Home / Internationaal / Europa / Brusselse actie tegen besparingsdictaten van trojka

Brusselse actie tegen besparingsdictaten van trojka

oxiisoxi

Woensdagavond was er een actie aan het Centraal Station in Brussel. Het ging om een inderhaast georganiseerd protest tegen de besparingsdictaten van de trojka. Na de eerdere succesvolle acties van het platform ‘Samen met de Grieken’ waren er ook nu opnieuw enkele honderden aanwezigen en was er heel wat discussie onder de aanwezigen.

Verslag door Geert, foto’s door Liesbeth en PPICS

De snelle ontwikkelingen met vooral het besparingsplan dat door Tsipras en de Syriza-leiding werd aanvaard, leiden tot veel vragen en ook veel verwarring. Met de actie in Brussel werd tenminste duidelijk gezegd: ‘Oxi is oxi’, neen is neen. Of dit ook een verwerping van het besparingsplan inhield, was niet voor iedereen duidelijk. Maar verschillende sprekers verdedigden terecht een standpunt van verzet tegen het nieuwe besparingsplan.

Dimitri Mamafecas van het “Initiatief van Grieken die zich verzetten” riep uitdrukkelijk op om tegen het besparingsplan te stemmen en stelde dat Tsipras het neen uit het referendum heeft verraden. Hij had het terecht over een slecht akkoord en de noodzaak om het verzet ertegen uit te bouwen. Felipe Van Keirsbilck van de christelijke bediendenbond CNE merkte op dat dit geen discussie is van Grieken tegen Duitsers, maar van de bevolking tegen het financiekapitaal. Hij stelde dat we onze solidariteit het beste kunnen betuigen door ook hier de strijd tegen het besparingsbeleid te voeren. Jammer genoeg werd het aantal sprekers beperkt waardoor de veelheid aan standpunten en voorstellen niet volledig aan bod kwam.

Nu Tsipras en de Syriza-leiding verregaande toegevingen hebben gedaan aan de trojka waardoor de Griekse bevolking tot nog eens jaren van besparingen wordt veroordeeld en nu deze opstelling Syriza zelf uit elkaar trekt, is er uiteraard veel discussie onder linkse activisten. Het had niet zo hoeven te lopen in Griekenland. Een strategie voor een fundamentele breuk met het neoliberale beleid en dus met het kapitalisme had enthousiasme kunnen creëren. Elke stap in de richting van een hard verzet tegen de dictaten van de trojka werd enthousiast onthaald, vlak voor het referendum waren er nog 100.000 betogers in Athene. Wat gefaald heeft, is de reformistische illusie van een afzwakking van de besparingen binnen het kader van het kapitalisme.

LSP was aanwezig op de actie met een duidelijke boodschap: neen betekent neen. Het besparingsbeleid mag niet aanvaard worden, dit brengt de bevolking enkel maar meer ellende en sociale rampspoed. Bovendien wordt dit gebruikt om overal doorheen Europa het argument dat er geen alternatief is te versterken. De massa’s hebben een duidelijk antibesparingsstandpunt ingenomen en toonden hun bereidheid tot strijd, denk maar aan de vele algemene stakingen de afgelopen jaren. Daar moeten we ons op baseren om verder te bouwen aan het verzet tegen de besparingen. Er zal een nieuwe revolutionaire linkerzijde nodig zijn met die elementen van Syriza die zich tegen het plan verzetten en andere linkse krachten die zich op een niet-sectaire wijze opstellen. Solidariteit doorheen Europa is belangrijk, zoals Felipe Van Keirsbilck opmerkte kunnen we onze solidariteit het beste betuigen door ook hier te strijden tegen dezelfde maatregelen die de trojka op snel tempo aan de Grieken wil opleggen. Een eerste afspraak hiervoor is de vakbondsbetoging van 7 oktober.

Foto’s door Liesbeth:

Foto’s door PPICS: