Een daling van het postvolume? Excuus voor besparingsoperaties bij De Post houdt geen steek

De directie van De Post wil de postmannen en postvrouwen steeds nieuwe besparingsoperaties opleggen onder het mom dat het postvolume zou dalen. Die argumentatie werd gebruikt voor Georoute 1 en 2. Nochtans houdt het geen steek, er is helemaal geen daling van het postvolume. Alleen is de samenstelling ervan veranderd. We publiceren een pamflet ‘Model 9’, een pamflet dat door en voor postmannen en postvrouwen wordt geproduceerd en verdeeld. De naam ‘Model 9’ verwijst naar de nota "model 9" die het postpersoneel krijgt indien het een negatieve opmerking krijgt van hogerhand…

Pamflet Model 9, door en voor postmannen en postvrouwen. Bezoek ook onze Post-pagina

Regionaal

Beauraing. Op maandag 17 juli is een postbode, Yves Smal, overleden waarschijnlijk onder de zware werkdruk na een dienst van 10,5 uur! Dit volgens een persbericht van Jean-Marie Flamey, secretaris intersectorieel CGSP van Namen. De werkdruk: hij moest dagelijks met een voertuig van de post tot 7u30 de krantbedeling uitvoeren, daarna zijn ronde organiseren tot 9u30 om daarna om 13u te eindigen (in theorie). In werkelijkheid was hij nog bezig om 14u25 toen hij officieel stierf door een “onbekende” ziekte. (Le Soir Namur-Luxembourg 28/07/06)

Nog een voorbeeld van goed management bij De Post. In Leuven met 87 uitreikingsronden wordt Georoute 2 ingepland op 18/9, 3 weken voor de verkiezingen! Een vermindering van 7 uitreikingsronden naar 80! (HLN 07/09/6)

In Brugge hebben de postbodes in de week van 4 september het werk onderbroken wegens de werkdruk. Het verkiezingsdrukwerk zal worden gedragen door interimmers… (LSP militant)

Sinds de vorige Model 9 zijn er opnieuw verschillende veranderingen doorgevoerd. Georoute 2 zou er al moeten zijn in al de uitreikingskantoren, soms met nieuwe gezichten bij het management door Refocus! Is het daardoor beter geworden voor personeel en klanten? Zie voor jezelf. Ter herinnering: de invoering van de Georoutes 1&2 was zogezegd nodig doordat het postvolume afnam. Zoals vermeld in Model 9 in mei, is volgens “De Tijd” van 18/01/06 de laatste 2 jaar het postvolume niet gedaald. Dit in tegenspraak met de ZZA (Zendingen Zonder Adres) van de Post die besteld werden voor de aanvang van Georoute 2 bij de uitreikingskantoren. Is dit correct van het management? J. Thys?

Recent nog in “De Gazet van Antwerpen” van 24/08/06 zelfde vaststelling. Ik citeer: “het bedrijf realiseerde een omzetgroei met 5% tot 1miljard 122miljoen €. Winst groeide met 3% tot 83 miljoen € tijdens de eerste helft van het jaar!” Wat kregen wij in de plaats: meer bussen te bedelen, vooral ZZA, en daardoor meer kilo’s te dragen op langere postronden. Met ons en de klanten is er weer geen rekening gehouden. Op korte tijd door Georoutes 1&2, vooral in de grote agglomeraties, kregen de klanten tweemaal een andere postbode aan huis. Weg de goede sociale contacten die ze na jaren met hun vroegere postbode hadden opgebouwd. Postbode tevreden? Klant tevreden? Bekijk eens het onderzoek van Test-Aankoop van juni 2006.

Er zijn zeker minder brieven, maar er is ander postvolume. Vandaag zijn er meer geplastificeerde zendingen, dat betekent meer volume en meer gewicht. Toch kan er voor de Postdirectie best wat bij, het bedrijf geeft nog eens 50% korting op het verkiezingsdrukwerk voor 8 oktober! … en Georoute 3 staat al rond de hoek te gluren. Is dat wat we willen? Zeker niet! Alleen een ééngemaakte strijd van alle postmannen gesteund door de vakbonden kan dit voorkomen. De vakbondsleiding moet hun verantwoordelijkheid opnemen.

Door het generatiepact en ook door de laatste CAO bij de Post is het, ondanks de talloze werkloze jongeren, moeilijker voor oudere werknemers om eruit te stappen. Tijdens de stakingen en betogingen hiertegen in oktober vorig jaar, konden de arbeiders en hun gezinnen op geen enkele politieke steun rekenen. Ook niet van SP.A/PS en CD&V/CDH die, zoals alle andere partijen, een neoliberale politiek op de kap van de arbeiders verdedigen. Er is een politieke partij nodig die de arbeiders echt steunt bij hun terechte eisen. Op zaterdag 28 oktober eerstkomend is er een CONFERENTIE voor Een Andere Politiek aan de ULB Brussel. Daar zal men in samenwerking met de LSP (www.socialisme.be) proberen een echt breder links front te vormen tegen de afbraak van onze sociale verworvenheden en ontmanteling van de Openbare Diensten waaronder onze Post! Iedereen Welkom!

Delen: Printen: