Keerbergen. LSP doet het goed in jongerendebat

Vorige zondag was er in Keerbergen een verkiezingsdebat in jeugdhuis Tur Le Vis. De verschillende partijen die in Keerbergen opkomen, waren aanwezig. Daaronder ook Christophe De Brabanter van LSP. Het debat werd gemodereerd door Jan Van Rompaey. Er werd vooral ingegaan op lokale thema’s die belangrijk zijn voor jongeren.

Zo was er heel wat aandacht voor de jeugdraad, het gebrek aan middelen voor jongeren en hoe alles beter zou kunnen worden aangepakt.

Het was een jongerendebat, maar het VB stuurde toch haar 57-jarige lijsttrekker. Die ging overigens meermaals uit de bocht. Zo vroeg de VB’er zich af waarom zoveel mensen onverdraagzaam zijn, alsof het VB zich daartegen zou verzetten. Christophe haalde onmiddellijk een citaat uit Gazet van Antwerpen aan waarin de lijsttrekker stelde dat er in Keerbergen 67 migranten wonen en dat dit er 67 teveel zijn…

De discussie ging echter vooral over lokale thema’s zoals de nood aan een skatepark, een fuifzaal, een cultuurhuis, de discussie over de 30km zones,… LSP legde uiteraard nadruk op de noodzaak van meer inspraak voor jongeren en meer middelen voor infrastructuur (zoals voetpaden, gratis busvervoer,…).

Na afloop van het debat werd in het jeugdhuis een stemming gehouden onder de aanwezige jongeren. VB en CD&V eindigden als laatsten. Daarna kwamen NVA, SP.a, LSP, VLD en Groen. Uiteraard was dit niet representatief voor de rest van Keerbergen, maar het geeft wel aan dat er steun bestaat voor LSP indien we voor een publiek onze opvattingen kunnen uitleggen. De aanwezigen vonden het overigens een positieve ervaring en er waren vragen om in de toekomst gelijkaardige debatten te organiseren.

In Keerbergen behaalde VLD 10 zetels, CD&V 7, SP.a 2 en Groen ook 2. Er waren een aantal vragen waarom LSP opkomt naast SP.a en Groen, terwijl duidelijk is dat LSP geen verkozenen zal halen. Het probleem is natuurlijk dat wij niet willen samenwerken in een kartel met partijen die op nationaal vlak een asociaal beleid doorvoeren. Het gaat niet op om de ene maand tegen het Generatiepact te betogen en te staken om de volgende maand met de initiatiefnemers voor datzelfde Generatiepact een verkiezingskartel te vormen.

Het nationaal beleid van bijvoorbeeld SP.a wordt overigens ook lokaal gesteund. In de lokale editie van het partijblad staat dat Frank Vandenbroucke goed bezig is in het onderwijs. Op hetzelfde ogenblik spreekt ACOD-onderwijs zich uit tegen de voorgestelde CAO. Aan welke kant moeten we dan staan?

Voor ons gaat deze verkiezingsdeelname niet over het behalen van zetels, maa rom het organiseren van jongeren en arbeiders. Indien mensen van SP.a en Groen bereid zijn om samen te strijden tegen het beleid waar hun nationale partijen ook voor staan, zijn we zeker bereid om samen te werken en door een aantal gezamenlijke ervaringen te gaan. Maar dan moet er wel een politieke basis voor zijn.

LSP was alvast tevreden van het debat en hoopt de discussie met een aantal jongeren ook na de verkiezingen verder te zetten om zo te bouwen aan een strijdbare oppositie.

Delen: Printen: