Voor een andere politiek!

28.10 nationale conferentie. U komt toch ook?

Naar een nieuwe formatie die wel opkomt voor de belangen van de arbeiders!

De gemeenteraadsverkiezingen zullen weinig veranderd hebben. Op het ogenblik van het schrijven van dit artikel zijn de resultaten nog niet bekend, maar alle peilingen wijzen erop dat de VLD wat zal verliezen, de CD&V wat zal winnen en dat vooral het VB zal winnen, zeker in vergelijking met 2000.

Nicolas Croes

Met onze verkiezingscampagne waren we in staat om in discussie te treden met enkele honderden mensen. Daaruit bleek een grote afkeer tegenover de traditionele politici. Langs Franstalige kant zal de PS dan wel de grootste partij blijven, maar er was ook heel wat frustratie tegenover die partij.

Deze verkiezingen waren zowat een variant op Idool 2006 waarbij de kandidaten vechten voor meer stemmen, zonder dat de kiezers weten waarvoor de kandidaten staan. Enkel het gezicht van de kandidaten leek van belang te zijn. Wellicht is het voor veel kandidaten beter dat we niet weten waarvoor ze staan.

Tijdens een debat in Luik over armoede stelde Europarlementslid De Keyser (PS): “Als ik met syndicalisten discussieer, ga ik met hen akkoord. Maar vervolgens denk ik eraan dat ik lid ben van de PS.”

Tegenover de traditionele partijen kan extreem-rechts verder groeien. Sommigen denken dat we op de traditionele partijen moeten stemmen als “minste kwaad”. Intussen kunnen we zowat nergens terecht voor een stem tegen het neoliberaal beleid.

Die conclussie trekken is één zaak, een oplossing ervoor vinden is iets anders. Er is nu echter voor het eerst sinds lang een mogelijkheid om effectief te komen tot de vorming van een nieuwe brede politieke formatie van de arbeiders. Op 28 oktober is er de conferentie van het Comité voor een Andere Politiek (CAP) georganiseerd door Jef Sleeckx (ex-SP.a parlementslid), Lode Van Outrive (ex-SP.a europarlementair), Georges Debunne (voormalig algemeen secretaris van het ABVV) en tientallen delegees en basismilitanten.

De bedoeling van de conferentie is om een nieuwe formatie op te richten op nationaal vlak. Het zou iedereen kunnen verenigen die zich actief wil verzetten tegen het beleid van de traditionele partijen.

Traditionele politici zeggens ons dat we ons nergens mee moeten bezig houden, dat zij zich wel met ons zullen bezighouden. Bij het VB klinkt dat als volgt: “Wij zeggen wat u denkt”. Wij denken dat u zelf wel kan zeggen wat u denkt. Aarzel dan ook niet om samen te bouwen aan de conferentie op 28 oktober. Daar zullen activisten en militanten zelf een eigen politieke beweging opzetten.

Op 28 oktober zullen er honderden activisten samenkomen om samen de strijd aan te gaan tegen een systeem dat ons langer wil laten werken voor lagere lonen, de aanval inzet op alle sociale verworvenheden, niet in staat is om degelijke en betaalbare huisvesting aan te bieden,… Ga mee in verzet en neem deel aan de conferentie op 28 oktober!

> 28 oktober. Conferentie voor een andere politiek aan de ULB vanaf 13u. Inschrijven kan via LSP of via www.anderepolitiek.be

Delen: Printen: