Vlaams Belang: een neofascistische partij

Hoewel het VB er de laatste jaren alles aan doet om minder scherp over te komen, noemen wij het nog altijd een neofascistische partij. Het feit dat het Vlaams Belang rechtstreeks uit de traditie van de collaboratie komt, komt nog steeds duidelijk naar voor in haar partijprogramma: het keert zich nog altijd af van het rotte systeem, dat volgens haar behoefte heeft aan een ‘grote opkuis’. Ook racisme speelt een grote rol. Minder populaire standpunten, zoals het solidarisme (de idee dat er geen verschil zou bestaan tussen arbeiders en patroons, enkel tussen volkeren), komen minder makkelijk naar buiten. Dit blijft echter de essentie van het VB-programma.

Jarmo Van Regemorter

Verschil met klassiek fascisme

Het grootste verschil tussen het VB en de klassieke fascistische partijen in de jaren 1920 en 1930 is het gebrek aan een grote actieve basis. De partij beschikt nu over zo’n 800 gemeenteraadsleden, maar krijgt op haar grootste nationale bijeenkomsten met heel wat moeite (en gratis bussen) maximaal zo’n 5.000 mensen bijeen. Dat is onvoldoende om de straat te kunnen domineren op basis van geweld.

Bijgevolg moet de partij zich baseren op een populistische methode. “Wij zeggen wat u denkt”, stelt de partij. Dat bleek onder meer tijdens de beweging tegen het Generatiepact. Tegenover ondernemers en kapitalisten kwam het VB naar buiten met een uiterst neoliberaal programma. Tegenover de arbeiders werd dat zoveel mogelijk weggestopt. In landelijke gemeenten profileert het VB zich als de verdediger van de traditionele waarden en normen, terwijl het zich in de steden eerder probeert voor te doen als “enige oppositiepartij” die de kant kiest van de gewone man en vrouw.

Het VB kan nog niet naar buiten komen met openlijk fascistische methoden, zoals het gebruik van geweld en het ontwikkelen van stoottroepen. Dat zou immers niet aansluiten bij het bewustzijn van de kiezers. Groepen die wel al experimenteren met gewelddadige methoden, worden naar de marge van de partij gedwongen. Bij enige tegenwind in de media, kan het VB zich dan onmiddellijk distantiëren. Nochtans zijn er nog steeds banden met groepen zoals Voorpost, NSV en zelfs Blood&Honour.

Banden met neo-nazis

Blood&Honour kwam recent uitgebreid in de media met de kern van BBET in het leger die onder meer beschikte over een uitgebreid wapenarsenaal. Blood&Honour werd in Vlaanderen geïntroduceerd door figuren uit het VB. Het eerste Vlaamse optreden met groepen die met Blood&Honour verbonden waren, is naar ons weten een optreden in 1994 in West-Vlaanderen. Dat werd georganiseerd door Yannick P. die jarenlang voorzitter was van de Vlaams Blok Jongeren in Brugge en daar slechts ontslag nam toen hij meende dat anderen teveel werden voorgetrokken in de partij.

Yannick P. was ook betrokken bij het in 1991 opgezette ‘Leibstandarte Adolf Hitler” (LAH) dat een jaarlijkse Hitler-herdenking organiseerde, onder meer in Roeselare, op aangeven van het lokale LAH-lid en toenmalig regionaal VB-verantwoordelijke A. Horrie. De traditie van de jaarlijkse Hitler-herdenking werd nadien overgenomen door Blood&Honour.

Natuurlijk ontkent het VB iedere band met Blood&Honour. Het feit dat B&H-leden aanwezig waren op een cantus van de Vlaamse Jongeren Westland die werd voorgezeten door VB’er Dieter Van Parys, bleek naderhand “volkomen nieuw” te zijn voor de VB-leiding, Van Parys incluis. Er komen meerdere keren per jaar berichten over radicale VB’ers die duidelijk maken wat de heersende ideologie is binnen het VB.

Het VB zelf moet echter voorzichtiger zijn. Zoals voormalig ondervoorzitter Roeland Raes erkende: “Wij onthouden ons van stellingnamen die een kleine minderheid van onze leden aantrekkelijk vindt, maar die ons afremmen.” Tegenover kleine radicalere groepen is het VB eveneens voorzichtig. Niet omwille van de radicale opvattingen, maar omdat het VB niet altijd controle heeft over die groepen.

Hasseltse NSV-voorzitter droomt van “ijzeren fascistische hand”

Zowel NSV als VB ontkennen dat NSV de studentenvereniging van het VB is. Maar de vorige nationale NSV-voorzitter is nu voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren. De Hasseltse NSV-voorzitter Thierry Vanroy stond op de lijst van het VB in Heusden-Zolder ondanks publieke uitspraken zoals: “Eens de democratie in chaos ineenstuikt, hoop ik dat er een ijzeren fascistische hand is om over te nemen”. Vanroy nam meermaals deel aan activiteiten van Blood&Honour.

Indien de openlijk fascistische uitspraken van Vanroy al te bekend zouden worden, zal het VB (en nadien de NSV) afstand van hem nemen. Daarmee zal het Vlaams Belang bevestigen dat fascistische standpunten welkom zijn zolang deze niet al te publiekelijk bekend zijn. Als dat wel het geval wordt, moet afstand worden genomen wegens het gebrek aan maatschappelijke basis voor dergelijke standpunten. Daarmee zou het VB nogmaals haar neofascistisch karakter bevestigen…

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist