FN-Herstal. Staking leidt tot overwinning

Op 25 augustus werd op een algemene vergadering van de 1.100 arbeiders van FN in Herstal beslist om over te gaan tot een staking van onbepaalde duur. Stakingsposten blokkeerden de fabriek gedurende drie weken. In het Generatiepact werd bepaald dat brugpensioen pas kan op 58 jaar na een loopbaan van 35 jaar. Daar was reeds heel wat verzet tegen van de vakbonden, maar de directie van FN vindt dat dit het niet ver genoeg gaat.

Christophe Cusumano

FN werd in 1997 overgenomen door de Waalse regering. Het bedrijf kende moeilijkheden en de regering wou het bedrijf overnemen om het te saneren en nadien terug te kunnen verkopen aan de privé. Het komt erop neer dat de overheid de verliezen collectiviseert en de winsten privatiseert.

Met een omzet van 450 miljoen euro en een jaarlijkse winst van zo’n 10 miljoen euro, is het bedrijf erg gezond. Nochtans zullen de arbeiders daar niet van kunnen meeprofiteren. Na het bekendmaken van de winsten, kwam er een speciale bonus. Maar die gold enkel voor de kaders.

Terwijl de kaders enkele duizenden euro kregen, is er voor de gewone arbeiders zelfs geen toegang tot een normaal brugpensioen. FN telt veel oudere werknemers, tegen 2010 zal 30% van de werknemers ouder zijn dan 58 jaar. Het ABVV wil dat het personeel kan genieten van een brugpensioen vanaf 58 jaar of toch minstens van een loopbaanvermindering. De directie vreest echter dat teveel werknemers zullen vertrekken en stelt tegelijk dat ze over onvoldoende middelen beschikt om jongeren op te leiden zodat deze de oude werknemers kunnen vervangen.

Het ongenoegen onder de arbeiders was dan ook erg groot. De directie stelde voor om oudere werknemers een premie van 350 euro toe te kennen, maar geen brugpensioen. Bovendien zouden ook de kaders nogmaals een premie krijgen.

Na een wekenlange staking moest de directie uiteindelijk fundamenteler toegevingen doen. Ze moest het recht erkennen op een brugpensioen vanaf 58 jaar voor alle werknemers en dat met een premie van 1.100 euro bruto. Er kwam bovendien een garantie dat het aantal werknemers stabiel zal blijven tot eind 2010.

Dat is een overwinning voor de stakingsacties bij FN. Het toonde de kracht van een gezamenlijke actie van arbeiders en bedienden. Bovendien gaat het in tegen de logica die ons de afgelopen jaren werd opgedrongen om de toegang tot brugpensioen steeds moeilijker te maken.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist