuwe aanvallen zorgden voor ongenoegen onder het personeel van Bpost, waar de arbeidsomstandigheden de afgelopen tien jaar al zwaar onder vuur lagen met onder meer de geo-route. Er werden stakersposten opgezet voor de sorteercentra waardoor de post niet naar de verdeelcentra kon vertrekken.

In de nacht van maandag op dinsdag kregen de piketten bezoek van gerechtsdeurwaarders. Dit leidde tot een golf van solidariteit onder de collega’s, ook onder de leden van de socialistische en de liberale vakbonden die officieel niet aan de staking deelnemen.

Twee weken nadat deurwaarders werden ingezet tegen stakers van de NMBS, wordt nu een actie bij Bpost geviseerd. Dat is geen toeval, het is onderdeel van de strategie van de regering om syndicale bastions in de publieke sector te breken. Het doel daarbij is om de arbeidsvoorwaarden verder af te bouwen en een volledige ontmanteling van de openbare sector te organiseren.

De vakbondsleden reageerden terecht met een eengemaakt verzet waarbij niet werd gekeken naar de vakbondskleuren maar naar het enorme offensief tegen het personeel van de publieke sector maar ook tegen de methoden van het strijdbare syndicalisme. Het blijft jammer genoeg wel wachten op een serieuze reactie van de leiding van ACOD en ACLVB.

De vakbondsleiding is verdeeld over de te volgen strategie bij Bpost. Voor het ACV is de CAO die voorligt een gelegenheid  om tot actie over te gaan omdat de directie de werklast voortaan individueel wil meten om de uurroosters en de rondes verder te flexibiliseren. In functie van het postvolume zouden de werkdagen flexibeler ingevuld worden met kortere werkdagen die gecompenseerd worden door veel langere werkdagen op andere momenten. In feite worden overuren (met bijhorende compensatie inzake loon) hierdoor afgeschaft.

De leiding van ACOD en ACLVB ziet het gevaar niet op die manier en beschuldigt het ACV van een ‘opbod’. Wat er ook van aan is, geen enkele gewone militant had inzage in de tekst die werd besproken en het is duidelijk dat het een slechte CAO is. De aanvallen op het postpersoneel, zowel de methoden als de intensiteit ervan, maken dat geen enkele syndicalist dit zomaar kan laten passeren. Dit heeft niets met een vakbondskleur te maken, maar alles met een algemene aanval op het recht op georganiseerd verzet tegen aanvallen op onze levensstandaard.

Dit vereist een aangepast antwoord van de arbeidersbeweging. ACV Transcom hield op donderdag 28 oktober een protestactie voor de hoofdzetel van Bpost op het Muntplein in Brussel. We zullen samen strijd moeten voeren met alle vakbonden, eenheid aan de basis moet de verdeeldheid onder de vakbondsleiders aan de kant schuiven. Elke zwakte langs onze kant zal leiden tot meer agressie van de overkant. We mogen ons niet laten verzwakken, maar moeten samen strijden.