Verkiezingsmeeting in Jaffna (in het noorden).

Verkiezingsmeeting in Jaffna (in het noorden).

Op 17 augustus zijn er parlementsverkiezingen in Sri Lanka. Voormalig president Rajapakse hoopt daarbij op een terugkeer als premier. In de peilingen haalt Rajapakse het voorlopig nog niet van de alliantie rond de United National Party (UNP) van Ranil Wickremesinghe en huidig president Maithripala Sirisena die in januari Rajapakse in vervroegde presidentsverkiezingen van de macht duwde. In januari beloofde Maithripala grootse veranderingen en sociale vooruitgang, maar daar kwam niets van in huis, bovendien waren er verschillende corruptieschandalen in en rond de UNP. Ook de hoop op verzoening na het jarenlang aanslepende conflict tussen het Singalese establishment uit het zuiden en de Tamil minderheid in het Noorden en Oosten van het land, werd al gauw de kop ingedrukt. Maithripala werd mee verkozen door Tamil stemmen, maar bleef vasthouden aan een chauvinistisch project waarbij de militaire bezetting van het noorden van het land gewoon in stand gehouden bleef.

De parlementsverkiezingen van 17 augustus bevestigen de instabiliteit van het politieke establishment en geven aan dat de Tamil bevolking zich steeds meer afkeert van de politieke koers van het Tamil establishment die georganiseerd is in de Tamil National Alliance. Die TNA vestigde hoop in Maithripala en denkt nog steeds dat verandering mogelijk is door samenwerking met delen van de Singalese elite. De kritiek op de opstelling van de TNA neemt toe.

Dat is ook van belang in de diaspora, waaronder de Tamil bevolking in België. Onder de diaspora hebben lokale leidingen van Tamil comités doorgaans een weinig kritische houding ten aanzien van de TNA ingenomen. Dit verzwakt hun positie verder, in ons land is het een van de achterliggende verklaringen voor de verdeeldheid en verbrokkeling van het Tamil comité. Het gebrek aan kritiek op TNA gaat bovendien gepaard met een oriëntatie op lobbywerk bij gevestigde politici hier. Tamil activisten die met LSP aan de stakingsbeweging eind 2014 deelnamen, werden hiervoor op de korrel genomen door een aantal ‘leiders’.

Opening van een kantoor van USP in Jaffna (Noorden) voor de kiescampagne

Opening van een kantoor van USP in Jaffna (Noorden) voor de kiescampagne

De United Socialist Party, de Sri Lankese zusterpartij van LSP, neemt met 83 kandidaten deel aan de parlementsverkiezingen. De algemeen secretaris van de partij, Siritunga Jayasuriya, is een van de kandidaten in Jaffna. Dat is opmerkelijk aangezien Siritunga van Singalese afkomst is, maar wel kandidaat is in de hoofdstad van het noordelijke Tamil gebied. Met deze kandidatuur wil de USP zijn werking in Jaffna versterken nu er daar nieuwe mogelijkheden en openingen zijn. De USP pleit voor een socialistisch alternatief op de chauvinistische pro-kapitalistische koers van zowel Maithripala als Rajapakse. In tegenstelling tot andere linkse krachten, zoals Bahu van de meerderheidsfractie van de NSSP (verbonden met wat in ons land SAP/LCR is), koestert USP geen illusies in de rechtse UNP van Ranil en Maithripala. Evenmin zoeken we excuses om het dictatoriale bewind van oorlogsmisdadiger Rajapakse goed te praten in naam van een zogenaamde ‘anti-imperialistische opstelling’, zoals dit gebeurde door onder meer de Cubaanse of Venezolaanse regimes.

Met de campagne Tamil Solidarity hebben we ons tevens erg kritisch uitgesproken over de Tamil National Alliance. Ook in België roepen we Tamils op om zich van de TNA af te keren en steun te geven aan de opbouw van een onafhankelijke socialistische kracht. We roepen activisten op om hun familieleden en kennissen in Jaffna op te roepen om voor de USP te stemmen, zelfs indien het stemmenaantal van de linkse socialisten nog beperkt zal zijn bij deze verkiezingen.

Het groeiende debat over de TNA kwam tot uiting in de opmerkelijke verklaringen van CV Wicgneswaran, de voorzitter van de lokale regering in de Noordelijke provincie die verkozen werd als TNA kandidaat. Hij verklaarde dat de TNA niet luistert naar de bevolking en politiek ziet als handel drijven. Het is een opmerkelijke kritiek van een prominente politicus op zijn eigen partij. Bij deze verkiezingen zijn er ook tal van kleinere groepen die onafhankelijk opkomen. Zowel in Sri Lanka als in de diaspora is er onder Tamils een polarisatie tussen enerzijds leiders die allianties aangaan met zogenaamde ‘goede kapitalisten’ en burgerlijke partijen waarbij ook compromissen over nationale verwachtingen en democratische eisen worden gemaakt en anderzijds bredere lagen van de bevolking die geen verandering zien en oplossingen voor de slechter wordende levensvoorwaarden koppelen aan nationale eisen. De eis van ‘federalisme’ uit het verkiezingsmanifest van TNA gaat voor veel Tamil jongeren in Sri Lanka en de diaspora niet ver genoeg. De ‘gematigde’ positie omwille van de context is een voorbereiding op een nieuw verraad en uitverkoop in ruil voor enkele ministerposten.

De nationale kwestie in Sri Lanka is verre van opgelost en het falen om sociale verandering te brengen voor de meerderheid van de bevolking versterkt de tegenstellingen. De United Socialist Party pleit voor een socialistisch alternatief op basis van eengemaakte strijd van onderuit rond sociale en democratische eisen voor alle bevolkingsgroepen. Het is zowat de enige partij die in alle delen van het land opkomt met hetzelfde programma. De middelen van de USP zijn beperkt, een electorale doorbraak staat niet op de agenda. Maar door consequent in te gaan tegen de gevestigde partijen wordt de basis gelegd voor een onafhankelijke en eengemaakte socialistische kracht.