ACV en de staking tegen het Generatiepact: de cijfers

Naar aanleiding van het vierjaarlijks congres van het ACV volgende week zijn er in de pers artikels verschenen met allerhande interessant cijfermateriaal. Op het congres zal voorzitter Luc Cortebeeck documenten over de financies van de christelijke vakbond voorleggen. Voor het eerst krijgen de media inzage in de geldstromen binnen het ACV.

Overgenomen vanop marxisten.blogspot.com

Het desbetreffende ACV-document bevestigt de actiebereidheid bij de ACV-leden tegen het Generatiepact van de paarse regering. Vorig jaar organiseerden de drie vakbonden een nationale betoging op 28 oktober. Het aantal stakers bij het ACV bedroeg 100.000.

“Opmerkelijk is het aantal stakers van ACV-signatuur op de eerste nationale stakingsdag tegen het Generatiepact, op 7 oktober 2005”, volgens De Standaard van woensdag 11 oktober. Voor wie aan de piketten stond op 7 oktober was dit al overduidelijk. Bijvoorbeeld bij de blokkade van de 3de industiezone in Erembodegem bij Aalst waren er ook ACV-kleuren op de piketten. Onder andere de staking bij VPK (site in Erembodegem en Oudegem) werd in gemeenschappelijk vakbondsfront georganiseerd.

Officieel voerde het ABVV toen alleen actie. Maar ondanks de uitdrukkelijke oproep van de ACV-top om niet mee te doen met het ABVV, deden 58.000 ACV’ers dat toch. Een bevestiging dat het ABVV de sleutels in handen had voor de acties tegen het Generatiepact maar dat de vakbondsleiding het klassieke excuus van ‘het ACV wil niet’ heeft ingeroepen om de beweging te laten ‘landen’.

Ondanks het feit dat de ABVV-top noch moeite noch energie spaart om de band met de sp.a terug aan te halen, heeft het Generatiepact voor een onomkeerbare breuk gezorgd tussen enerzijds de militante lagen van de ABVV-vakbondsbasis en anderzijds de sp.a en de vakbondsleiding. De uitdaging voor het Comité voor een Andere Politiek bestaat er o.a. in deze breuk politiek gestalte te geven.

Delen: Printen: