Home / Internationaal / Noord-Amerika / Strijd voor 15 dollar treedt steeds meer op voorgrond van Amerikaanse politiek debat

Strijd voor 15 dollar treedt steeds meer op voorgrond van Amerikaanse politiek debat

fight-for-15-1De eis van een minimumloon van 15 dollar per uur blijft in de VS aan steun winnen. Het vormt immers een antwoord op een van de centrale thema’s in het publieke debat, met name de groeiende ongelijkheid.

Artikel door Tony Wilsdon uit maandblad ‘Socialist Alternative’

Los Angeles heeft Seattle en San Francisco vervoegd in de lijst van steden waar het minimumloon effectief tot 15 dollar per uur wordt opgetrokken. Politici in steden als St Louis, New York City en Philadelphia voelen eveneens hoe de grond onder hun voeten warmer wordt rond deze eis.

Peilingen geven aan dat 63% van de publieke opinie voorstander is van 15 dollar per uur. De campagne van Bernie Sanders heeft de eis opgenomen, wat de populariteit ervan verder kan opdrijven. Leidinggevende Democraten beginnen te beseffen dat de kwestie van een minimumloon belangrijk wordt om de controle over het Witte Huis te behouden en de meerderheid in de Senaat te heroveren.

De campagne van Bernie Sanders maakt verdeeldheid in de Democratische rangen duidelijk. Met een linkse uitdager probeert de campagne van Clinton zich wat scherper voor te doen inzake ongelijkheid. Tegelijk worden de rijke donatoren van Wall Street gerustgesteld dat ze op Clinton kunnen blijven rekenen. Recent gaf Hillary Clinton een boodschap mee aan de conferentie van Fight for 15, de campagne van fastfoodpersoneel. In die boodschap stelde Clinton dat ze wil optreden als verdediger van het fastfoodpersoneel. Maar ze plakte geen cijfer op hoe hoog het minimumloon moet zijn.

De nationale actiedag van fastfoodpersoneel op 15 april was de grootste en meest dynamische dergelijke actiedag ooit. De druk blijft toenemen. Een groep van 18 senatoren, waaronder Bernie Sanders en Elizabeth Warren, eisten van Obama dat er een besluit komt om het minimumloon voor federale ambtenaren op te trekken tot 15 dollar. Obama sprak anderhalf jaar geleden nog over een minimumloon van 10,10 dollar voor dit personeel. De beweging voor 15 dollar heeft dus wel degelijk effect.

Er zullen de komende maanden veel mogelijkheden zijn om de eis van 15 dollar sterker naar voor te brengen, zeker op lokaal niveau en in de deelstaten. We moeten ons blijven organiseren en op straat komen. De campagne 15 Now, opgezet door Socialist Alternative in Seattle, speelt een belangrijke rol in een aantal steden, naast verschillende vakbonden die stilaan ernstig investeren in campagnes rond deze eis. Hiernaast neemt het belang toe van onafhankelijke politieke kandidaten van de arbeidersbeweging die de eis van 15 dollar in de publieke arena verdedigen.

De campagne van Sanders versterkt de eis van 15 dollar, maar voor de leiding van de Democraten komt het er enkel op aan om de eisen rond een minimumloon te gebruiken om de macht te behouden of te heroveren. Er zullen kandidaten los van de Democraten, zoals Kshama Sawant in Seattle, nodig zijn om de campagne voor 15 dollar te verbinden met een onverzoenlijk verzet tegen de dominantie van de grote bedrijven. Dat is overigens waarom we Sanders vroegen om zijn campagne en oproep voor een minimumloon van 15 dollar verder te zetten na de voorverkiezingen en dit los van de vraag wie de Democratische kandidaat in de presidentsverkiezingen is.