LSP Keerbergen: Neen aan de besparingen!

Lokaal pamflet van LSP Keerbergen

keerbergenBesparingen treffen…

…personeel en bewoners in de rusthuizen

Als senior zou men moeten kunnen genieten van kwaliteitsvolle oude dagen. Doch de realiteit zit anders. De werkdruk verhoogt voor het personeel in de rusthuizen en de beschikbare middelen dalen. Volgens een enquête van de christelijke vakbond LBC-NVK bij de vzw’s en commerciële woonzorgcentra geeft 59% van het personeel aan dat ze te weinig tijd hebben voor sociaal contact met de bejaarden en 47% zegt dat ze dagelijks te weinig tijd hebben om rusthuisbewoners de zorg te geven die ze nodig hebben! Dit zijn schandalige feiten!

Ook schieten de kosten voor de bejaarden de hoogte in. De laatste 5 jaar verhoogde de prijs met 20%. De gemiddelde basisprijs bedraagt nu 1500 euro per maand (zonder medicatie, doktersbezoek, kapper …). Dit zou de volgende jaren evolueren naar 1800 euro terwijl het gemiddeld pensioen in ons land amper 1200 euro bedraagt. Ondertussen maakt neoliberaal Europa nu ook een probleem van de BTW-vrijstelling voor de rusthuizen.

Er is dringend nood aan meer personeel en meer middelen om een kwaliteitsvol leven te bieden aan de senioren die erop vertrouwen. Maar ook de mensen die er dagelijks werken, verdienen goede lonen en gezonde uurroosters en arbeidscondities!

Meer info op: http://polsslagnonprofit.blogspot.be/

…personeel en passagiers bij de spoorwegen

Voor wie het openbaar vervoer moet nemen om op het werk te geraken weet uit ondervinding dat dit vaak niet van een leien dak loopt. Bij de spoorwegen zijn er vertragingen, technische defecten, afgeschafte treinen, overvolle treinen, gebrek aan communicatie,… Ja, de besparingen treffen het spoor ook zeer hard. En de plannen die nu op tafel liggen zullen deze problemen vele factoren erger maken. Bovendien blijven de prijzen steeds meer stijgen terwijl de kwaliteit, veiligheid en dienstverlening erop achteruit gaan. We zijn ook tegen de sluiting van het stationsloket te Haacht. Deze heeft een regionale belangrijkheid en de plaatselijke bevolking wordt aan computers en infoschermen overgelaten en moet hiermee haar plan maar trekken.

Ook al zijn de verschillende spoorstakingen bij de reizigers en pendelaars vaak een extra belemmering, er wordt gestaakt tegen het personeelstekort en gebrek aan middelen en materieel om een kwaliteitsvolle en veilige dienstverlening te kunnen aanbieden aan de passagiers. Deze stakingen zijn dus niet enkel in het voordeel van het personeel maar ook in het voordeel van de passagiers. Steun de stakingen voor beter en meer openbaar vervoer bij het spoor!

Meer info op: http://libreparcours.net/nl/

…onze lonen en arbeidsomstandigheden

Volgens het ACV zou de indexsprong ons gemiddeld 906€/jaar kosten. Laat staan wat dit betekent voor heel de loopbaan. Het is een onlogische maatregel want als de koopkracht van de bevolking erop achteruit gaat, gaat dit natuurlijk een negatief effect hebben op de economie. Bovendien komen er steeds meer mensen onder de armoedegrens terecht.

Langer werken tot 67 jaar is nog zo’n onlogische maatregel omdat de jeugdwerkloosheid nog steeds zeer hoog is. Geef jongeren een kans om aan een vaste job met goede arbeidsvoorwaarden te geraken! De vergrijzing wordt te vaak als pseudo-reden voor deze maatregel aangehaald.

Immers behoort België tot de meest productieve landen ter wereld. Doch een zeer groot deel van ons uitbetaald en niet-uitbetaald loon verdwijnt in de bodemloze zakken van kapitalisten van banken en multinationals – meestal in de vorm van winsten, dividenden of afbetaling van (overheids)schulden en interesten.Het is tijd om nee te zeggen aan het besparingsbeleid! Het is tijd om deze ultra-rechtse regering weg te krijgen! Na een goed actieplein eind 2014 bleven de vakbonden teveel twijfelen in het begin van 2015. Er komt op 7 oktober 2015 een grote nationale betoging tegen deze asociale regering. We moeten naar een nieuw nationaal en internationaal actieplan in gemeenschappelijk vakbondsfront – zoals het ACV-BHV correct stelt. De strijd tegen het besparingsbeleid moet gevoerd worden want anders verliezen we op termijn alle rechten en sociale verworvenheden.

Naast de strijd tegen asociale maatregelen roepen we op voor de vorming van een nieuwe arbeiderspartij om de werknemersbeweging politiek te organiseren. Zo’n nieuwe arbeiderspartij moet democratisch, pluralistisch en open zijn om een uitgediept debat te kunnen voeren over welk alternatief programma noodzakelijk is en hoe deze op concrete basis in de praktijk kan worden omgezet. Met halve programma’s of vage beloften komen we er niet. Syriza in Griekenland toont aan dat langs de ene kant het aan de macht komen van een linkse regering mogelijk is; maar toont aan de andere kant aan dat bij gebrek aan een degelijk programma en analyse van de kapitalistische economie – een gebrek aan een plan B hebben – leidt tot de volledige capitulatie.

Delen:
Printen:

Steun ons: plaats uw boodschap in onze mei-editie!

Voorpagina van De Linkse Socialist

Uw boodschap in onze mei-editie