Britse vakbond breekt met New Labour

De vakbondsbanden met de Labour partij van Tony Blair komen onder sterke druk. Binnen de vakbond van de brandweermannen, de FBU, is er een resolutie voor het nationale congres dat oproept om de banden met New Labour te breken.

De spoorbond RMT bediscussieerde de banden met Labour op een speciale conferentie in Glasgow. Dit kwam er nadat de bond besliste om ook met andere partijen banden aan te gaan en meer bepaald om de Scottish Socialist Party (SSP) te steunen.

Op 6 februari besliste de RMT-conferentie met 42 tegen 8 stemmen om de beslissing te handhaven dat afdelingen van de bond ook met andere partijen kunnen samenwerken, ondanks een ultimatum van Labour. Op 7 februari besliste Labour om de RMT uit Labour te sluiten. Een Labour-woordvoerder zei aan de BBC dat de RMT hiermee de mogelijkheid om met de eerste minister aan tafel te kunnen zitten binnen Labour op de helling plaats "om met een paar trotskisten aan tafel te kunnen zitten".

De algemeen secretaris van de FBU, Andy Gilchrist, staat onder zware druk nadat hij vorig jaar de stakingsacties beëindigde en zegt nu dat hij wil dat de vakbond een band behoudt met Labour. Veel vakbondsleden denken er anders over, zeker nadat de Labour-regering de stakingsacties vorig jaar zwaar aanviel.

Het is belangrijk dat linkse activisten in de RMT de beslissing verdedigen om te breken met Labour en daar ook op alle niveau’s in de vakbond campagne rond voeren. Veel spoorarbeiders komen tot de conclusie dat New Labour een belangrijk instrument geworden is om hun belangen en hun vakbond onder vuur te nemen. Vorig jaar werd al een historische beslissing genomen om afdelingen toe te laten om andere partijen te ondersteunen, waaronder de SSP.

Labour wil de RMT onmiddellijk uitsluiten, wat een belangrijke stap is aangezien die bond mee aan de basis lag van de oprichting van Labour. De Communication Workers’ Union stemde een motie op haar nationaal uitvoerend bureau waarin het de mogelijke uitsluiting verwerpt en oproept om tot een gezamenlijk compromis te komen. RMT-voorzitter Bob Crow liet al weten open te staan voor zo’n optie.

De uitsluiting door Labour is erop gericht om vakbondsleiders die twijfelen over te halen om geen beslissing te nemen die ertoe leidt dat de banden met Labour losgelaten worden. Andy Gilchrist liet eerder weten dat zijn vakbond mogelijks de banden zou verzwakken "zoals de RMT dit deed".

Binnen de RMT zal de rechterzijde argumenten aanhalen om tegen de beslissing in te gaan. Een aantal afdelingen in het noorden van Engeland stelden dat de vakbond minder invloed zou hebben terwijl het net meer controle zou moeten hebben bij de ‘hernationalisatie’ van het spoor, iets wat sterkt betwijfelt wordt door spoorarbeiders die ervaring hebben met de voorwaarden waaronder gewerkt wordt in bvb de Londense metro.

De rechterzijde beweert dat "klein-links geen alternatief biedt" en stelt dat het campagne zal voeren tegen affiliatie met de SSP en tegen de breuk met New Labour.

Die standpunten gaan in tegen wat veel leden van de vakbond denken. Maar het wijst erop dat het belangrijk is om een strategie naar voor te brengen om te breken met Labour. Daar waar de discussie al werd gevoerd, waren de spoorarbeiders vijandig tegenover Labour en waren velen verbaasd dat de vakbond nog verbonden was met de partij.

De uitsluiting van de RMT is erop gericht om Bob Crow en de vakbond zelf te isoleren. Blair wil, net zoals Thatcher in de jaren ’80, een voorbeeld stellen door een figuur eruit te pikken om aan te tonen dat een militante houding niet zou lonen. De linkerzijde binnen de RMT moet haar standpunt handhaven en campagne voeren hiervoor om de breuk breder te maken binnen de vakbondswereld.

Ze moeten tegelijk ervoor zorgen dat de vakbond een leidende rol speelt in het verdedigen van de arbeids- en werkvoorwaarden van haar leden en in de strijd om het spoor opnieuw onder publieke controle te brengen.

Delen: Printen: